Hitta rätt program

EuroIncNet

EuroIncNet, som är ett initiativ från UIC, är ett nätverk där några av Europas högst rankade företagsinkubatorer ingår. Nätverket har varit verksamt sedan 2015.

Din väg ut i Europa

Samarbetet syftar till att öka inkubatorbolagens möjligheter att etablera sig på den europeiska marknaden. De sex företagsinkubatorerna som ingår i nätverket i dag är SetSquared, Storbritannien, INiTS, Österrike, Imec, Belgien, i3P i Italien, Utrechtinc, Holland, Montpellier BIC i Frankrike samt UIC i Sverige.

Du tar den i tre steg

Samarbetet inom EuroIncNet är upplagt i tre steg. Första steget innebär är att du presenterar dig, ditt bolag och affärsmodell för toppinkubatorn i det land bolaget vill nå.

Är modellen överföringsbar på den nya marknaden går ni vidare och inkubatorn gör en förstudie för att närmare undersöka om en lansering i landet är möjlig. Ser allt bra ut är nästa steg att bolaget med stöd av inkubatorn gör en lanseringsplan.

Kontakta oss så får du veta mer

Helena Kristersson

Programansvarig UIC Accelerator

helena.kristersson@uic.se

070-300 27 11