Sök Nordeas stipendium på 25 000 kr

Har du deltagit i UIC Business Startup, UIC Business Build, Catalyzer, UIC Business Accelerator och/eller rymdinkubatorprogrammet ESA BIC Sweden under 2020? Nu är det dags att söka Nordeas stipendium 2021!

Genom vårt samarbete med en av våra UIC-partner, Nordea, får UIC-bolag möjlighet att söka Nordeas stipendium på 25 000 kronor.

Stipendiet delas ut till två UIC-bolag och ska användas till en väl motiverad aktivitet som gagnar företagets utveckling, se kriterier nedan. 

Vinnarna presenteras i samband med UICs julgransplundring torsdagen den 14 januari 2020.

Juryn består av representanter från UIC och Nordea.

Sista ansökningsdag är måndag den 21 december 2020.

Läs om förra årets vinnare Inossia och SpitLab.

 

Kriterier och ansökan

 

KRITERIER
Stipendiet vänder sig till företag som deltagit i programmen UIC Business Startup, UIC Business Build, Catalyzer, UIC Business Accelerator och/eller rymdinkubatorprogrammet ESA BIC Sweden under 2020. Företaget ska vara ett registrerat aktiebolag.

Priset på 25 000 kronor vardera tilldelas två företag som bäst uppfyller följande kriterier:

  • Företag som gjort tydliga framsteg inom det affärsutvecklingsprogram som genomförts.
  • Företaget ska ha en god motivering till aktiviteten med ett tydligt angivet affärsfrämjande mål.

ANSÖKAN
Ansökan ska bestå av:
Ansökan (max en A4) med beskrivning av planerad aktivitet.
Följande rubriker ska finnas med:

  • Sökande företag
  • Planerad aktivitet
  • Tidsplan för genomförande av aktivitet
  • Beräknad kostnad
  • Syfte med aktiviteten
  • Vad vill ni ha uppnått när aktiviteten är genomförd?

+ Bilaga: Kort nulägesbeskrivning för företaget och vad som planeras för det närmaste året (max en A4)

Vi vill ha din ansökan senast den 21 december 2020 via e-post till info@uic.se. Märk din ansökan med ”Nordeas stipendium 2021”.

För frågor kontakta Vedrana Ilic, vedrana.ilic@uic.se eller 070-851 97 04.

Ladda ner pdf om kriterier och ansökan.

 

Välkommen med er ansökan!
Hälsningar, Nordea & UIC