Hitta rätt program

Swedish Scaleups

Ni har en bra affärsidé, kunder och en verksamhet som fungerar. Men det är nu det ska hända, tiden är er. Ni ska växa, det är dags att skala upp och du har hamnat rätt.

Swedish Scaleups hjälper till med att skapa tillväxt hos innovativa bolag. Här får du hjälp med kompetensutveckling, kapitalanskaffning, internationalisering och allt annat som krävs för att ert företag ska växa till nästa nivå.

EU-finansiering
Finna nya vägar

Ett samverkansprojekt

Swedish Scaleups är ett samverkansprojekt för innovativa bolag i Mälardalen som drivs av fyra inkubatorer (Inkubera i Örebro, Linköping Science Park, Create i Västerås och UIC).

Projektet har två långsiktiga mål: 

1. Ge stöd till innovativa tillväxtbolag i regionen. 

2. Etablera en hållbar storregional plattform för tillväxt som integrerar kommunala, regionala och nationella tillväxtagendor och kan leva vidare efter projektet avslutats.

Läs mer här om Swedish Scaleups

Läs mer om annat affärsutvecklingsstöd från UIC här.

Vad krävs för att kvalificera sig?

För att antas till Swedish Scaleups krävs att ditt bolag lever upp till ett antal kriterier. Er tjänst eller produkt måste ha innovationshöjd men det kan också handla om nytänkande avseende er affärsmodell, logistik, betalningsmodell, marknadsföring eller liknande.

Ni behöver ha ett dedikerat team, det vill säga en stark vilja hos ledningen att skala upp och förståelse för vad som krävs för att göra det.

Skalbarhet och tillväxtpotential

Affärsmodellen behöver vara skalbar, den måste kunna hantera 10 000 kunder lika enkelt som den tidigare hanterade 10. Det finns ingen uttalad storlek, men en riktlinje är omkring sju miljoner i omsättning och tio heltidsanställda.

Viktigt också är att det finns en tillväxtpotential, för att kvalificera sig till alla delar i programmet krävs 20% på tre år avseende omsättning eller antal heltidsanställda.

Kontakta oss så får du veta mer

Lars Dahlbom

Projektledare

lars.dahlbom@uic.se

070-510 17 44