Swedish Scaleups får företag att växa

UIC ingår i samverkansprojektet Swedish Scaleups som stimulerar de hetaste bolagen i östra Mellansverige att växa ännu snabbare. Tillsammans erbjuder tio företagsinkubatorer och science parks en unik tillgång till affärsutvecklingsprogram och skräddarsydd support.

Swedish Scaleups ger kunskap, kompetens och nätverk för att snabbare skala upp företagets verksamhet. Gemensamt för företagen är att de ska ha en innovativ affärsidé och/eller affärsmodell.

I Swedish Scaleups accelerator kommer 40 innovativa bolag få tillgång till specialiserad kunskap utifrån företagets unika behov inom områden som juridik, ekonomi, marknadsföring, ledarskap eller teknik. Via våra nätverk delas kompetens och erfarenheter i peer to peer-lärande. I dag ingår tre UIC-bolag i Swedish Scaleups accelerator: Unibap, Pharem Biotech och Save by Solar

Kriterierna för att antas till acceleratorsatsningen är att företaget ska ha över 10 anställda (FTE) och ha en potential för en organisk tillväxt över 20 procent under tre år.

I satsningen Tillväxtsupport får innovativa företag med potential att växa ett skräddarsytt stöd där vi gemensamt tar fram en handlingsplan för att förverkliga tillväxtpotentialen.

Till och med år 2021 kommer Swedish Scaleups arbeta med 200 bolag med potential att bli nästa stora Scaleup.

Projektet är en del av samverkansprojektet Växtzon som delfinansieras av EU.

 

För mer information, kontakta:
Michael Camitz, projektledare Swedish Scaleups
UIC
Tel: 070-510 17 44
E-post: michael.camitz@uic.se