Få tillgång till rymdbaserad teknik och satellitinformation för din produktutveckling

I december 2015 invigde Rymdstyrelsen Nordens första rymdinkubator, ESA BIC Sweden, som drivs av företagsinkubatorerna UIC, Arctic Business Incubator (AB) i Luleå och teknikparken Innovatum i Trollhättan.

VAD FÅR BOLAGEN GENOM ESA BIC SWEDEN?
• Tillgång till ESA:s stora antal av IP-rättigheter inom rymdteknik, elektronik, kommunikation, industriproduktion, hälsa, energi, säkerhet mm.
50 000 euro i finansiering för produktutveckling och IPR, 80 timmar teknisk support
• Företaget blir antaget till UIC, ABI eller Innovatum för affärsutvecklingsstöd och nätverk

VEM KAN SÖKA?
Personer/team/företag med en innovativ affärsidé baserad på rymdbaserad teknik och information. Företaget ska vara baserat i Sverige och inte vara äldre än fem år.

Nytt för detta år är chansen att få hjälp med internationalisering via ett väletablerat samarbete mellan sju europeiska inkubatorer: SetSquared i Storbritannien, INiTS i Österrike, Imec i Belgien, i3P i Italien, Utrechtinc i Holland, Montpellier i Frankrike och ESA BIC Sverige genom UIC.

EuroIncNet-nätverkets samlade kompetens, metoder och kontakter fungerar som en plattform för ESA BIC-startups att landa och agera på. Detta kan användas för att skapa affärsrelationer och få landsspecifik rådgivning om lokal representation och marknadsetablering.

För mer information och ansökan, kontakta Monica

Monica Hedberg
Programansvarig ESA BIC Sweden