Stor ökning av pengar tillbaka till samhället från UIC-bolagen

Per_Bengtsson

Inkubatorn och acceleratorn Uppsala Innovation Centre, UIC, finansieras både privat och offentligt. För att påvisa nyttan av verksamheten redovisar UIC ett ROI-värde varje år, det vill säga avkastningen på investeringen som offentliga aktörer (staten) gör. Det värdet visar en all-time high på 23 gånger pengarna tillbaka, på varje satsad krona får samhället alltså tillbaka 23 kronor.

– Resultatet är oerhört glädjande. För alla våra bolag som vi har förmånen att hjälpa så klart, men också för våra medarbetare och ägare, att vi svart på vitt kan visa att vår verksamhet gör så mycket nytta. Vi kan bara nå framgång om våra bolag når framgång och när de gör det så bidrar det till regionens och Sveriges tillväxt, säger UICs vd Per Bengtsson.

UIC erbjuder affärsutveckling för idéer i alla led. Från företag under bildande (Startups) till företag som ska skala upp och växa på en internationell marknad (Scaleups) och det är en stor spridning mellan olika branscher.

2020 var det bästa året i UICs historia avseende hur mycket pengar som investerades i bolag som varit i UICs program och 2021 ligger inte långt efter. Totalt investerades 775 miljoner kronor i bolagen, bara fem miljoner kronor mindre än året innan. Den totala omsättningen i bolagen var 768 miljoner kronor.

Ett annat kvitto på att Uppsala och UIC, som rankas som en av världens fem främsta inkubatorer, ligger längt framme är att sju av bolagen på Ny Tekniks eftertraktade 33-lista under 2021 var UIC-bolag.

– En framgångsfaktor är det goda samarbetet inom innovationsstödsystemet i vår region, säger Per Bengtsson som med innovationssstödssystemet syftar på aktörer som Uppsala universitet och SLU och deras innovations- och holdingbolag, Stuns, Connect, Almi, Uppsala kommun med flera.

För mer information, kontakta Per Bengtsson, 018-477 04 41 eller per.bengtsson@uic.se

Förklaring ROI

Offentlig Return On Investment, ROI, är uppväxlingen av den erhållna offentliga finansieringen till UIC i förhållande till skatter och avgifter som UIC-bolag, och alumnbolag upp till fem år, återbetalat till staten under 2021. I detta fall 23 gånger.

UICs fullständiga årsrapport för 2021 släpps i juni.

OM UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) erbjuder individuellt affärsutvecklingsstöd, kunskap, nätverk och finansiering till innovativa startups och tillväxtföretag inom alla branscher. Vi rankas av UBI Global som en av de fem bästa företagsinkubatorerna i världen. Vi arbetar nära näringslivet, bland annat genom ett stort nätverk av affärscoacher och ett tjugotal partner. UIC tar inga ägarandelar och ägs till lika stora delar av STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt UU Invest. Vi ingår i Vinnovas program ”Inkubationsstöd – Excellens”. www.uic.se