OM UICUIC-PARTNER

Uppsala Kommun

Uppsala Kommun

Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15, Uppsala
Telefon: 018 – 727 00 00

Uppsala kommun

Uppsala kommun arbetar för att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Arbetet bedrivs utifrån ett näringslivsprogram och en handlingsplan med målet att skapa 70000 nya jobb till 2050. För att nå detta behövs tillväxt i befintliga företag, att fler företag etablerar sig och nya företag startas. Arbetet berör interna processer i kommunen men främst aktiviteter och arbete tillsammans med andra.