Startups visar upp sina innovativa affärsidéer

Nästan 20 innovativa startups demonstrerade sina affärsidéer under UIC Demo Day i Hubben, Uppsala Science Park, förra veckan. Hubben fylldes med rekordmånga besökare som ville träffa deltagarna. Minihjärnor och ny teknik för arbetsoptimering är några av de affärsidéer hos 19 startups som deltog i höstens omgång av UICs affärsutvecklingsprogram för startups.

Deltagarna i UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Startup och UIC Business Build har under hösten bland annat arbetat med att verifiera marknadspotentialen i sina affärsidéer och att bygga konkurrenskraftiga företag. Under tre månader har de gått från idé till kund och till att utveckla sina bolag. Programmet avslutas med UIC Demo Day, ett tillfälle för besökare att mingla med alla bolag och rösta på de idéer som de anser vara bäst.

Programmet UIC Business Startup gör det möjligt att gå från affärsidé till kund på tre månader och deltagarna arbetar med att tidigt verifiera att det finns kunder och att produkten eller tjänsten löser ett verkligt problem hos kunden. Därefter verifieras hur produkten eller tjänsten bäst kan säljas. UIC Business Startup är det tidigaste programsteget i UIC.

I UIC Business Build får deltagarna ökad kunskap om affärsutveckling, finansiering och vad som krävs för att bygga affärskoncept och organisation. Deltagarna tar fram en affärs- och genomförandeplan för att ta nästa steg i affärsutvecklingen. De får även möjlighet att utöka sitt nätverk med erfarna entreprenörer, investerare och andra experter med stor erfarenhet inom affärsutveckling och företagande.

Norrsidans Innovation, som har tagit fram en ny teknik för att optimera arbetet inom offentlig sektor med hjälp av IoT, vann investerarnas val av bästa pitch.

– UIC har stöttat oss i vår affärsutveckling samt en upphandling som resulterat i en full pilotstudie i Södertälje kommun. Utan UIC hade vi inte kunnat vinna investerarnas val där vår lösning uppmärksammades. Vi träffade flera intressenter under UIC Demo Day och det ser ljust ut för vår seedingrunda på 3 miljoner för 10 % av företaget vilket vi är glada över, säger Anders Helgesson, grundare av Norrsidans Innovation.

Deltagarna får även stöd från ett tjugotal UIC-partner inom näringslivet som stöttar bolagen i arbetet med att utvecklas snabbt och undvika fallgropar på vägen mot framgång.

 

För mer information: 
Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Tel: 0708-51 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se