Team och hållbarhet i fokus i gemensamt affärsutvecklingsprogram

Det framgångsrika innovationsprogrammet Catalyzer är en gemensam satsning mellan UIC, Uppsala Innovation Centre och KI Innovations. Programmets anordnas i år för fjärde gången och i år är det ett större fokus på teamet och hållbarhet.  

Syftet med Catalyzer är att stötta life science-bolag på deras väg mot kommersialisering av sin produkt eller tjänst.

Bolagen som är antagna från UIC är Bimmunity, Mast Pharma, RpD Diagnostics och Nanoform Science. Från KI Innovations är det Oppioo, 3N Bio, Countagen och Basics Genomics.

RpD Diagnostics är ett UIC-bolag som utvecklar ett diagnostiskt test, som inte kräver några instrument, för snabb och känslig identifiering av en pågående virusinfektion. Ett diagnostiskt test som ska kunna användas av alla – överallt.

– Mitt största behov är att lära mig att kommunicera mina idéer, få till en riktigt bra affärsplan och lära mig att pitcha för investerare. Catalyzer hjälper mig mycket, det är ett väldigt bra program där vi tränar många aspekter i att just kommunicera våra bolag, säger Liza Löf, RpD Diagnostics.

Countagen möjliggör en enkel och kostnadseffektiv enhet för digital kvantifiering för att exakt nukleinsyrakvantifiering skall bli tillgänglig för forskare över hela världen. Deras skräddarsydda plug- and-play-lösning hjälper forskare för att övervinna de för närvarande tidskrävande arbetsflöden och långa analysoptimeringar som sammanfaller med höga investeringskostnader.

– När man kommer från akademin med lite kunskap om bolagsbildning och kommersialisering, behövs aktörer som KI Innovations och UIC. De har varit en otrolig katalysator i vår resa hittills. Catalyzer-programmet ger oss viktiga affärskunskaper samtidigt som vi får tillgång till både nätverk och resurser som behövs för att växa, säger Felix Neumann, medgrundare och vd, Countagen

Det finns ett tydligt behov av implementering av fler forskningsbaserade idéer i vården och i samhället för att förbättra människors hälsa. För de intagna bolagen är Catalyzer-programmet ett bra första steg som ger en bred bas att jobba vidare från. Under det 14 veckor långa programmet lägger bolagen extra kraft på teman som hållbarhet och team utöver andra tillägg till standardmodulerna som affärsutveckling, omvärldsbevakning, finansiering och avtal.

– För de flesta life science bolagen tar det många år innan de kan nå marknaden, så det gäller att tänka lite annorlunda kring hur man kan bygga värde i sitt företag. Genom att tidigt skapa en förståelse för till exempel det regulatoriska regelverket och hur olika marknader fungerar blir bolagen bättre rustade för en fortsatt kommersialiseringsresa, säger Andy Browning, UIC.