UIC antaget till nationellt jämställdhetsprogram


Foto: Olivia Arte. Melina Bergström och Sara Mpumwire

UIC har antagits till det eftertraktade programmet The Yes Way. Jämställdhetsprogrammet lockade sökande från inkubatorer och science parks över hela landet. Årets ansökan till programmet nådde nya rekordnivåer med femton organisationer som sökte till en av de sex platserna. The Yes Way arbetar för jämställdhet och inkludering i en annars mansdominerad bransch.

I augusti startar det processbaserade programmet för UIC tillsammans med LU Innovation, High 5, Region Värmland, Företagsfabriken och Wargön Innovation. Programmet fortlöper under två terminer och bygger på beprövade metoder och kunskaper kring jämställdhet och inkludering som förmedlas genom individuell coaching och via erfarenhet och kunskapsutbyte mellan deltagande organisationer.

– Vi ser fler och fler organisationer som förstår vikten och vinsterna med jämställdhet och inkludering. Att förstå och erkänna att en inte har lyckats, och göra något åt det är ett steg framåt. Att agera, avsätta medel och arbeta tillsammans med andra för förändring är ett steg till, säger Melina Bergström, programansvarig för The Yes Way.

Förutom programmet bistår The Yes Way med individuell processledning, metoder, coaching och löpande aktiviteter. På webbplatsen finns även en materialbank för alla som är intresserade av att gå med i nätverket och arbeta på egen hand. Målet är att ge praktiska metoder och verktyg till innovations och företagsfrämjare för bättre kunna ta tillvara på den potential och innovationskraft som finns i landet.

The Yes Way leds 2020-2021 av Melina Bergström och Sara Mpumwire tillsammans med externa experter, forskare och inspiratörer som löpande tas in i programmet.

 

För mer information: 
Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Tel: 0708-51 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

Melina Bergström, programansvarig
The Yes Way
Tel: 0737-062803
E-post: hey@theyesway.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se

Om The Yes Way 
The Yes Way arbetar för ett jämställt och inkluderande innovationsfrämjande. Initiativet erbjuder beprövade verktyg som ska ge fler människor möjlighet att vara en del av samhälls- och teknikutvecklingen oavsett kön, ursprung, ålder eller funktionsvariation. Något som i sin tur ger utrymme åt nya och annorlunda innovativa lösningar, kompetenser och företagsformer. The Yes Way riktar sig i första hand till Sveriges science parks och inkubatorer för att de, genom nya metoder och arbetssätt, ska bli bättre på att ge stöd åt en bredd av entreprenörer och därmed skapa ett mer jämställt och inkluderande innovationssystem. The Yes Way har initierats och letts av Ideon Innovation och har utvecklats under 2018-2020 mellan flera innovationsfrämjande miljöer, Initiativet har under projektperioden finansierats av VINNOVA, Ideon Innovation, Europeiska utvecklingsfonden och Tillväxtverket. www.theyesway.se