OM UICUIC-PARTNER

UU Innovation

UU Innovation
Besöksadress: UU Innovation, Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala Science Park, Uppsala
Telefon: 018 – 471 19 31

Samarbeten för utveckling och innovation - så kan UU Innovation hjälpa till
UU Innovation är Uppsala universitetets centrala enhet för innovationsstöd. Våra affärsrådgivare, patentrådgivare och projektledare har mångårig erfarenhet från både forskning och näringsliv.
Vi ger stöd till enskilda forskare och studenter som vill undersöka och utveckla den kommersiella potentialen hos sina forskningsresultat och idéer. Här erbjuder vi bland annat affärsrådgivning, finansiering och rådgivning kring patentskydd och rättighetsfrågor. Kommersialiseringsarbetet sker ofta i nära samarbete med aktörer i vårt nätverk där UIC är en viktig partner.

Hur kan ditt företag dra nytta av en närmare relation med Uppsala universitet?
UU Innovation hjälper företag och andra organisationer som vill samverka med Uppsala universitet i sin egen forskning och utveckling. Genom oss kan ni komma i kontakt med forskare och studenter att samarbeta med utifrån behoven i er verksamhet. Vi hjälper till att matcha med rätt akademisk kompetens och projekt samt hitta passande samarbetsformer. Vi hjälper till att hitta finansiering av samarbetsprojekt och kan i vissa fall också erbjuda initial finansiering för att snabbt få ett samarbete på banan. Vi kan även förmedla kontakter för ren uppdragsforskning. Då måste företaget finansiera uppdraget med egna medel.

Ett samarbete med Uppsala universitet innebär tillgång till unik och djup kompetens inom många områden, och inte minst spännande idéer och intressanta forskningsresultat som kan vidareutvecklas i samverkan. Det innebär också kontakt med en viktig rekryteringsbas för aktuella och framtida kompetensbehov.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontaktpersoner

Malin Graffner Nordberg
018-471 7216
malin.graffner@uuinnovation.uu.se