UIC-bolag på topplista över nytänkande entreprenörer i Sverige


Foto: Per & Per, från Företagarna.


Varje år får 103 företag i hela Sverige äran att lyftas i Företagarnas topplista med unga, nytänkande och kreativa entreprenörer. I år är två av vinnarna UIC-bolag: Liqway och Sun Labs Nordic. Även det tidigare UIC-bolaget Nodified finns med på listan.

 Tidningen Företagaren som ges ut av Företagarna publicerar årligen ”103 unga idéer”, en nationell topplista med unga entreprenörer under 30 år som har nytänkande och kreativa idéer. Syftet med listan är att lyfta fram företagare som tack vare sitt entreprenörskap bidrar till utveckling, mångfald och välfärd. De båda vinnande bolagen från Uppsala län är UIC-bolag.

UIC-bolag från Företagarnas ”103 unga idéer”:

  • Liqway står för ny patenterad teknik som skapar bättre och mer ergonomiska arbetsförhållanden vid reparation och inkopplingsarbeten på rörledningar. Metoden sparar även tid och Liqway har nu ett pilotprojekt med Vattenfall på gång.
  • Sun Labs Nordic är specialiserat inom AI, datavisualisering och dataloggning i realtid för fastigheter. De har tagit fram en algoritm och ett programvarusystem för att övervaka och styra energisystem.
  • Även det tidigare UIC-bolaget Nodified tog en plats på listan som en av mest spännande unga entreprenörerna från Stockholm. Det Stockholmsbaserade bolagets disruptiva teknik är skräddarsydd för att lösa kommunikation i katastrof- eller krisdrabbade områden, precis som på platser med överbelastade telenät.

Företagen får, eller har fått stöd, i sin affärsutveckling genom UICs affärsutvecklingsprogram.

Läs Företagarnas nyhet och se hela listan.

 

För mer information: 
Vedrana Ilic, marknadskoordinator
UIC
Tel: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se


Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer, och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se