UIC-bolag får finansiering från Vinnova

Totalt 93 projekt från hela Sverige har fått finansiering från Vinnova genom utlysningen ”Innovativa startups”. Bland dessa finns UIC-bolagen Indicio Technologies, Enphasys, Sally R, Vakansa och tidigare UIC-bolaget Prognostix, som får upp till 300 000 kr var.

Innovativa och nystartade småföretag kan söka finansiering för att ta fram prototyp, skapa strategi, utveckla affärsmodellen eller skydda sin nya lösning. Totalt 93 bolag i Sverige får finansiering på sammanlagt 27 miljoner kronor.

  • Enphasys, 300 000 kr. Enphasys tillhandahåller tjänster för att utvärdera resultatet av orala läkemedelsformuleringar. Målet är att påskynda läkemedelsutvecklingen och att ge patienter tillgång till lämpliga orala läkemedelsprodukter.
  • Indicio Technologies, 248 000 kr. Indicio utvecklar mjukvara för analys och prognostisering av interna variabler som försäljning, lagernivåer och efterfrågan. Dessutom för externa variabler såsom råvarupriser, valutakurser och räntenivåer, för praktisk användning inom risk management, strategiskt inköp, budgetering och hedging i industri- och banksektorn. Med finansieringen från Vinnova kan Indicio anpassa plattformen till de krav som ställs för att den ska kunna appliceras inom fondmarknaden.
  • Sally R, 300 000 kr. Sally R använder rymdteknik för att spara energi i fastigheter och garantera ett hälsosamt inomhusklimat. Detta görs genom att kombinera ventilationslösningar som används här på jorden med teknik som används för klimathantering i rymden.
  • Prognostix, 300 000 kr. Det tidigare UIC-bolaget Prognostix sökte finansiering för PATHFx – ett intelligent prognostiskt beslutsstöd för bättre behandling av cancerpatienter med skelettmetastaser genom att prognostisera patientens överlevnad.
  • Vakansa, 300 000 kr. Vakansa är en plattform för att skapa resurseffektivt nyttjande av fastigheter, byggnader och lokaler. Detta görs genom att hjälpa till att frigöra tidsvakanser och ytvakanser. Tidsvakanser är de tider som byggnader och lokaler inte nyttjas av den tilltänkta användaren och ytvakanser är ytor så som tak, väggar, gröna/blåa ytor och hårda ytor som kan förädlas.

Lista på alla projekt som har blivit beviljade finansiering.

Samtliga bolag har fått stöd genom UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business startup, UIC Business Build och/eller UIC Business Accelerator. Sally R är antaget till rymdinkubatorn ESA BIC Sweden.

 

För mer information: 
Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Tel: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se