UU Innovation

Innovationer för en bättre värld – så kan UU Innovation hjälpa till

UU Innovation stöttar studenter och forskare som vill utveckla sina idéer eller skapa nytta med sin forskning i samhället. Vi jobbar i tidig fas – när en idé eller ett användningsområde för ett forskningsresultat börjar ta form – och hjälper till att identifiera, utvärdera och utveckla potentialen för kommersialisering eller andra former av nyttiggörande.

Vårt kostnadsfria stöd är öppet för alla vid Uppsala universitet, oavsett område, och  omfattar rådgivning och coachning kring idéutveckling, immateriella rättigheter och avtal, team- och nätverksbyggande och finansiering.

Vi vet att alla innovationsprojekt är olika och serverar därför inga färdiga lösningar. Dessutom skräddarsyr vi stödet så att det går att fortsätta plugga eller forska parallellt med att man utvecklar sin idé.

För innovationsprojekt som satsar på att ta nya produkter, tjänster eller metoder till marknaden genom att starta bolag har vi ett nära samarbete med bland andra UU Invest AB och UIC som kan hjälpa till att påskynda kommersialiseringsarbetet och utvecklingen av nya företag.

UU Innovation

Uppsala Science Park

Dag Hammarskjölds väg 38

Uppsala

018 – 471 72 16

innovation@uu.se

uuinnovation.uu.se

Malin Graffner Nordberg

malin.graffner@uu.se

018 – 471 7216