OM UICUIC-PARTNER

UU Innovation

UU Innovation

Besöksadress: UU Innovation, Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala Science Park, Uppsala
Telefon: 018 – 471 72 16

Nyttiggörande av forskningsresultat - värdeskapande samhällsnytta via innovationl

UU Innovation stöttar studenter och forskare som vill utveckla sina idéer eller skapa nytta med sin forskning i samhället. Här arbetar affärsrådgivare och specialister inom immaterialrätt (IP) med erfarenhet från både den akademiska världen och näringslivet.

UU Innovations roll är att, tillsammans med studenten eller forskaren, identifiera, utvärdera och utveckla potentialen i deras forskningsresultat och idéer så att de får bästa möjliga förutsättningar att komma till användning och bidra till en bättre framtid. Nya lösningar kan nå samhället på många olika sätt. I vissa fall sker detta genom att ta produkter, tjänster och metoder mot marknaden genom att forskaren eller studenten startar bolag för kommersialisering i egen regi.

Kommersialiseringsarbetet sker ofta i nära samarbete med aktörer i vårt nätverk där UU Invest AB och UIC är viktiga partners. I andra fall kan immateriella rättigheter utlicensieras eller säljas till existerande företag och organisationer.

Ytterligare en möjlighet är implementering av forskningsresultat och idéer inom exempelvis hälso- och sjukvården. UU Innovations stöd är konfidentiellt, kostnadsfritt och inget ägande tas i de projekt som stöttas.

UU Innovations stöd erbjuds även forskare och studenter vid högskolorna i Gävle och Dalarna

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontaktpersoner

Malin Graffner Nordberg
018-471 7216
malin.graffner@uu.se