Stardots når viktig milstolpe när kliniska prövningar av ANLIVA drar igång

Stardots affärsidé är att utveckla mjukvaruplattformar för digitala biomarkörer, behandlingsoptimering och diagnos med ett initialt fokus på neurologi och Parkinsons sjukdom.  Bolaget är nu i slutfasen av UIC Accelerator och framöver väntar en spännande tid. I mars drar de i gång sin första kliniska prövning för plattformen ANLIVA™ där visionen är att erbjuda digitala biomarkörer och objektiva behandlingsoptimeringar. Daniel Petrini, CEO på Stardots, har en hög målsättning när UICs team tittar förbi:
−Planen är att lansera ANLIVA under första delen av 2024.  

UICs team besöker Stardots
Cecilia Bröms-Thell, Vinh Hoang, Helena Kristersson och Muktar Ahmed, UIC, visas runt i de ljusa lokalerna av Fredrik Olsson och Daniel Petrini, Stardots

Bygger på forskning från Uppsala universitet

ANLIVA™ för Parkinsons bygger på forskning från Uppsala universitet och är utvecklad för att öka livskvalitén och sänka kostnaderna för samhället. Den kommer kunna användas inom flera områden men inledningsvis är Parkinsons sjukdom i fokus.  Uppskattningsvis 10 miljoner människor lever med sjukdomen. Symptomen är bland annat skakningar, stela muskler och sämre rörelseförmåga. Idag finns inget läkemedel som botar sjukdomen.

De behandlingar som finns är inriktade på att lindra symptomen, och det kan vara svårt att ställa in rätt dos för varje individ. Felaktig dos ger upphov till biverkningar eller dålig symptomlindring och det är här Stardots approach  kommer kunna göra stor skillnad för patienten.  Ett åttiotal försökspersoner kommer ingå i den kliniska prövningen av två ANLIVA™ moduler som nu startas på Akademiska och Sahlgrenska sjukhuset. ANLIVA™ klassificeras som en medicinteknisk produkt och studien utgör grunden i den regulatoriska ansökan till den amerikanska myndigheten FDA.

Fredrik Olsson, Stardots, demonstrerar plattformen

Med användaren i fokus

Det märks att ANLIVA™ har utvecklats med användaren i fokus. Tillvägagångssättet är både enkelt och genialt. Plattformen är tänkt att ge digitala biomarkörer och en sådan modul fungerar genom att patienten håller sin mobiltelefon i handen och rör den i ett visst rörelsemönster.

När patienten utför dessa rörelser samlas sensoriska data in. Uppgifterna skickas till ANLIVA™ webbtjänster och bearbetas med hjälp av algoritmer i Stardots beräkningskluster.  Användaren får snabbt tillbaka information om aktuella symptom som sjukvårdspersonal kan bedöma och använda till att anpassa behandlingen på individnivå.

UIC har varit till stor hjälp

Att Daniel Petrini med glädje ser tillbaka på bolagets tid i de olika affärsutvecklingsprogrammen hos UIC går inte att ta miste på:
­Utan UIC hade inte Stardots funnits, konstaterar han och tillägger att han alltid känt ett välkomnande stöd även vid motgångar.

Framöver önskar han att Uppsala blir ännu bättre på att attrahera kapital och forum där specialister bjuds in för att visa lösningar på olika problem, till exempel relaterat till regulatoriska frågor.

Länk till Stardots hemsida