UIC-bolag bland Sveriges bästa teknikstartups


Foto: Cecilia Tilli. Peafowl Solar Power på NyTekniks 33-listan.

Uppsalaföretag som bland annat gör vatten av luft, har tagit fram genomskinliga solceller och tillverkar miljövänliga batterier har hamnat på den nationella 33-listan, som utser Sveriges bästa teknikföretag. Nytt för i år är att företagets innovation måste förhålla sig till FN:s hållbarhetsmål och flera UIC-bolag har hamnat på listan.

Ny Teknik har granskat 300 nominerade bolag och valt ut de mest innovativa och lovande unga teknikbolagen i Sverige. Nu är 33-listan 2020 publicerad och på den hittar vi bland annat, Altris, Drupps, Peafowl Solar Power och Magström, som samtliga har fått stöd i sin affärsutveckling från Uppsala läns företagsinkubator UIC. Även Graphmatech, som har antagits till Swedish Scaleups är med på listan.

UIC-bolag som finns på 33-listan:

  • Altris har kommit på ett nytt sätt att tillverka katoder till natriumjonbatterier. Metoden är billigare och utgår från råvaror som är vanligt förekommande. Natriumjonbatterier är en ny typ av batteri som kan bli mer miljövänliga än dagens litiumjonbatterier. Altris fokuserar på stora stationära batterier som kan lagra överskottsenergi från vind- och solkraft.
  • Drupps har utvecklat en innovativ teknik för att absorbera en del av det vatten som finns naturligt i luften. Processen bygger på en vätska som suger åt sig vattnet, som sedan extraheras, destilleras och renas i flera steg. Systemet är modulärt och klarar att utvinna vatten även i torrt klimat. För att fungera behöver systemet tillgång till el, men kan också använda ånga och hetvatten som är restprodukter i många industrier.
  • Peafowl Solar Powers solceller bygger på en teknik med plasmoner, nanopartiklar i metall. De har utvecklat en helt ny typ av solceller som ger el genom att nanopartiklar vibrerar. Solcellen kan därmed bli helt genomskinlig och ge ström även i ljusfattiga förhållanden. Företaget siktar på att solcellerna ska användas för att driva iot-produkter, till exempel sensorer, eller dynamiska fönster som anpassar ljusinsläppet efter solljuset utomhus.
  • Det tidigare UIC-bolaget Magström förlänger livstiden på stora generatorer som styr vattenkraftverk. Med hjälp av kraftelektronik styrs magnetfältet i vattenkraftverkets generatorer och genom magnetisk balansering minskar slitaget markant. Magström är först i världen med att demonstrera magnetisk balansering.
  • Graphmatech har tagit fram Aros Graphene, ett patenterat hybrid-grafenmaterial, som tar vara på grafenets åtråvärda egenskaper utan negativa bieffekter. Materialet har hög elektrisk och termisk ledningsförmåga och hög mekanisk hållfasthet. Graphmatechs teknik har bland annat gjort det möjligt att tillverka en plast med hög elektrisk och termisk ledningsförmåga.
    Graphmatech får stöd från UIC genom Swedish Scaleups, där tio inkubatorer erbjuder unik tillgång till affärsutveckling till innovativa bolag i östra Mellansverige att växa ännu snabbare.

33-listan är Ny Tekniks startuplista Sveriges bästa, mest innovativa teknikstartups utses årligen, och som kan förändra de branscher de arbetar inom och som har en internationell potential – bolag som är morgondagens teknikstjärnor. Bolagen måste ha en egen teknisk innovation, får vara som mest sju år gamla samt vara onoterade. Bolagen får vara med max tre år på listan.

Samtliga bolag har fått affärsutvecklingsstöd genom något eller flera av UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Startup, UIC Business Build och UIC Business Accelerator, eller samverkansprojektet Swedish Scaleups.

Läs artikeln och se hela listan här.

För mer information: 
Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Tel: 0708-51 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

 Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se