Väx med UIC Business Accelerator

 

UIC Business Accelerator vänder sig till innovativa tillväxtföretag som är redo att skala upp verksamheten eller växa på en internationell marknad.

Du som företagare eller entreprenör får individuell affärscoachning av UIC och en handplockad affärscoach i näringslivet bland UICs breda nätverk. Dessutom bidrar ett tjugotal UIC-partner till företagets utveckling genom individuell rådgivning och direkta tjänster. 

Tillsammans sätter vi upp mål och milstolpar som identifierats för att stärka företagets tillväxt. Vi på UIC öppnar upp våra nätverk och delar med oss av kompetens inom UIC, våra affärscoacher och våra UIC-partner så att ditt företag kan växa så snabbt, säkert och hållbart som möjligt.

UIC Business Accelerator pågår i två år.

500 000 kr i startinvestering

 

Bolag som antas till UIC Business Accelerator erbjuds en startinvestering på 500 000 kr från Linnéa Capital.

Bakom finansieringen står det statliga riskkapitalbolaget Saminvest tillsammans med privata affärsänglar. UIC förvaltar Linnéa Capital men fortsätter verka neutrala och tar inga ägarandelar i bolagen. Linnéa Capital kompletterar UICs modell med affärsutveckling med tillgång till finansiering.

Målet är att förstärka bolagens finansiella situation och öka tillväxtmöjligheterna. 

UIC Business Accelerator

 Har du ett innovativt tillväxtföretag och vill skala upp eller gå internationellt?

 Vill du få skräddarsydd vägledning av UIC och våra affärscoacher under två år?

 Sök till UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Accelerator!

”Att ha någon utifrån att bolla med är avgörande i en utvecklingsfas. Risken att bli för introvert minskar dramatiskt och samarbetet med UIC ger oss stöd att klara utvecklingsarbetet utan att tappa kunderna på vägen.”

– Mona Österberg, vd på Mercodia

Affärscoach från näringslivet öppnar dörrar

I UIC Business Accelerator matchas företaget ihop med en affärscoach från UICs nätverk inom näringslivet baserat på bolagets behov. Tillsammans med UIC vägleder affärscoachen bolaget i deras affärsutveckling.

UICs breda nätverk av affärscoacher består av erfarna personer på ledande positioner i näringslivet, och som har erfarenhet av affärsutveckling, kapitalanskaffning, kunskap om kommersialiseringsprocessen och branschen som företaget verkar inom.

UIC-bolagen har även tillgång till UICs nätverk av specialister, exempelvis industrialiseringscoacher som vägleder bolagen från prototyp till serieproduktion och coacher för kvalitet- och regulatoriska frågor.

Kvalifikationskrav

För att delta i UIC Business Accelerator krävs det att bolaget är ett registrerat aktiebolag och att en första affärsplan för företaget finns, att marknadsbehovet är definierat och att din produkt bedöms ha en internationell potential inom sin bransch. Strategin runt patent, produktskydd och liknande bör ha utvärderats. Deltagande i UIC Business Accelerator ställer krav på stort engagemang och drivkraft från såväl innovatörerna/entreprenörerna som affärscoacherna.

Finansieringen under de första sex månaderna i programmet ska vara löst. 

Ansökan

Välkommen med din ansökan till affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator längst ner på sidan. Din ansökan behandlas med sekretess. Beslut om deltagande i acceleratorprogrammet sker efter 6-12 veckor. Under den perioden kommer du att intervjuas en till två gånger och projektledningen kommer därefter att ge sin rekommendation till styrelsen som tar beslut om eventuell antagning och förslag till avtal.

För mer information, kontakta Patric Karlsson, se nedan.

Frågor? Kontakta Patric

Patric Karlsson
Programchef & programansvarig UIC Business Accelerator

För av UIC utvalda bolag...

UIC Alumni

 

UICs alumnbolag utses av UICs styrelse och innefattar bolag som avslutat UIC Business Accelerator. UIC Alumni ger bolagen fortsatt tillgång till UICs affärscoacher och skapar tillfällen för erfarenhetsutbyte mellan företagen.

Företag som utses till UIC Alumni har lämnat UIC Business Accelerator efter fullgjort affärsutvecklingsprogram. Företaget utses till UIC Alumn efter beslut i UICs styrelse.

Intresseanmälan

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Fler affärsutvecklingsprogram

Våra UIC-partner