Startups får stöd i att utveckla teamet för mer framgång


Foto: Anna Bondeson, affärsutvecklare på UIC.

En avgörande faktor för framgång för att företag ska lyckas i praktiken är teamet. Nu har företagsinkubatorn UIC anslutit sig till teamutvecklingsprogrammet STEP. Programmet är skräddarsytt för startups och erbjuder konkreta verktyg för att hjälpa startupteam att arbeta med beteendevetenskap, HR och självledarskap.

Utvalda startups som antas till UICs affärsutvecklingsprogram erbjuds nu specialiserad coaching för att skapa välfungerande team genom STEP, Startup Team Entrepreneurship Program. Med utgångspunkt i teamets specifika behov och utmaningar erbjuds startups i Uppsala skräddarsydda teamutvecklingsworkshops i syfte att skapa bättre förutsättningar för team att lyckas. Forskning visar att startups som deltagit i STEP i större utsträckning lyckas att attrahera kapital än andra, och växer dessutom fortare med större träffsäkerhet. Anna Bondeson, affärsutvecklare på UIC, är en av de som har utbildat sig för att arbeta med STEP.

– En av programmets styrkor är att det fokuserar både på teamets och individens utveckling. Verktygen bidrar till att skapa förståelse för skillnaderna i teamets drivkrafter, personligheter och erfarenheter. Vi hjälps åt att identifiera styrkor och områden med förbättringspotential att fortsätta arbeta med, säger Anna Bondeson.

Ett av bolagen som deltar i programmet och får coaching från Anna Bondeson är företaget PeptiSystems som utvecklar en effektivare metod för att producera vissa typer av bioaktiva molekyler för läkemedel. Marknaden för denna typ av läkemedel växer snabbt, men tillverkningen är fortfarande främst baserad på äldre, ineffektiv teknik.

– Sedan vi påbörjade STEP programmet är vi imponerade över hur praktiskt och tillämpbart det är för företaget. Det har hittills resulterat i givande diskussioner och underlag för att kunna skapa en bra företagskultur där vi kan växa som individer, team och företag. Vi ser framemot att genomföra resten av programmet, säger Markus Holmberg, ansvarig för affärsutvecklingen på PeptiSystems.

STEP har tagits fram av SISP, Swedish Incubators & Science Parks. Organisationen erbjuder utbildningar för affärsutvecklare på innovations- och företagsfrämjande organisationer inom näringslivet såsom inkubatorer, science parks och innovationskontor, men även för andra organisationer och företag som vill erbjuda skräddarsydda teamutvecklingsinsatser för startups. 

 

För mer information:
Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Mobil: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt UU Invest. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se