Peafowl Solar Power tar in 5 Mkr inför kommersialisering

Cristina Paun och Jacinto Sá, grundare. Foto Cecilia Tilli


UIC-bolaget Peafowl Solar Power går in i nästa fas och tar nu in 5 miljoner kronor i nytt kapital. Almi Invest går in med totalt 4 miljoner kronor och övrigt kapital kommer från privata investerare.

Peafowl Solar Power utvecklar en ny teknik för transparenta, kostnadseffektiva och hållbara solceller. Pengarna ska Peafowl Solar Power använda för att bland annat stärka upp teamet och inleda större kundprojekt. Tidigare under våren inledde Peafowl Solar Power ett samarbete med ChromoGenics för att testa om deras patenterade solcellsteknik kan driva dynamiska glas från UICs alumnbolag ChromoGenics.

– Vi kan göra solcellerna så transparenta att du inte ser att de är där, men ju mer transparenta du gör dem, desto mindre energi kan de producera. Som tur är krävs det inte så mycket energi för att driva smarta fönster eller skärmar, säger Jacinto Sá, vd på Peafowl Solar Power i Breakits pressmeddelande.

Peafowl Solar Power har fått affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Startup och UIC Business Build.

Läs pressmeddelandet från Breakit.

 

För mer information: 
Jacinto Sá, vd
Peafowl Solar Power
Tel: 070-302 24 48
E-post: jacinto.sa@peafowlsolarpower.com

 Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Tel: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se