Startups inom life science får skräddarsytt stöd i sin affärsutveckling


Foto: Karin Boo. Trygghetsstiftelsen. Life Science-företaget BrainZell avancerar sin affärsidé genom Catalyzer.

Under hösten har nio startups med nya affärsidéer inom bl.a. medtech- och hälsobranschen antagits till affärsutvecklingsprogrammet Catalyzer. Programmet är en satsning som Uppsalas företagsinkubator UIC och företagsinkubatorn DRIVE hos KI Innovations anordnar för att stötta teamen med bland annat att utveckla affärsidén och bygga ett konkurrenskraftigt företag.

För tredje året i rad samarbetar UIC och KI innovations för att tillgodose behovet av att innovationer inom hälsa, medtech, biotech eller pharma ska nå marknaden snabbare. I affärsutvecklingsprogrammet Catalyzer erbjuds deltagare att, genom workshops och seminarier med externa experter, få en ökad insikt och förståelse för bland annat affärsutveckling, finansiering, teambyggande och att integrera hållbarhet i affärsplanen, såväl ekonomisk som social och miljömässig.

– BrainZell underlättar framtagningen av effektiva läkemedel för hjärnsjukdomar genom att utveckla konstgjorda mänskliga mini-hjärnor som förutsäger läkemedlets effektivitet, bättre än i djurförsök. Vi har tidigare fått stöd genom UICs affärsutvecklingsprogram. Catalyzer hjälper oss att övervinna specifika utmaningar för life science, som exempelvis skydd av immateriella rättigheter och lagstadgade krav, men också att utveckla våra affärskunskaper, individuellt och som team, säger Petra Szeszula, grundare av BrainZell.

– Som en tidigt biotechstartup ser vi framemot att få träffa affärsutvecklingsexperter och lära oss mer om resan mot marknad. Vi är också glada över att få ta del av KI Innovations expertis och breda nätverk, säger Aleksandra Gromnicka, projektledare för Molecular Attraction.

Catalyzer riktar sig till startups inom life science och utvalda bolag deltar kostnadsfritt. Programmet pågår i nio veckor. I slutet av programmet får bolagen en granskning av sin affärsplan och möjligheten att pitcha för investerare. Programmet finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, KI Innovations och UIC.

– Det känns roligt att få stödja affärsutvecklingen hos framtidens bolag inom områdena hälsa och life science. Vi på UIC är också glada över möjligheten att fortsätta det lyckade samarbetet med KI Innovations. Tillsammans kan vi erbjuda bolagen de bästa förutsättningarna för utveckling och tillväxt, säger Anna Bondeson, affärsutvecklare på UIC.

Antagna startups i Catalyzer:

  • BrainZell tar fram artificiella mänskliga mini-hjärnor för att hjälpa till att utveckla bättre medicin för hjärnsjukdomar.
  • ITSO Medical utvecklar en introducer avsedd att förbättra de kliniska resultaten inom kateterburen aortaklaffsintervention.
  • Key2Brain driver preklinisk utveckling av nya molekyler och metoder för effektivare målsökning av biologiska läkemedel till hjärnan.
  • AmyloiDia utvecklar en ny metod som kan detektera peptid- och proteinaggregat på enmolekylär nivå och mäta deras storlek och koncentration.
  • Leira Therapeutics tillgängliggör evidensbaserad psykologisk behandling utifrån KBT för individer med adhd, flexibelt i tid och format
  • Molecular Attraction utvecklar hållbara lösningar för att kontrollera och modifiera insekts- och skadedjursbeteende. Förändrar myggkontrollstrategier för att eliminera myggburna sjukdomar.
  • OMNIOUS/APLEX Bio utvecklar reagens som möjliggör parallelliserad detektion av biomarkörer på ett revolutionerande simpelt och kostnadseffektivt sätt
  • Stratipath har tagit fram AI-baserad precisionsdiagnostik för att förbättra cancerbehandlingsbeslut och resultat.
  • SeqCure Immunology utvecklar SeqCureNEO, en cellulär immunterapimetod avsedd att bota avancerad cancer.

 

För mer information:
Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC (Uppsala Innovation Centre)
Mobil: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

Maria Holmström, kommunikationsansvarig
KI Innovations
Tel: 070-764 07 85
E-Post: maria.holmstrom@kiinnovations.se

 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt UU Invest. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se

Om KI Innovations
KI Innovations är en inkubator och ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutets holdingbolag. KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se