Två UIC-bolag vann näringslivspriset Bona Postulata

Varje år får tio företag i Uppsala län ta emot näringslivspriset Bona Postulata. I år är två av de tio vinnarna UIC-bolag: APR Technologies och preVet. Även de tidigare UIC-bolagen Quixel och Polymore fanns med bland de vinnande bolagen.

 Bona Postulata är ett näringslivspris som vill uppmuntra Uppsalaföretag med stark tillväxtpotential. Bakom priset står 18 välkända företag och näringslivsorganisationer i Uppsala län. Priset ger de vinnande företagen värdefulla kontakter, mentorskap och kvalificerad utbildning för att ytterligare stärka deras företagarkompetens.

De vinnande UIC-bolagen är:

APR Technologies
APR Technologies utvecklar ett sensorsystem för biobränsle samt ett miniatyriserat temperaturreglersystem för rymd och industri.

preVet
PreVet utvecklar en samarbetsplattform som underlättar kommunikationen mellan bl a hästägare och veterinär där all dokumentation samlas och kan följa djuret vid vård och eventuell försäljning. Plattformen bidrar till effektiviserad vårdhantering, ökat välmående och sänkta skadeersättningskostnader.

Även de tidigare UIC-bolagen Quixel och Polymore tilldelades Bona Postulata. Quixel är en programvaruutgivare som 3D-skannar miljöer över hela världen, från enskilda sandkorn till hela bergsmassiv eller landskap. Tjänsten används framför allt till spel och filmindustri, exempelvis i filmen Djungelboken. Polymore är en av världens ledande tillverkare av så kallade upplösare för flytande polymerer för användning inom vattenbehandlingsprocesser och avloppsreningsverk.

Företagen får, eller har fått stöd, i sin affärsutveckling genom UICs affärsutvecklingsprogram.

Tidigare UIC-bolag bland vinnarna 2018 är Ilya Pharma, Deversify och Resorbable Devices.

Övriga vinnare av Bona Postulata 2019 är: Leijon Stenugnsbageri & Konditori, PeptiSystems,  App Schack, Fallskyddspecialisterna, Knivsta Motor och Graphmatech.

För mer information:
Vedrana Ilic, marknadskoordinator
UIC
Tel: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer, och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se