Satsningar på 780 Mkr i bolag inom UIC


Foto: Karin Modéen, vice vd/ekonomichef och Per Bengtsson, vd på UIC

 

Bolagen inom internationellt topprankade företagsinkubatorn och acceleratorn UIC visade en mycket stark utveckling under året 2020. Det satsades 780 miljoner kronor i form av ägarkapital, bidrag och lån i bolagen och investeringarna under föregående år är de största sedan UIC bildades 1999. Bolagen sysselsatte totalt 853 personer och omsättningen var över 787 miljoner kronor, vilket UICs årsberättelse för 2020 visar.

Många av de innovativa startups och tillväxtföretag som fick affärsutvecklingsstöd genom UIC under 2020 fick ett framgångsrikt år. Satsningarna i UIC-bolag som uppgick till 780 miljoner kronor är en ökning med 17 % jämfört med året innan. Investeringarna bestod av 706 miljoner kronor i form av ägarkapital, och finansiering genom bidrag och lån var 74 miljoner kronor. Sedan 2004 har 5,73 miljarder kronor investerats i bolag inom UIC.

Omsättningen i bolagen uppgick till 787 miljoner kronor. Sammanställningen av UIC-bolagens resultat visar också att antalet sysselsatta i bolagen uppgick till 853 personer. Resultatet baseras på 93 innovativa startups och tillväxtföretag som fått affärsutvecklingsstöd genom UIC under året, samt 28 bolag som ingått i UIC Alumni i högst 10 år. UIC kan också visa att nio av tio alumnbolag är fortsatt aktiva på marknaden och växer.

– Det har varit ett annorlunda år för hela världen. Ett år som påverkat oss mycket både privat och professionellt. Ett år med en pandemi som kostat mycket lidande i form av företagsdrömmar som gått i kras och värst av allt, många liv. I allt elände så har innovativa lösningar, nya vaccin, tagits fram på kort tid och med hög verkningsgrad. Även UIC har påverkats av rådande pandemi, som de flesta andra aktörer. Dock såg vi snarare ett ökat behov av de tjänster UIC erbjuder samt tillgången till expertkunskap genom våra UIC-partner, säger Per Bengtsson, vd på UIC

Bolagens starka utveckling resulterade i att UICs offentliga “Return On Investment”, ROI, uppgick till 19 gånger pengarna. Det innebär att UIC-bolag, och alumnbolag sedan högst fem år, gav en återbäring till staten med 19 gånger pengarna för varje offentlig krona som satsats i UIC under innevarande år. Den höga återbäringen är ett resultat av bolagens omsättning och därmed ökade skatteintäkter från bolagen till staten.

Bolag som antas till affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator erbjuds finansiering genom Linnéa Capital, individuell och skräddarsydd coachning, tillgång till ett brett nätverk av finansiärer, experter och partner samt möjlighet att inspireras av andra framgångsrika bolag. Under 2020 investerade Linnéa Capital 500 000 kr var i tio bolag som antagits till UIC Business Accelerator, med möjlighet till följdinvesteringar direkt från ängelbolagets investerare.

– Som alltid är det otroligt glädjande att få vara med i bolagens utveckling och följa deras framgångsresor. Just finansiering är ofta en utmaning för bolag och därför är vi stolta över Linnéa Capital, som erbjuder bolag som antas till vårt acceleratorprogram en startinvestering på 500 000 kr. Tillgången till kapital stärker bolagens ekonomi och ger bolagen ännu bättre förutsättningar att lyckas, säger Karin Modéen, vice vd och ekonomichef på UIC.

UIC förvaltar Linnéa Capital men fortsätter att vara neutrala och tar inga ägarandelar i bolagen. För att delta i UIC Business Accelerator krävs det att bolaget är ett registrerat aktiebolag och att en första affärsplan för företaget finns och att marknadsbehovet är definierat. Strategin runt patent, produktskydd och liknande bör ha utvärderats.

Läs UICs årsberättelse för 2020 här.

Några nyckeltal för bolag inom UIC 2020

 

Nedanstående siffror baseras på 93 innovativa startups och tillväxtföretag som ingått i UICs affärsutvecklingsprogram under 2020, samt 28 bolag som ingått i UIC Alumni i högst 10 år. (Sifforna inom parentes är från föregående år.)

Investeringar och kapital tillfört bolagen
Satsningarna i UIC-bolagen har under 2020 varit 780 (668) miljoner kronor.

  • 706 (532) miljoner kronor i ägarkapital
  • 74 (136) miljoner kronor i bidrag och lån

Omsättning och resultat
Omsättning under 2020 för bolagen i UIC uppgick till 787 (513) miljoner kronor.

Offentlig ROI
Offentlig Return On Investment, ROI, är 19 gånger pengarna under innevarande år för UIC. Det vill säga uppväxlingen av den erhållna offentliga finansieringen till UIC i förhållande till skatter och avgifter som UIC-bolag, och alumnbolag upp till fem år, återbetalat till staten under 2020. I detta fall 19 gånger.

Antal sysselsatta
853 (655) personer har varit verksamma i UIC-bolagen under 2020.

Skatteintäkter
Ackumulerade skatteintäkter (direkta skatter såsom vinstbeskattning, arbetsgivaravgifter, personalens källskatter och moms) som genererades under 2020 var 354 (255) miljoner kronor.

UIC-bolagens ursprung
39 % av UIC-bolagen utgörs av enskilda innovatörer och entreprenörer, 23 % av UIC-bolagen kommer från näringslivet, 37 % av bolagen härstammar från universitet och 1 % kommer från offentlig sektor.

UIC-bolagens branscher
33 % tillhör life science-branschen, 27 % av UIC-bolagen har en koppling till ICT, 25 % har en affärsidé inom teknik eller miljöteknik och 15 % inom övrig industri.

Läs UICs årsberättelse för 2020 här.

 

För mer information: 
Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Tel: 0708-51 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap, nätverk och finansiering till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Invest. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se