UIC-bolag med potential att förändra världen erhöll stipendier

Vårsolen sken på Uppsalas gator och stämningen på Norrlands nation var i topp när över 200 gäster hyllade regionens mest spännande startup-bolag på UICs vårfest den 12 april. Bland de närmare 80 bolag som är verksamma i UICs program årligen finns det en liten exklusiv skara som utses till stipendiater. Länsförsäkringar står bakom Hållbarhetspriset, och Nordea delar ut resestipendium. Nytt för i år är ytterligare två kategorier, Teknikpriset från Brann och Per Bengtsson-stipendiet som vill uppmärksamma det bästa teamet.

BIoCell Analytica och Per Bengtsson
Per Bengtsson delade ut pris till BioCell Analytica


Resor med förhoppning om partnerskap och nya lärdomar

I år fick Enodo Robotics och Vågen Zero Waste ta emot Nordeas resestipendium. Med tillskottet på 25 000 kr kommer Enodo Robotics grundare resa till norra Italien för att besöka industriaktörer inom armeringstillverkning för byggindustrin. Det övergripande syftet är att etablera partnerskap för distribution av Enodos teknik. För Vågen Zero Waste möjliggör stipendiet en resa till England som ligger i framkant vad gäller innovation av zero waste-konceptet där det börjat implementeras i livsmedelsbutiker. Syftet med resan är att göra studiebesök hos dessa, genomföra intervjuer och ta del av deras lärdomar.

Med fokus på hållbarhet, teknik och teamet

AirForestry, som utvecklat högkapacitetsdrönare som gallrar skogen från luften, tilldelades årets Hållbarhetspris.  Affärsidén bidrar på ett mycket tydligt sätt till ett hållbart samhälle med minskad miljö- och klimatpåverkan. Vinnaren av Branns pris är ett UIC-bolag som utvecklar en unik och kommersiellt gångbar teknisk lösning på ett problem som har potential att påverka många människor eller företag på lång sikt. Priset gick till Stardots.

Sist men inte minst tilldelades BioCell Analytica Per Bengtsson-stipendiet. Stipendiet fokuserar på teamet bakom bolaget. Att teamet har tydliga roller och rätt kompetens, en god mix av kvinnor och män samt gärna medlemmar med diversifierad bakgrund.

Grattis alla vinnare!

Om bolagen

Enodo Robotics utvecklar programvara som ger rumslig intelligens till industrirobotar, det gör det möjligt för robotar att uppfatta och förstå miljön samt röra sig säkert och effektivt. Detta möjliggör användningen av industriell robotteknik för många nya marknaderoch applikationer.

Vågen Zero Waste har som mål att möjliggöra en hållbar livsstil för alla. Genom att ta med sig sina egna behållare till deras refill-stationer och fylla på med ekologiska produkter, såsom skafferivaror, schampo, rengöringsmedel och mycket mer kan varje individ minska sin negativa miljöpåverkan från förpacknings- och matavfall. För oss är det viktigt att göra det lätt att leva på ett sätt som sätter mindre press på miljön, våra medmänniskor och oss själva.

AirForestrys banbrytande teknologi gör det möjligt att gallra skog på ett helt nytt sätt, nämligen från luften med högkapacitetsdrönare. Det ger friskare och starkare skog med förbättrad biologisk mångfald samtidigt som AirForestry minskar koldioxidutsläppen, och ökar skogens förmåga att binda kol.

Stardots utvecklar mjukvaruplattformar för digitala biomarkörer, behandlingsoptimering och diagnos med ett initialt fokus på neurologi och Parkinsons sjukdom

BioCell Analyticas innovativa biologiska analysmetoder hjälper dricksvatten- och avloppsreningsverk som vill säkerställa god vattenkvalitet genom mätning av biologiska effekter orsakade av miljö- och hälsofarliga kemikalier i vattnet.

Om UICs partner

Nordea, Länsförsäkringar och Brann är sedan länge partner till UIC.