Sju UIC-bolag får 4,7 Mkr från Vinnova

Totalt 143 företag med innovativa affärsidéer får dela på 90 miljoner kronor i Vinnovas satsning i små och medelstora företag. UIC-bolagen Pelago Bioscience, Sensidose, Peafowl Solar Power, Stardots, PercyRoc, Nanosized Sweden, Urbanska Innovation och tidigare UIC-bolaget Prosilico finns med bland de utvalda bolagen som får upp till 2 miljoner kronor vardera.

Vinnova har i två satsningar valt ut små och medelstora företag med innovativa och internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer som kan bidra till hållbar tillväxt, däribland UIC-bolagen Pelago Bioscience, Sensidose, Peafowl Solar Power, Stardots, PercyRoc, Nanosized Sweden, Urbanska Innovation och tidigare UIC-bolaget Prosilico.

Utlysningen ”Innovativa startups” syftar till att finansiera utvecklingen av nyskapande varor eller tjänster, som kan bidra till ekonomisk tillväxt och nya jobb. Utvalda bolag får ett bidrag på upp till 300 000 kronor och kan sedan söka bidrag i fas två. Projekten som får finansiering har valts ut med hjälp av externa experter och syftar till att utveckla sina affärsidéer.

Genom utlysningen ”Innovationsprojekt i små och medelstora företag” får 43 företag dela på 60 miljoner kronor för att få fram innovationer som driver på utvecklingen i näringsliv och samhälle. De kan även bidra till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Pelago Bioscience, 2 000 000 kronor, erbjuder Target Engagement studier av läkemedelskandidaters interaktion med målproteiner i celler och vävnader med den patenterade CETSA™ metoden – ett nytt sätt att identifiera oönskade effekter i läkemedelsprojekt.

Sensidose, 1 200 000 kronor, utvecklar en patenterad teknik för individuell dosering av läkemedel.

Peafowl Solar Power, 300 000 kronor, utvecklar en ny typ av solceller som är högtransparenta, prisvärda, effektiva, stabila och uppfyller FNs hållbarhetsmål, för framtida integration i byggnader eller annat material.

Stardots, 300 000 kronor, utvecklar och distribuerar programvara för dataanalys inom forskning och utveckling till universitet och företag.

PercyRoc, 300 000 kronor, använder sig av mikrovågsteknologier för krossning och sprängning av sten och malm vilket avsevärt kan effektivisera gruv- och mineralförädlingsindustrin.

Nanosized Sweden, 300 000 kronor, möjliggör lönsam masstillverkning av nanochips genom att tillhandahålla unikt nano-rent vatten, NPW™ för tillverkningsprocessen av halvledare.

Urbanska Innovation, 300 000 kronor, utvecklar appen Hello Colic som hjälper föräldrar med kolikbarn samt stöttar primärvården/sjukvården, exempelvis BVC. Appen innehåller smarta funktioner såsom kalender där mat, sömn och skrik loggas och samband räknas ut. Hello Colic har även ambitionen att utbilda samt bidra till forskningen kring kolik.

Prosilico, 300 000 kronor. Tidigare UIC-bolag. Genom nyutvecklad datorbaserad prediktionsmetodologi och rådgivande expertis kan traditionella labbstudier inom ADME (absorption, distribution, metabolism och excretion) ersättas, resultat och beslut tidigareläggas samt känsligheten och tillförlitligheten ökas. Detta ger stora besparingar av tid och kostnader samt bättre urval i läkemedelsutvecklingsprocessen.

Se hela listan här

 

För mer information: 
Vedrana Ilic, marknadskoordinator
UIC
Tel: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se


Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer, och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se