Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag. I Uppsala har Vasakronan ca 500 000 kvm bostäder samt ca 280.000 kvm kommersiella lokaler. Av de kommersiella lokalerna, som mestadels består av kontor och butiker, finns också Uppsala Science Park. Idag finns ca 140 företag på området.

En av Vasakronans uppgifter är att i Uppsala Science Park stödja innovationssystemet. Vi har utvecklat ett samarbete med UIC där ambitionen sträcker sig från erbjudande om lokaler och service till att indirekt maximera de nystartade bolagens finansiella utrymme.

Det kärnvärde Uppsala Science Park framhäver är MÖTET. Utöver detta vill vi framhålla ett antal stödjande värden: läge, tradition, kreativ miljö och service.

Vi erbjuder UIC bolagen lokaler till fast pris, vi begär inga garantier eller säkerheter, vi erbjuder flexibla avtalslösningar och försöker att alltid ge er det stöd ni behöver!

Se även https://www.uppsalasciencepark.se.

Specialerbjudande för UIC-företagare

  • att vid varje tillfälle UIC ”levererar” start-up, eller liknande, i form av hyresgäst/kund, tillse att lokalerbjudande kan erbjudas till i dag följande kostnadsnivåer på UPPSALA SCIENCE PARK:
    • Kontorshotell: 2500:-/kvm, exkl moms, med följande service ingående: Entré, pausrum, pentry, WC och konferensrum som delas med övriga hyresgäster i kontorsgemenskapen. Gemensam kopiering och fax finns
    • övriga ytor, äldre beståndet: 1 500:-/kvm, exkl moms, exkl fastighetsskatt
    • övriga ytor, moderna beståndet: 1800:-/kvm, exkl moms, exkl fastighetsskatt
  • att vid varje tillfälle UIC ”levererar” start-up, eller liknande, i form av hyresgäst/kund, tillse att lokalerbjudande kan erbjudas inom Vasakronans övriga bestånd i mån av uthyrningsbara objekt.

Vasakronan förbinder sig också att vid varje tillfälle som beskrivits ovan, behandla kunder med stor omsorg med tanke på deras, i sammanhanget, bristande kunskap och rutin i ”hyresfrågor”, allt med utgångspunkt i att det etablerade kundförhållandet skall bli långsiktigt. Kreativitet och omtanke skall prägla Vasakronans kontakter med UIC och dess kunder.

Vasakronan

Dragarbrunnsgatan 38

Uppsala

018 – 489 20 00

info@vasakronan.se

vasakronan.se

Mårten Thorstensson

marten.thorstensson@vasakronan.se

018 – 489 20 20

Karin Boberg

karin.boberg@vasakronan.se

018 – 489 20 93