OM UICUIC-PARTNER

SLU Holding

SLU Holding

Besöksadress: Almas allé 7, 756 51, Uppsala
Telefon: 018-672 545

SLU är experter på att hjälpa forskning nå en marknad – och göra skillnad i samhället.

 

I och med lärarundantaget äger du som forskar vid ett svenskt universitet rätten till dina forskningsresultat. När du inleder samarbeten med företag eller andra externa aktörer, är det viktigt att upprätta ett avtal där det tydligt framgår vilka rättigheter och skyldigheter du och din samarbetspartner har gentemot varandra. Avtalen kan bland annat reglera när du har möjlighet att publicera dina forskningsresultat, och vem som äger rätten till dem.

 

SLU Holding hjälper dig att utvärdera den kommersiella potentialen i dina forskningsresultat.

 

Tillsammans utvecklar och förädlar vi dina idéer för att göra dem så relevanta och attraktiva för marknaden som möjligt. Vi undersöker bland annat möjligheterna för att skydda din idé, genom exempelvis patent. Vi tar dessutom fram en affärsplan och analyserar möjliga konkurrenter.

 

Finansiering

 

Idéer och affärskoncept som befinner sig i en tidig utvecklingsfas behöver ofta kapital till verifieringar, marknadsundersökningar och patentansökningar. Vi hjälper dig att hitta kapital som matchar ditt behov.

Green Innovation Park

 

Green Innovation Park (GIP) samlar akademi, industri, näringsliv, studenter och kreativa frilansare i en inspirerande och inkluderande, en levande miljö för nätverkande workshops, events och utveckling av idéer. GIP är mer än ett co working-koncept. Styrkan sitter i medlemmarna som delar erfarenheter, drar nytta av varandra och bidrar till varandras resultat - och en hållbar framtid!

Lars Eling
Kommunikationsansvarig, SLU Holding
Tel: 070 667 13 19
E-post: Lars.Eling@slu.se