Hitta rätt program

Accelerera ditt företag

UIC Accelerator vänder sig till innovativa tillväxtföretag som är redo att skala upp verksamheten eller växa på en internationell marknad.

I UIC Accelerator får du som företagare och entreprenör individuell affärscoachning av UIC och en handplockad affärscoach i näringslivet från UICs breda nätverk. Dessutom har vi ett tjugotal UIC-partner som erbjuder sina tjänster och kompetens till företagets utveckling genom bland annat individuell rådgivning. Vi på UIC tar inga ägarandelar.

Tillsammans sätter vi upp mål och milstolpar som identifierats för att stärka företagets tillväxt. Vi på UIC öppnar upp våra nätverk och delar med oss av kompetens inom UIC, våra affärscoacher och våra UIC-partner så att ditt företag kan växa så snabbt, säkert och hållbart som möjligt. UIC Accelerator pågår i två år.

Kvinna som bär laptop

Kvalifikationskrav

För att delta i UIC Accelerator krävs det att bolaget är ett registrerat aktiebolag och att en första affärsplan för företaget finns, att marknadsbehovet är definierat och att din produkt bedöms ha en internationell potential inom sin bransch. Strategin runt patent, produktskydd och liknande bör ha utvärderats. Deltagande i UIC Accelerator ställer krav på stort engagemang och drivkraft från såväl innovatörerna/ entreprenörerna som affärscoacherna.

Finansieringen under de första sex månaderna i programmet ska vara löst. 

Ansökan

Välkommen med din ansökan till affärsutvecklingsprogrammet UIC Accelerator längst ner på sidan. Din ansökan behandlas med sekretess. Beslut om deltagande i acceleratorprogrammet sker efter 6-12 veckor. Under den perioden kommer du att intervjuas en till två gånger och projektledningen kommer därefter att ge sin rekommendation till styrelsen som tar beslut om eventuell antagning och förslag till avtal.

För mer information, kontakta Helena Kristersson, se nedan.

600 000 kronor i startinvestering

Bolag som antas till UIC Accelerator erbjuds en startinvestering på 600 000 kr från Linnéa Capital.

Bakom finansieringen står det statliga riskkapitalbolaget Saminvest tillsammans med privata affärsänglar. UIC förvaltar Linnéa Capital men fortsätter verka neutrala och tar inga ägarandelar i bolagen. Linnéa Capital kompletterar UICs modell med affärsutveckling med tillgång till finansiering.

Målet är att förstärka bolagens finansiella situation och öka tillväxtmöjligheterna. 

Om UIC Accelerator

I UIC Accelerator matchas ditt företag ihop med en affärscoach från UICs nätverk.

Tillsammans med UIC vägleder affärscoachen er i er affärsutveckling. Nätverket av coacher är personer på ledande positioner i näringslivet som har erfarenhet av affärsutveckling, kapitalanskaffning, kunskap om kommersialiseringsprocessen och branschen som företaget verkar inom. Ni får så klart en coach som passar för de behov ni har.

Ni får också tillgång till UICs nätverk av specialister, exempelvis industrialiseringscoacher som vägleder er från prototyp till serieproduktion. Eller coacher för kvalitets- och regulatoriska frågor. Vad behöver ni? Vi löser det.


Antagningen till UIC Accelerator sker fyra gånger per år. Deadline för ansökan 2023 är 1 februari, 1 maj, 1 september och 15 november.

Ansök till UIC Accelerator

Fyll i formuläret för att ansöka till programmet.


Fem tips till dig som vill skala upp

Det brukar bli en säkrare resa om du först har testat produkten eller tjänsten på hemmaplan. Då har du en säkrad intäktskälla och kan visa att det finns en marknad. Det gäller naturligtvis inte alla bolag, men tänk igenom och ha en bra plan!

Rigga företaget med en bra organisation för säker leverans. Det är viktigt att kunna leverera det ni har lovat.

Gör en tidsplan för hur mycket kapital du vill ta in och till vad. Gör det för några år framåt och tänk noga igenom olika scenarier, då blir du mer trovärdig när du träffar investerare. Ni måste också ha en bra pitch och alla dokument på plats inför denna fas.

Det kostar att skala upp och gå internationellt. Se till att du har rätt team, ordentligt med kapital och börja i tid. Tänk på att teamet räknas som värde i bolaget och något som investerare också tittar på.

Se till att omge dig med kompetenta personer som du kan ha hjälp och stöd av under processen. Skapa gärna en styrelse med personer som har gjort en liknande resa – det är också viktigt för investerarna.

Kontakta oss så får du veta mer

Helena Kristersson

Programansvarig UIC Accelerator

helena.kristersson@uic.se

070-300 27 11