Teamutveckling för startups

STEP – Startup Team Entrepreneurship Program är ett skräddarsytt teamutvecklingsprogram för startups. Programmet är baserat på forskning om entreprenörskap och psykologi, för att stötta uppbyggnad av högpresterande och välfungerande entreprenöriella team. Detta genom fokus på både individens och teamets utveckling. Programmet har utvecklat konkreta verktyg för att hjälpa startupteam att arbeta med beteendevetenskap, HR och självledarskap.

Ett fungerande team är en av de viktigaste parametrarna för att företag ska lyckas med affärsplanen i praktiken. Även ur ett investerarperspektiv är teamet en avgörande faktor för framgång. Med utgångspunkt i teamets specifika behov och utmaningar skräddarsys teamutvecklingsworkshops, detta i syfte att skapa förutsättningar för högpresterande och välfungerande team som lyckas med sin affärsplan. 

Muktar Ahmed, affärsutvecklare på UIC

Vill ni utveckla ert team?

 
Vi på UIC bjuder nu in ert team som ett av få utvalda att delta i lanseringen av STEP, ett teamutvecklingsprogram med fokus på startups. STEP är ett unikt koncept som tagits fram i samarbete med världsledande forskare inom entreprenörskap & psykologi samt tunga parter inom innovationsekosystemet och investerare.
 
Vårt erbjudande till ert företag är att inom ramen för STEP ge er förutsättningar och verktyg för att utveckla ert team mot er gemensamma vision. Områdena som berörs är behovsstyrda och kan röra exempelvis: individernas roller i teamet, att bygga en företagskultur, hållbar rekrytering eller hur man kan öka engagemang och arbetsglädje hos medarbetarna.

STEP erbjuder möjlighet till både personlig självinsikt, teaminsikt och en verktygslåda så att teamet ska kunna jobba proaktivt och långsiktigt inom området även efter att insatsen är slut. En affärsutvecklare från UIC som utbildats i STEP kommer processleda er och ge er verktyg för att utveckla er själva.

Vi tror starkt på att den tid ni lägger ner i detta kommer betala tillbaka sig flera gånger om – både för företaget och er som teammedlemmar! Om ni vill vara med i STEP behöver ni avsätta tid och engagemang för att arbeta med teamet. Ert team och en affärscoach från UIC kommer att träffas 4-6 gånger för workshops och återkoppling (fysiskt/digitalt och ni får sätta datum). Ni kommer mellan våra träffar göra uppgifter internt i teamet. Ni styr tempot, så vi kan göra detta på 2 månader eller 4 månader. Mer detaljer om upplägget och innehållet får ni vid uppstartsmötet då vi kickar igång processen.

Vi lägger upp STEP i olika delmoment:

  1. Nulägesanalys: Vilken samsyn finns i teamet kring företagets mål, värderingar och behov? Vilka olika egenskaper tillför individerna i detta team? Vilka utmaningar och risker ser teammedlemmarna i gruppen?
  2. Utifrån nulägesanalysen får ni bestämma vad ni vill börja fokusera på och jobba med. Kan vara både på individnivå och teamnivå – men alltid med målet att stärka teamet. Vi ger er verktyg att ta tag i era prioriterade områden i olika former av teamworkshops.
  3. Företaget får möjlighet att delta i nätverksträffar med andra bolag som jobbar med STEP. Här läggs fokus på specifika ämnen inom teamutveckling och specialister inom dessa områden bidrar med insikter som sedan ventileras i gruppen där man utbyter erfarenheter.

Intresserad av att delta i STEP?

Vill ni ha verktyg för att utveckla ert team? Anmäl ert intresse att delta i STEP, mejla Muktar Ahmed, affärsutvecklare på UIC.

muktar.ahmed@uic.se

UIC är stolt STEP Partner, verifierade genom SISP – Swedish Incubators & Science Parks, branschföreningen för svenska inkubatorer och Science Parks. STEP har tagits fram av Create Business Incubator där UIC har varit med i konceptutvecklingen sedan 2017