UIC-bolag inbjudna till Prins Daniels entreprenörsdag


H.K.H. Prins Daniel. Foto: Mattias Edwall


Cirka 150 unga, lovande entreprenörer från hela Sverige bjöds in till Prins Daniels entreprenörsdag 2019. Bland dem fanns UIC-bolagen preVet, Pharem Biotech, Salipro Biotech, Sigrid Therapeutics och Save by Solar.

Varje år samlar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, landets främsta entreprenörer till Prins Daniels entreprenördag. I år bjöds 150 lovande företagare från hela Sverige till en intensiv och lärorik dag.

Bland de inbjudna fanns UIC-bolagen preVet som utvecklar en digital tjänst för djurägare och veterinärer, Pharem Biotech som erbjuder en teknik för rening av läkemedel i vattenmiljöer, Salipro Biotech som utvecklar nanopartiklar som ökar lösligheten av hydrofoba ämnen med användningsområden inom t.ex. kosmetika och läkemedelsutveckling, Sigrid Therapeutics, som utvecklar en oral medicinteknisk produkt för behandling av blodsocker hos prediabetiker och Save by Solar som erbjuder en helhetslösning och ansvar för samtliga moment för företag att installera solceller.

Syftet med dagen var att inspirera, utbyta erfarenheter och etablera nätverk. Under dagen fick de tillsammans med andra mer erfarna entreprenörer diskutera sina företagsutmaningar i rundabordssamtal med Prins Daniels Fellowships inspiratörer och mentorer.

Kriterierna för att nomineras är att man är under 40 år, är vd eller grundare av sitt företag som startats tidigast 2006 och antingen har en omsättning på minst fem miljoner kronor alternativt att de bedöms vara i en startfas och har god potential att växa.

Prins Daniels entreprenörsdag arrangeras av Prins Daniels Fellowship och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. Deltagarna har nominerat av SEB, Handelsbanken, Nordea, Swedbank, Almi, Företagarna, Ung Företagsamhet, Nyföretagarcentrum, Chalmers ventures, SSE Business Lab, Founders Alliance och Epicenter.

Läs mer om dagen i IVAS pressmeddelande prinsdanielsfellowship.se/entreprenorsdagen

 

För mer information: 
Vedrana Ilic, marknadskoordinator
UIC
Tel: 0708-51 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se 

 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se