Sök efter UIC-bolag

Filter: Bransch

Filter: Program

Sortera efter: Senast publicerade A till Ö
Uppsala Diagnostics Technologies

Uppsala Diagnostics Technologies har en teknologi för dataanalys och effektivt sökande av sammansatta biomarkörer ur medicinska data.

Strong Rider Tech
strongrider.se

Ett digitalt verktyg för den avsuttna träningen för ryttare.

Stallo

Forskning och utveckling av synskadades hjälpmedel med erfarenhet från robot-syn inom flyg-ledning. Fokus är främst att överbrygga gapet mellan det teoretiska som inte fungerar i praktiken och det existerande som inte löser problemen, genom att bara skapa det som tål hårda påfrestningar från väder och dagligt nötande med den senaste tekniken.

Study Keys 4 U

Study Keys 4 U är ett verktyg som hjälper elever att hitta den studieteknik som möjliggör optimala studieresultat. Verktyget garanterar även att föräldrar och elever är medvetna om möjligheten att använda anpassad studieteknik i klassrummet.

Safeup

Safeup är ett digitalt skydd mot bedragare.

Somos Rely
relynow.com

Somos Rely är en digital platform som hjälper kvinnor öka sitt ägande samt bygga sin rikedom genom gemenskap och gamification.

Newstid

Newstids mål är att öka förståelsen av omvärlden. Genom att presentera flera perspektiv av samma händelse hoppas de kunna bryta bekräftelsebias och ge en nyanserad och transparent bild med bättre källkritik. Det tror Newstid förbättrar kvalitén på snacket under kafferasten så väl som beslutsfattande i styrelserummet.

Lanfor Utveckling
lanforutveckling.com

Lanfor Utveckling har som mål att utifrån nyskapande idéer och patenterade produkter/lösningar marknadsföra och kommersialisera dessa gentemot en potentiell marknad.

CO2gether
martinlimadefaria.com

Hållbart, klimatsmart fysiskt verk av designkaraktär som via CCS-metoder absorberar CO2 ur atmosfären och kopplar ihop användare i ett nätverk för att tillsammans verka för reducerad koldioxid i atmosfären och mindre klimatpåverkan.

Vakansa
vakansa.se

Vakansa är en proptech startup som bygger en plattform som ska underlätta för samnyttjande av lokaler. Detta för att fylla lokaler när de står outnyttjade och ge fler aktörer billiga platser i staden att nyttja för sina aktiviteter.

OptiAnimal

Med innovativ teknologi hjälper OptiAnimals digitala tjänst hästtränaren att analysera hästens hälsostatus genom objektiva fakta i en unik helhetsbild. På ett enkelt sätt kan tävlingshästens välmående och prestation optimeras för en lång och framgångsrik tävlingskarriär.

Ecotype
ecotype.se

Ecotype gör det lättare och smidigare att plocka svamp och bär genom att visa vart och när det växer.

Baetes Technologies
baetes.com

Baetes Technologies gör ett komplett skalbart och autonomt 3D-skanningssystem som kan skanna och producera 3D-modeller av objekt och visa dessa direkt på webben för e-handelskunder.

I-CONIC Vision
i-conicvision.com

Ett komplett skalbart och autonomt 3D-skanningssystem som kan skanna, posta process och producera 3D-modeller av objekt. Den GPU-baserade programvaran kan användas även för video från rörliga kameror, till exempel på drönare.

Spacept
spacept.com

Spacepts mjukvaruplattform använder computer vision och machine learning för att processa satellit-observationer över jordens infrastruktur för att möjliggöra en säker, effektiv och hållbar drift.

Endovascular Development

Patenterat ankare för endovasculära ingrepp via aorta som fixerar guidewire ingrepp.

Wind vertical-axis turbine

Wind vertical-axis turbines fristående vindenergisystem hjälper kompakta system för vindturbiner att kontrollera energitillförseln för hushåll belägna i blåsiga områden genom att erbjuda installation av systemet på plats.

Textcloud
textcloud.co

Textclouds plattform för textanalys hjälper verksamhetschefer att öka effektivitet i sina team genom att automatisera textrelaterade arbetsflöden och gör det möjligt för anställda att fokusera på viktigare uppgifter.

Swedish eNorm Software
e-norm.se

Swedish eNorm Softwares system för metadatahantering hjälper kommuner och myndigheter att få kontroll över all sin information, genom att samla alla regler och metadatamodeller i ett system – oavsett i vilket system information befinner sig. Detta minimerar säkerhetsrisker samtidigt som kostnader för administration reduceras, och kräver varken upphandling eller installation.

Cancer Diagnostics

Cancer Diagnostics diagnosmetod och behandlingar för cancer hjälper vårdinrättningar att förlänga patientens livstid genom att minska risk för sen diagnos och möjliggör tidigt ingripande på tumörer.

Newergy

Newergys högspänningskablar hjälper elnätsoperatörer att på ett säkert och effektivt sätt leverera el genom att förbättra pålitlighet och reducera energiförluster.

Nanoform Science
nanoformscience.se

Nanoform Science producerar nanoporösa material för olika applikationer inom life science. Materialen kan utnyttjas som medicinska verktyg som förbättrar effektivitet och säkerhet inom leveransteknik och behandling, men även drastiskt reducera kontamineringsrisk i faciliteter och redskap inom vårdinrättningar.

Metanova

Metanovas plattform hjälper hållbarhetschefer inom tillverkningsindustrin som vill sälja hållbart producerade produkter genom att förenkla kommunikation och möjliggöra transparens i hela leveranskedjan.

Co-Grow
co-grow.se

Co-Grows digitala plattform hjälper småskaliga bönder som vill sälja grönsaker på abonnemang genom att förbättra konsumentrelationen och öka vinst.

Cuteness

Cuteness smartphoneverktyg hjälper unga yrkesverksamma att leva i nuet, genom att reducera stress och bygga självförtroende.

VIfoder

Vifoders nätverk hjälper bönder som vill köpa kostnadseffektivt och hållbart foder genom att reducera transaktionskostnader och etablera nya partnerskap, liksom direkt tillgång till relevant information.

Bodylitica
bodylitica.se

Bodyliticas analys för kroppssammansättning hjälper vårdinrättningar att reducera hälsorisker och möjliggör mer välinformerade beslut om behandling.

Rider’s Position Sweden
ridersposition.com

Rider’s Positions digitala realtidscoach hjälper ryttare som vill förbättra sin kommunikation med hästen genom att ge feedback på hur de sitter i sadeln och skapar därmed en bättre ridupplevelse för både ryttare och häst.

MinFarm Bia
minfarmtech.com

MinFarms LoRaWAN Satellite Gateway hjälper nätverksintegrerare som installerar IoT-sensorer i avlägsna områden genom att integrera satellituppkoppling för att ansluta till cloud-applikationer.

Mind Intelligence Lab (Dechefr)

Dechefr är ett riskbedömningsverktyg som hjälper analytiker som vill göra tillförlitliga riskbedömningar av individer baserat på texter genom att undvika resurskrävande metoder och använda innovativ tvärvetenskaplig textanalys.

Linca Diagnostics

Linca’s ultrakänsliga och exakta metod för detektion av DNA mutationer hjälper kliniker och forskare att diagnostisera, välja och övervaka cancerbehandlingar.

Evolar

Evolars elproducerande frontglas för konventionella solpaneler hjälper solpanelstillverkare som vill förbättra sin lönsamhet genom att öka panelens elutbyte med 25% och därmed sänka deras kunders elproduktionskostnad.

Greenlytics

Greenlytics tillhandahåller en AI-plattform specialiserad på väderanalys för energi- och vattenbolag som möjliggör bättre operationell beslutsfattning inom områden som energioptimering, elhandel och vattenhantering.

Skyqraft
skyqraft.com

Skyqraft erhåller smart inspektion av elnät genom att använda autonoma drönare. De använder sig av maskininlärning för att identifiera skador på elnäten automatiskt.

Scientific Video Platform

Scientific Video Plattform erbjuder en teknisk plattform för vetenskapliga videoinstruktioner för att hantera problem med reproducerbarhet i vetenskapliga experiment.

Sunthetics
www.maston.se

Sunthetics har utvecklat en teknik för att binda koldioxid från luften och med hjälp av högtemperatursolfångare omvandla koldioxiden till ett flytande bränsle.

SciFree
www.scientificfreedom.org

SciFrees tekniska infrastruktur hjälper forskare och universitetsbibliotek som vill minska sin arbetsbörda för publicering och uppnå öppen åtkomst genom att automatisera delar av arbetsflödet vid publicering.

Practise Norden Tech

Practise Norden Tech säljer digitala lägesbildssystem som hjälper ledningsgrupper och beslutsfattare att skapa väl underbyggda beslut/effekter i krissituationer genom att visualisera kritisk information på ett enkelt och överskådligt sätt enligt gällande forskning.

Infrasonik
www.infrasonik.se

Infrasonik hjälper aktörer inom metallindustrin som vill kyla på ett effektivt sätt genom att skapa en kraftig turbulens med infraljud vilket reducerar cykeltider och ökar kvalitet på slutprodukten.

Simson Consulting

Simson Consulting erbjuder en tjänst, i form av en app och en administrativ it-plattform, som drastiskt underlättar och kvalitetsäkrar arbetet för uppdragstagare inom Socialtjänsten.

Origo Medical

Origo Medical erbjuder en kliniskt testad innovativ behandling som mildrar klåda för både barn och vuxna.

Linnaeus 4D
www.linnaeus4d.com

Linnaeus 4D erbjuder ett unikt simuleringsverktyg, bestående av både IOT utrustning och programvara, för att monitorera och prognostisera samt övervaka miljökonsekvenser.

Karbonomi

Karbonomi erbjuder ett digitalt verktyg som hjälper företag och organisationer att övergå till netto-negativa koldioxidutsläpp.

Investophant
investophant.com

Investophant erbjuder ett digitalt verktyg som genom visualisering engagerar privatpersoner att lära sig investera och därmed kunna bygga upp ett tryggt och lönsamt sparade.

Havredals Biodevelop
www.havredals.se

Havredals erbjuder hälsosamma alternativ till mejeri- och köttprodukter.

Isolode
isolode.com

Isolode tillhandahåller trådlösa silikon sensor noder som skapar vägning, spårbarhet och förtroendetjänster till logistikens internet.

Primm

Primm erbjuder personifierade kostråd för att sedan även kunna erbjuda näringsrika och fiberrika mellanmål specialdesignade för konsumentens behov.

Nordic Fiber LAB
www.medabotics.se

Produkten Electro Nanoscope Inventor är en portabelt deeptech-enhet som mäter och producerar tillräcklig mängd nanomaterial på önskad yta, exempelvis hud, läder, vävnader, solceller, sensorer, textil, rymdhantverk, filter, energilagring, battericeller eller byggnadsmaterial, för förbättrade fysiska eller kemiska egenskaper.

Educaora
www.educaora.com

Educora erbjuder en digital plattform för interaktivt och spelifierat lärande. Tjänsten innehåller videos och en mängd gaming-inspirerande aktiviteter för att positivt stimulera inlärning.

Prognostix
prognostix-uk.com

PATHFX – ett adaptivt kliniskat beslutsstöd som underlättar en skräddarsydd kirurgisk behandling av patienter med skelettmetastaser genom att prognostisera patientens överlevnad

Moltic Pharma

Moltic Pharma är ett läkemedelsbolag med fokus på tidig utveckling av ett nytt läkemedel mot epilepsi

GolfRide

GolfRide hjälper golfspelare som vill ta sig runt banan snabbt och smidigt genom att erbjuda ett alternativ till golfbilen som går att boka och betala digitalt.

Vandra Adventure Learning

Genom att integrera gamification med Skolverkets läroplan motiveras elever att lära sig och behålla information genom fysiska och mentala övningar.

Secretissimum

Secretissimum har tagit fram en digital tjänst som förenklar och automatiserar hantering av personlig integritet på nätet.

Finc
finc.se

Finc hjälper dig att optimera ditt företag inför en eventuell försäljning så att dess räkenskaper ser attraktiva ut för investerare.

CA Holding
acotak.se

CA Holding hittar yttre läckage innan de skadar fastigheten genom att bevaka högriskområden och larma fastighetsägare

Omicle
omicle.se

Omicles forskningbaserade ruttoptimeringsalgoritmer hjälper logistikföretag att koppla beställare och transportörer för att fylla tomma lastbilar och förbättra driftseffektiviteten.

Mymechanic.Se

Mymechanic.Se är en mobil bilmekaniker som kommer till din bil istället för att du kommer till verkstaden. Som Uber för bilverkstäder.

Brainzell
www.brainzell.com

Brainzells analyser av mänskliga hjärnorganoider hjälper läkemedelsföretag att skapa nya läkemedel för hjärnsjukdomar genom effektiv förutsägelse av läkemedelsresultat, vilket ökar framgången för kliniska studier.

GreenCarpool Norden
greencarpool.se

GreenCarpool Norden erbjuder mobilitetstjänster till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Därmed sänks kravet på markanspråk för parkering med upp till 50%.

CliSmart

CliSmart hjälper konsumenter och samhällen med hållbara leveranser av färska grönsaker och örter genom att reducera leveranstid från gård till bord till en enda dag.

Modular Gaming Development

Modular Gaming Development erbjuder microservice-upplägg för snabb och stabil utveckling av dataspel.

Aqua BioCell

Aqua BioCells biologiska analysmetoder hjälper dricksvatten- och avloppsreningsverk som vill säkerställa god vattenkvalitet genom mätning av biologiska effekter orsakade av hälsofarliga kemikalier i vattnet.

Spit Lab
www.spitlab.co

Spit Lab tar fram en applikation som använder AI, machine learning, och prediktiv analys för att förutspå fertilitet i oregelbundna menscykler orsakade av polycystiskt ovariesyndrom.

PropBot

PropBot erbjuder artificiell arbetskraft till förvaltning av fastigheter och infrastruktur, som är snabbare, smartare och billigare än anställd personal. PropBots första AI arbetar 24/7 för att höja kvaliteten på digitala arkiv med ritningar och tekniskt dokumentation.

Norrsidans Innovation
norrsidans.com

Norrsidans Innovations vision är att erbjuda offentlig sektor nya lösningar med ny teknik för att bli mer optimerad med hjälp av IoT. Vi skapar sensorer samt ett arbetsverktyg för att hantera data, visualisering samt fördelning av arbetsuppgifter.

Messob Foods
messob.se

Messob Foods utvecklar nya hälsosamma frukostprodukter med teff.

Ekobot

Ekobots autonoma jordbruksrobot hjälper bonden att minska behovet av kemisk besprutning av grödor. Det minskar behovet av traktorer och manuell radhackning och frigör tid för bonden.

Ctrl-m

Ctrl-ms lösning hjälper lärare och elever att fokusera på utbildning genom att eliminera störningar och samtidigt spara pengar för skolan.

Vilu tech

Utvecklar en ny sorts skridskoskena för hockey och bandy. Med ett för marknaden nytt material tillsammans med ett unikt framställningssätt ska det höja prestandan och förbättra glidet.

Valhal Connectivity

Optisk läsare utvecklad med marknadens senaste Ai/IoT teknik.

Trailer Save

Broddskydd för att motverka skador på golv i hästtransport.

Science Market Uppsala

Uppdraget är att hjälpa och skapa ett kunnigt samhälle som kan använda information, söka efter rätt källor och känna igen pseudovetenskap och populism.

Rodson

Utvecklar en mekanism som kommer att underlätta och spara tid åt alla klockanvändare.

Pick-a-Pike

Utveckling av verktyg för datainsamling på gädda för forskning, förvaltning och ett hållbart sportfiske.

Mellankvarn i Delsbo AB

Maskin som förpackar mjöl på ett lufttätt sätt vilket ökar hållbarheten och minskar risk för skada på paketet.

Lihoza Biomedical

Ett elektroniskt implantat som reglerar blåsans tömning för inkontinenta.

Habitfix

Tjänst i form av en app där du får ett personligt program för att minska beroende av sociala medier.

FarmPharma

Utvecklar ett läkemedel för nötkreatur som ska minska behov av antibiotika i produktionsdjur och därmed inte skapa mer antibiotikaresistens som även drabbar människor och tar cirka en miljon människoliv i världen varje år.

Comple
www.coraxdrones.se

Comple säljer en hovrande trådbunden drönarplattform som kan användas som flygande arbetslampa för blåljuspersonal och vid vägarbeten.

Enphasys
enphasys.se

Enphasys tillhandahåller tjänster för att utvärdera resultatet av orala (läkemedels) formuleringar. Målet är att påskynda läkemedelsutvecklingen och att ge patienter tillgång till lämpliga orala läkemedelsprodukter. Enphasys erbjuder en rad olika toppmoderna in vitro-analyser som utvärderar prestationen av olika orala läkemedelsformuleringar i mag-tarm kanalen.

Pedal Republic
pedalrepublic.eu

En digital cykelverkstad som kommer till dig på ett klick, oavsett om din cykel står på jobbet, stan eller hemma.

FoodFighters
www.foodfighters.se

FoodFighters är en marknadsplats för dagligvaruhandel, en Pricerunner för mat med smarta filter för klimat, pris, rättvis handel och hälsa.

Arreton Labs

Arreton Labs har som målsättning att ta det bästa av Business Process Management till universitetsvärlden. Produkterna förbättrar effektiviteten i forskning, vilket leder till bättre resultat för forskare, universitet och samhälle.

Social Vista

Social Vista har tagit fram en teknisk lösning för att automatisera fysiska butiker

Researgene

Researgene använder DNA-teknik för att identifiera vilka arter så som bakterier, växter och djur som finns i ett biologiskt prov.

Handkraft

Handförstärkaren Spiralen, med redskap, ger styrka för svaga eller påfrestade händer och handleder. Smidig konstruktion gör den lätt att ta på och av.

Pixel Biology
www.pixelbiology.co

Pixel Biology tar fram personlig konst baserad på din egen DNA-profil.

Seeding Solar

Seeding Solar är en finansiell produkt som erbjuder enkla investeringar i energisystem baserade på solel i utvecklingsländer.

Ullförmedlingen
www.ullformedlingen.se

Ullförmedlingen är en arena för svensk ull genom att förmedla svensk ull, kunskap om svensk ull och kontakter inom den svenska ullbranschen. Ullförmedlingen möjliggör och förenklar inköp och försäljning av ull mellan fårägare och ullförädlare med det övergripande syftet att mer av den svenska ullen med dess bredd och olika kvalitéer från de svenska fårraserna ska komma till nytta och användning.

SmartPark

SmartPark är ett infällbart cykelstyre som underlättar cykelparkeringen i populära cykelställ.

Qaem Additive Manufacturing

Levererar konsultering, designing samt produktion inom additiv tillverkning. Fokus ligger på SLM (Selective Laser Melting) och DMLS (Direct Metal Laser Sintering).

Act & Eat

Erbjuder naturlig och vegetarisk färdigmat förpackad på ett tilltalande sätt till aktiva individer.

EcoSand Nord
www.ecosandnord.com

Ekosand har tagit fram specialbehandlad sand som ej fryser för konstgjorda gräsplaner.

DoloRadix
www.doloradix.com

Företaget utvecklar diagnosverktyg och nya behandlingsmetoder för effektiv smärtbehandling.

Sumitup

Food Addict är en anonym självhjälpsapp mot hetsätning, som lindrar och botar vårt samhälles vanligaste ätstörning. För privatpersoner, och för sjukvård som stöd vid behandling.

Thyni & Viketoft Innovation
www.tvinn.se

Thyni och Viketoft Innovation skapar molnbaserade smarta laddnings- och energihanteringssystem som optimerar laddning av elfordon och nyttjandet av tillgänglig effekt.

Innohale

Vaccinering ska vara smärtfri och lätt. Det bör vara allmänt tillgängligt även om det inte finns någon kylning. Andningsorganen har visat sig möjliggöra effektiv leverans av många läkemedelsmolekyler. I Innohale jobbar vi med formuleringar och läkemedelsleveransstrategier för att möjliggöra effektiv immunisering via inandning.

Ten Penny TV
www.ten.penny.tv

Ten Penny TV är en video-plattform där användare kan hoppa över annonser och låter videoskapare öka sina intäkter. Valfria nano-betalningar skapar fler möjligheter i tittarupplevelsen.

Tag-ON

Tag-ON utvecklar molekylspecifika verktyg för avbildning av bioaktiva substanser i vävnadssnitt samt detektion i kroppsvätskor. Verktygen ska underlätta sjukdomars karaktärisering, diagnos och prognos.

Sciins
sciins.com

Sciins odlar och säljer syrsor fria från virus för matproduktion samt erbjuder service för hälsokontroll av uppfödningspopulationer.

TEMA Biotechnologies
www.temabiotech.com

Ny metod: Teknik för att amplifiera detekteringssignaler från DNA-konjugerade läkemedelsmolekyler med låg molekylvikt, vilket detekterar hur en ny läkemedelskandidat interagerar med dess avsedda målprotein.

nonoGroup
www.nonorank.com

nonoGroup är den första smarta sökmotorn som ger användaren full kontroll. Sökmotorn visualiserar sökresultat utan en lång lista och skyddar användarens anonymitet på internet.

Nanosized AB

Nanosized möjliggör lönsam masstillverkning av nanochips genom att tillhandahålla unikt nano-rent vatten, NPW™, för tillverkningsprocessen av halvledare.

Manta Wind
www.mantawind.com

I projektet Manta Wind utvecklas ett nytt flytande vindkraftverk för havsbruk. Genom att utnyttja verkets rotation för att motverka vindens tippande kraft kan vindkraftverket göras 70% lättare än den ledande konkurrenten. Förutom den höga kostnaden för dagens lösningar löser man även problemet med komplexa operationer och tunga lyft till havs.

Kylcylinder

Kylcylinder är en ny typ av behållare för att förlänga hållbarheten för blodprover under transport enligt särskilda krav i sjukhusmiljön.

Dreamscape

Dreamscape har tagit fram en ny teknik för att välja ljudbok: en röst aktiverar ditt eget äventyrs ljudbok – till att börja med för att hjälpa människor att bilda goda sovvanor genom Gamification, men också en ny underhållningsplattform.

Co-Properties Nordic
www.co-properties.se

Med nytt tänk och teknik tar vi crowdfunding till fastighetsbranschen – Co-Properties gör det möjligt för småsparare att investera i specifika bostadsfastigheter tillsammans.

Beotop Innovation
www.beotop.se

Exploatering av teknik för trådlös optisk datakommunikation (s.k. asymmetrisk FSO). Med vår metod uppnås även spårbarhet och kontroll av industriella operationer med tekniken.

Medify
www.medify.life

Medify utvecklar produkter för en uppdaterad hälso- och sjukvård, och accelererar implementationen av nya behandlingstekniker från forskning, industri och klinik. Deras produkt Medify är ett intelligent verktyg för medicinsk fortbildning.

WooLeads

WooLeads har utvecklat ett prospekteringsverktyg till webbyråer för nykundsbearbetning.

Friska DU

Friska Du har utvecklat en metodik för att undvika fallskador främst hos äldre personer.

Vakansa

Vakansa är en plattform för att skapa resurseffektivt nyttjande av fastigheter, byggnader och lokaler. Detta görs genom att hjälpa till att frigöra tidsvakanser och ytvakanser. Tidsvakanser är de tider som byggnader och lokaler inte nyttjas av den tilltänkta användaren och ytvakanser är ytor så som tak, väggar, gröna/blåa ytor och hårda ytor som kan förädlas.

PercyRoc
www.percyroc.se

PercyRoc använder sig av mikrovågsteknologier för krossning och sprängning av sten och malm vilket avsevärt kan effektivisera gruv- och mineralförädlingsindustrin. PercyRoc kan skapa ett paradigmskifte för gruvindustrin för att förbättra effektiviteten av borrning, malmprovning och andra mineralförädlingsprocesser.

Hawkeye
www.zaragsoft.se

I dagens utvecklingsklimat där snabbhet och resultat går före arbetares faktiska välmående vill Hawkeye ge utvecklare ett verktyg att hinna ikapp och inte bränna ut sig. Hawkeye ger möjlighet till snabbare och direkt sökning med väldigt bra överblick och integreras tillsammans med användarens favoritprogram.

Developeration
www.developeration.se

Developeration AB utvecklar ett nytt operationsinstrument för behandling av hemorrojder. Den nya metoden kommer att ge bättre resultat, färre komplikationer och sänka behandlingskostnaden med över 70%.

MindMend
www.mindmend.se

MindMends digitala, storskaliga plattform har utprövade KBT-behandlingsprogram för ADHD och andra psykiatriska diagnoser. Plattformen gör det möjligt att erbjuda patienter en högkvalitativ behandling – omedelbart efter diagnos. Plattformen erbjuder också möjligheter till forskning och utvärdering.

GDPR-commander

GDPR-commander kvalitetssäkrar GDPR-arbete i organisationer genom gamification med hjälp av artificiell intelligens och en utförlig dokumentation. Det sker genom en frågeplattform med dynamiska följdfrågor, som skapar en kundspecifik lägesanalys och handlingsplan.

DNA DesignProjektet

Konst och designprodukter baserade på ditt eget DNA.

Sigrid Therapeutics
www.sigridthx.com

Sigrid Therapeutics utvecklar en oral medicinteknisk produkt för behandling av blodsocker i prediabetiker.

WOD System Sweden

WOD router har en inbyggd tidsbegränsnings-funktion som möjliggör restriktioner av datortiden för användaren.

Liqway AB
www.liqway.com

Utvecklar ett verktyg som för bort vatten från arbetsområde i till exempel fjärrvärmerör, och på så sätt möjliggör svetsning.

Myntie
www.myntie.com

Myntie förenklar bidrag till välgörenhet genom att samla in växelpengar när du köper något, så att små bidrag i vardagen kan göra stor skillnad för de organisationer du väljer.

Hello Colic

Hello Colic är en app som hjälper föräldrar med kolikbarn samt stöttar primärvården/sjukvården, exempelvis BVC. Appen innehåller smarta funktioner såsom kalender där mat, sömn och skrik loggas och samband räknas ut. Återkopplingen från föräldrar med kolikbarn är mycket positiv. Hello Colic har även ambitionen att utbilda samt bidra till forskningen kring kolik.

ReCalor
www.recalor.se

ReCalor tillverkar en golvbrunn med integrerad värmeväxlare, för att återvinna energi vid dusch och liknande.

Bright Day Graphene
www.brightdayprototypes.se

Bright Day Graphene skapar innovativa lösningar för ett hållbart energisamhälle.

Glowbalance
www.martinlimadefaria.com

En unik innovation och visuellt pedagogiskt beslutsverktyg som mäter FN’s 17 globala mål. Ett verktyg som enkelt visualiserar, mäter och hjälper framför allt företag att fatta hållbara beslut för en balanserad affärsverksamhet och därmed också för en hållbar global balans.

Sun Labs Nordic
www.sunlabs.se

Sun Labs är specialliserat inom Artificiell Intelligens (AI), datavisualisering och dataloggning i realtid för solcellsanläggningar och andra förnybara energikällor.

Optima Planta
www.optimaplanta.com

Automatiserad växtproduktion med tekniken aeroponik. Bolaget utvecklar en teknisk plattform för att odla växter utan jord, solljus eller bekämpningsmedel – vertikalt, lokalt och året runt oavsett väder eller årstid.

MaishaBit (fd. Afiyasparks)
www.maishabit.com

MaishaBit designar och utvecklar digitala hälsolösningar i nära samarbete med slutanvändare, det vill säga patienter och vårdpersonal. Målet är att göra vården effektivare.

Bitroot
www.bitroot.se

Bitroot gör växthusodling mer effektivt. Idén bygger på att mäta och kontrollera odling på distans med hjälp av sensorer som placeras i både jord och luft. Sensorsystemet hjälper växthusodlaren att få mycket bättre koll på sina växter och minska risken för skördeförlust. Bitroot arbetar för att stödja självförsörjning och bekämpa den kommande matkrisen.

Drupps
www.drupps.com

Utvecklar en teknik för att i stor skala skapa vatten av luft.

SoftRobot
www.softrobot.io

SoftRobot utvecklar AI-lösningar för att effektivisera administrativa och tidskrävande arbetsuppgifter. Företaget erbjuder en digital assistent som heter Aiida för redovisningskonsulter och revisorer.

preVet
www.prevet.se

Utvecklar ett digitalt verktyg mellan djurägare och veterinär.

UpCard
https://upcard.io/

Upcard är en plattform inom autism och ADHD som stöder barn, föräldrar och vårdgivare i sin dagliga kommunikation. Uppdraget är att förstärka individer, familjer och organisationer; uppmuntra dem att experimentera med teknik som är utformad för att hjälpa dem och att förbättra livskvaliteten genom att analysera sina egna unika data.

Svensk Telepsykiatri
www.telepsykiatri.se

Erbjuder psykiatrisk vård, handledning och relaterade tjänster digitalt via videolänk där patienten antingen befinner sig hemma eller på lokala mottagningar. Svensk Telepsykiatri erbjuder hög psykiatrisk och psykologisk kompetens oavsett var man bor eller arbetar i landet.

Deep Forestry

Deep Forestry har utvecklat en prototyp av en drönare som på ett säkert sätt kan navigera mellan träd, under trädkronorna i en industriell skog. Prototypen har ett kraftfullt sensorsystem som kan bygga 3D modeller av hela skogsbestånd som sedan kan användas för att ge volymberäkningar och georeferenserade kartor med en väldigt hög noggrannhet.

ENA (Enabling Absorption)

ENA är en kontraktsforskningsorganisation som utvärderar resultatet av orala läkemedelsformuleringar. ENA används för att förutsäga upplösning, matsmältning och absorption i tarmarna.

Navinci Diagnostics
www.navinci.se

Navinci har en mission att kombinera de senaste tekniska framstegen inom in-situ analys till kit och tjänster så att forskare och läkare kan diagnostisera, välja behandlingsmetod och övervaka framsteg baserat på de tydligaste möjliga uppgifterna. Ju tydligare information, desto bättre blir patientens resultat.

Oncodia
www.oncodia.com

Oncodia utvecklar en regulatoriskt godkänd mjukvara för att hitta behandlingsstyrande mutationer i cancertumörer som möter patientens och vårdens behov av rätt diagnos, snabbhet, och precision.

Syfte: Erbjuda rätt behandling till rätt patient

Peafowl Solar Power
www.peafowlsolarpower.com

Peafowl Solar Power har utvecklat en ny typ av solceller som är högtransparenta, prisvärda, effektiva, stabila och uppfyller FNs hållbarhetsmål, för framtida integration i byggnader eller annat material. 

Saguaro Methyl

Förutsägande svar på cancerbehandling baserat på epigenetiska markörer.

Vesicode
vesicode.com

Vesicode utvecklar avancerade molekylära verktyg för känslig och högupplöst analys av extracellulära vesiklar i en droppe blod. Verktygen passar för både akademisk forskning och kliniska studier. Det långsiktiga målet är att rädda liv genom att kartlägga sjukdomar och möjliggöra mycket tidigare diagnos av flera cancertyper och även andra behandlingsbara sjukdomar än vad dagens metoder erbjuder. 

NatScreen

Idén är att möjliggöra att olika cellsystem kan screena för proteinsammansättningar som har förlusten av NAT2 som mål i kolorektal cancer.

BDA (Bone mineral Density Analyzer) – Probingon
probingon.com

Probingon utvecklar och marknadsför sensorer vilka används i point-of-care medicinteknisk utrustning som är en del av ett växande IoT ecosystem med syftet att kunna tillhandhålla och analysera hälsodata för en mer effektiv diagnostik inom sjukvården.

Attack Point Security
www.attackpointsecurity.com

AttackPointSecurity ser till att företag både är säkra och ger säkra lösningar till sina kunder. Uppdraget är att producera en lösning som använder vissa nya maskininlärningstekniker för att kunna hitta säkerhetshål i kundens programvara eller system.

Afiya Health
www.afiyahealth.net

Afiya Health är en digital platform som kopplar patienter till hälso- och sjukvårdstjänster med läkare. Afiya Health tillåter läkare att skicka recept elektroniskt via appen och patienter kan besöka närmaste apotek för att hämta medicin. En av tjänsterna, Docbot, fungerar som en webchat med “touch and tap” istället för att skriva, för att underlätta användarupplevelsen för patienter som inte är tekniskt kunniga.

Altris
www.altris.se

Altris tillhandahåller ett nytt katodmaterial för natrium-jon batterier som består enbart av vanligt förekommande ämnen som är helt miljövänliga.

AnSoTeQ

Ansofy är ett användarvänligt verktyg för att tillgängliggöra nyheter/artiklar från många olika tidningar utan att användaren behöver teckna separat abonnemang för varje tidning.

Cura Connect
www.curaconnect.se

Cura Connect är ett webbaserat nätverk där läkare och sjuksköterskor kan matchas direkt mot uppdragsgivare utan dyra mellanhänder och med full transparens avseende samtliga villkor.

Dalili Design
www.dalilidesign.com

Dalili design designar och producerar hallmöbler och garderobslösningar för privat och offentlig marknad. Fokus är innovativ formgivning med hög funktion och användarvänlighet.

Epic Eats
www.getepiceats.com

Epic Eats mål är att ge gästen 100% nöjdhet på alla sina restaurangupplevelser genom att rekommendera restauranger till restaurangbesökare via egen avancerad AI.

Flow

Ljud är vågrörelser. Vågrörelser representeras bäst som kurvor. Flow är ett musikinstrument med vilket musiker skapar och skulpterar levande kurvor för allt som sker med ljudet.

Handkraft

Handförstärkaren Spiralen, med redskap, ger styrka för svaga eller påfrestade händer och handleder. Smidig konstruktion gör den lätt att ta på och av.

Iconicli
www.iconicli.se

Iconicli är en online-plattform för rekrytering av modeller och andra aktörer inom mode- och reklambranschen.

Matomatic
www.matsvinn.se

Matomatic erbjuder matsvinnslösningar till storkök i kommuner och restauranger. Produkter inkluderar en våglösning med en surfplatta samt en hemsida för att rapportera och få återkoppling på matsvinnet.

WW

WWs uppdrag är att förebygga och hjälpa människor som lider av handeksem och handallergier. Genom förädling av diskhandsken kan WW hjälpa den miljon svenskar som lider av både handeksem och den sociala ångesten som sjukdomen medför.

Hyperkonkret
www.mrshyper.se

Hyperkonkret är en lärplattform för SO-ämnen speciellt framtaget för barn med koncentrationssvårigheter.

DrDigital

Innovativa, effektiva och roliga It-Kurser för äldre, för att få dom mer delaktiga i samhället. It-app för alla privatpersoner med It-svårigheter.

ChemoScan

Cancerpatienter genomgår farliga läkemedelsbehandlingar utan garanti för att de kommer fungera. ChemoScan hjälper läkare att välja bort ineffektiva läkemedel för att minska patienters lidande och reducerar kostnaden för  icke-fungerande cytostatika i cancervården.

Ansvar
www.ansvar.org

ANSVAR® är en certifiering för läkemedelsföretag som vill ha en hållbar värld. Vi är dedikerade att hjälpa dig att ta miljöansvar i din produktion, så att du uppnå, världens och dina egna miljömål.

LeafyMade
www.leafymade.com

Leafymade ersätter papperstallriken mot en miljövänlig, organisk variant gjord på löv.

4mpt

Ge företag möjligheten att anställa mer figursydd och effektiv personal till sin verksamhet med hjälp av ett unikt personlighetssystem.

Act & Eat

Erbjuder naturlig och vegetarisk färdigmat förpackad på ett tilltalande sätt till aktiva individer

MealMatch

Låt dig inspireras av MealMatch, receptappen som gör din vardag enklare. Hitta recept och utnyttja de resurser du har hemma på ett snabbt och smidigt sätt.

Scandinavian Techsystems

Life Diary är en livsstilsapp som bygger på beteendemodifikation med hjälp av färger. Appen ger möjlighet för människor att se en helhet i sina liv gällande matvanor, motionsvanor, sömn, stress, psykiskt välbefinnande mm.

Umbrella Science
www.umbrellascience.com

Med stor erfarenhet och kunskap inom biotekniologi utvecklar och producerar Umbrella Science mikro- och nanostrukturerade plastdetaljer för kunder inom forskning och industri.

Stardots
www.stardots.se

Stardots utvecklar och distribuerar programvara för dataanalys inom forskning och utveckling till universitet och företag.

Robotics Care
www.roboticscare.com

Robotics Care utvecklar och säljer avancerade medicintekniska produkter till personer med neurologiska skador och personer med partiell mobilitet. Produkten, Poseidon, är en duschrobot.

Nodified
www.nodified.se

Nodified erbjuder en kostnadseffektiv kommunikationslösning till företag som lider av överbelastade telenät eller bristande teleinfrastruktur.

Intellotel
www.intellotel.com

Intellotel är ett digitalt verksamhetssystem för hotell. Systemet har en innovativ funktionalitet som bygger på personalens roller.

Unibap
www.unibap.com

Kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

New Century Information (NCI)
www.nci-ab.com

Har utvecklat en mobil plattform inom området ”High Precision Outdoor Tracking”. Kan användas för en mängd olika specialiserade eller skräddarsydda applikationer inom alla utomhusmiljöer, inom sport eller industri där det krävs detaljerade och avancerade positioneringsdata i realtid.

Bullux Board

Företaget ska producera skräddarsydda longboards och cruiserboards gjorda av kolfiber  och sälja dem genom en webbplattform.

Eko Grönovation

Ett nytt koncept inom vertikal odling. Ger smakrika sallader och örter året runt, utan bekämpningsmedel. Använder hi-tech sensors, helt automatiserat upplägg med recirkulerad hydroponic växtnäringssystem.  Denna typ av odling är miljövänlig och minskar koldioxidavtryck.

Irisind Technologies
www.avos.io

Erbjuder Avos, en molnbaserad callcenter-mjukvara för effektiv kommunikation, försäljning och marknadsföring.

Lifestyle encyclopedia

En livsstilsapp som bygger på beteendemodifikation med hjälp av färger. Ger möjlighet för människor att se helheten i sina liv gällande mat- och motionsvanor, sömn, stress, psykiskt välbefinnande med mera.

M&D Solutions

Effektivsering av samarbete mellan privatpersoner, företag och försäkringsbolag.

Spinckel Invest

Företaget ska utveckla och driva en plattform som möjliggör: (1) att entreprenörer/startups i tidigt skede och etablerade bolag möts och tillsammans ansöker om offentliga medel för att skapa innovation och nya affärsmöjligheter, och; (2) att investerare skapar utlysningar (likt myndigheter) som entreprenörer/startups i tidigt skede kan ansöka om för sina innovationer och affärsmöjligheter.

The happy Defender

Tillverkar designade fenderstrumpor som sprider glädje bland båtfolk över hela världen. Glädje, inte bara över en lite roligare design. Akryltyget använder återanvänd plast från världshaven. På det sättet försvaras både båten och världshaven som vi färdas på.

Amundi Technologies
www.amunditech.com

Utvecklar den nya mobila betaltjänsten Elkypay, som bygger på NFC-teknik och kräver inga appar. Genom att hålla mobilen framför till exempel en annons eller meny  kan konsumenten direkt köpa produkter i annonser eller beställa och betala lunchen på café.

Uppsala Spelberoendecentrum
www.spelberoendecentrum.se

Erbjuder behandling till människor som har problem med överdrivet spelande om pengar.

CutPilot
www.cutpilot.com

Utvecklar och säljer programvara för visualisering av strukturritningar och klippterminologi samt dokumentation av planerat och utfört praktiskt arbete (interaktiv handledning och dokumentation på webbläsaren, PC, Tablet, Smartphone). Riktar sig till frisörer, stylister och manikyrister samt till skolor som tillhandahåller grund- eller vidareutbildningar inom dessa yrken. Tjänsten ska användas av lärare, elever, professionella, amatörer eller andra som är intresserade av dessa områden.

NorthernLight Diagnostics

Utvecklar en biomarkör som kan förutsäga svaret på antidepressiva läkemedel innan behandlingen påbörjas. Detta förväntas förkorta lidandet för patienterna och minska sjukvårdskostnaderna för depression.

Mögelmat
www.swedishtempetations.com

Vill erbjuda ett högkvalitativt och läckert vego-protein med unika hälsomervärden baserat på svenska, ekologiska råvaror.

Deversify
www.deversify.com

Identifierar innovationer och idéer för prototyputveckling inom Mobil hälsa. Via licensöverenskommelser erbjuds produkter till aktörer inom branschen som vidaredistribuerar till sjukvård och konsument.

Sally R
www.sally-r.com

Använder rymdteknik för att spara energi i fastigheter och garantera ett hälsosamt inomhusklimat. Detta görs genom att kombinera ventilationslösningar som används här på jorden med teknik som används för klimathantering i rymden på International Space Station via en optimeringsalgoritm.

Stophop
www.stophop.se

Utvecklar alpina säkerhetssystem. Framförallt inriktade till snowparkerna.

Beslutech
www.beslutech.se

Hjälper industri och konsumenter fatta beslut under osäkra omständigheter.  Detta med hjälp av mjukvara och tjänster som grundas på en unik beräkningsalgoritm.

AHA

Utveckling av intelligenta vårdsystem för djur.

Deemr

En social beslutstödsapp för de tillfällen man snabbt vill samla ärliga åsikter och information från andra individer.

VPCloud
www.vpcloud.se

VPCloud hjälper användaren att minska både miljöpåverkan och fakturan för sin elanvändning.

UMPR

En mobilapplikation för statistik och domar inom sport.

Basu & Fichtel

Designar och utvecklar nya koncept inom wearable technology.

Hatori
www.clicko.se

Clicko är en kreativ och rolig byggsats där små barn lär sig bokstäver och siffror samtidigt som de leker. Barn bygger bokstäver och bokstäver bygger barn! @clickosverige

Checkproof
www.checkproof.com/se

Hjälper företag att förebygga underhåll, kvalitetssäkra och skapa en säkrare arbetsplats. I den lättanvända appen kan användaren snabbt och enkelt utföra egenkontroller och ronderingar samt rapportera avvikelser och incidenter. Kunden anpassar själv CheckProof så det passar företagets behov och verksamhet.

Gymkompassen

Utvecklar en hemsida där användare enkelt kan granska utbud samt göra jämförelser av gym- & träningsutbudet i Sverige. Gymkompassen kommer att göra det enkelt att hitta rätt för användaren, och samtidigt generera leads och nya kunder till företagen.

Cadant
www.cadant.se

Utvecklar köksredskap som förenklar matlagning. Cadant är också konsult inom mekanisk konstruktion och simulering.

Innovironmental

Teknik för avgasrening på ett sätt som medger ökad verkningsgrad i förbränningsprocesser.

Blonde Gypsy

Produktutveckling inom skönhetsindustrin som med innovativ design och Tribal Marketing skapar ett helt nytt marknadssegment.

FreePool

Med hjälp av en onlinebaserad plattform skapar FreePool ett nytt sätt att leta efter både arbete och arbetskraft.

Good Tutorial Europe AB

Omvandlar de bästa böckerna inom vetenskap och samhälle till kraftfulla , filmbaserade ”tutorials”. Metoden är inspirerad av personer med dyslexi och fungerar även för upptagna människor som älskar att hålla sig uppdaterade med stora idéer.

Sircle (fd. Yeolo)

Använder smarta IoT-sensorer för att kvantifiera avfallsmängden i avfallskärl och mappar deras position med hjälp av GIS-teknik, vilket effektiviserar avfallshämtningen och sparar driftskostnader med upp till 35%.

World2wire

Erbjuder möjligheten att söka jobb och rekrytera personal på ett nytt spännande sätt. Fokus ligger i att framhäva personen ifråga som söker jobb samt företaget som söker personal. Matchar företag som söker personal med arbetssökande världen över.

Exosome Medical/ Prostasomes

Utvecklar ett specifikt diagnostiskt verktyg för säker diagnostisering av prostatacancer med hjälp av prostasomer. Samt terapeutiska vehiklar för bättre medicinering av läkemedel, i första hand cytostatika, men även proteinläkemedel.

Geografiska informationsbyrån i Stockholm
www.geografiskainformationsbyran.se

Experter på geografisk information som arbetar med innovation, analys och produktion av geografiska beslutsunderlag. Projekt och visioner samsas med omvärldsanalys och reflektioner på bloggen.

ShapeSciFx
www.shapescifx.com

Produkten mellan vetenskap och konst, forskning och digital underhållning, noggrannhet och estetik. Genom att använda den senaste tekniken, erbjuder ShapeSciFx forskare skräddarsydd media för att främja deras forskning och teknologier.

Fertsoft
www.fertsoft.com

Utvecklar och säljer ett komplett datasystem för fertilitetskliniker, anpassat till varje kliniks unika behov. Systemet ökar klinikens effektivitet och underlättar för personalen i deras arbete med att hjälpa ofrivilligt barnlösa.

Minaanbud Sverige

Erbjuder ett heltäckande system för upphandlingar i byggbranschen som förenklar administration och skapar fler affärsmöjligheter för byggare och underentreprenörer.

JOSEFIN LILJEQVIST
www.josefinliljeqvist.com

Hållbar modeindustri. Utmanar branschen med läderskor där kunden kan spåra materialet tillbaka till den ko som gav lädret.

Pukalana
www.pukashop.com

Gör ekologiska yogakläder med afrikanska tryck.

Infoping
www.infoping.se

En smart tjänst som hjälper företag att nå ut med viktig information. Mottagarna får informationen via push-notiser eller sms och kan svara med ett knapptryck. I Infoping får man omedelbart statistik och bekräftelse på att informationen nått ut vilket ger bra underlag inför viktiga beslut.

Poiket

Möjliggör för människor att via ljudberättelser på egen hand, och utifrån sina egna intressen, kunna upptäcka städer.

VistaDialog
www.vistadialog.se

Erbjuder en e-hälsotjänst via en virtuell mottagning. Tjänsten innefattar bland annat online-besök, som patienten själv bokar med hjälp av en mobilapp. Modellen är byggd för att passa vård och stöd vid kronisk sjukdom, rehabilitering samt när kontinuerlig kontakt mellan vårdgivare och vårdtagare är viktig.

Medical Minds
www.medicalminds.pro

Utvecklar medicintekniska system, produkter och tjänster för framtidens vård.

Intromedia Sverige
www.intromedia.se

Hjälper medel- till stora företag/organisationer med skräddarsydda IT-tjänster oavsett om det handlar om e-handel, intranät, webbapplikation eller server i molnet med geografiskt replikering, Single Sign-On lösning för att komma åt bolagets affärsapplikationer eller lyfta befintlig e-posthantering till molnet.

CADESS
www.cadess.net

Ett beslutsstödsystem för prognostisering av prostatacancer som kan hjälpa patologer i beslutet om vem som kan leva med prostatacancer och vem som behöver operation för att överleva.

AsaDuru
www.asaduru.com

Skapar självförsörjande bostadsområden i Afrika med hjälp av lokala byggmaterial, förnybar energi och återvinningssystem.

Antibiotikanivåer

Utvecklar metoder för att mäta nivåer av antibiotika i vätskor. Potentiella användningsområden är mätning av antibiotikakoncentrationen i plasma hos patienter under behandling, eller detektion av läkemedelsrester i avloppsvatten.

Okawi (fd Smartbox)
www.okawi.se

Har formgivit Okawi Smartbox. En 2-i-1 matlåda som ämnar separera kall och varm mat.

Vali Electric Scooters

Erbjuder elektriska mopeder med lätta, portabla batterier som på ett lätt sätt kan kopplas ut, transporteras och laddas överallt. Man behöver bara ett vanligt eluttag för att kunna ladda batteriet i sin moped hemma, på jobbet, hos en vän; precis som en mobiltelefon. Vali Electric Scooters bidrar till att göra världen en bättre plats: – buller, – föroreningar, + kul!

Surgical Polymers

Utvecklar och tillverkar polymerbaserade produkter för prevention av postoperativa  infektioner.

Uppsala Geophysical Services (UGS)

Jobbar för ökad kvalitet på seismiska undersökningar genom användande av modern och innovativ teknik. Fokus är på infrastrukturprojekt i Sveriges storstadsregioner.

Hästfokus
www.hastfokus.com

Hästfokus AB utvecklar ett certifieringssystem för hästvälfärd på hästanläggningar. I systemet ingår ett verktyg som underlättar bedömning av hästvälfärd och funktioner som ska stödja både bedömare och hästhållare när de ska ändra saker kring hästvälfärden.

Koin

Utvecklar en tjänst för konsumenter av dagligvaror. Användaren får möjlighet att planera sina inköp, jämföra varor och hitta det bästa erbjudandet.

TeamUp

TeamUp’s vision är att främja studie kombinerat entreprenörskap och finns till för studenter som vill kombinera sin studietid med praktiskt entreprenörskap. TeamUp är en mobilapplikation som sammanför entreprenöriella studenter och skapar en mötesplats där idéer och kompetens tillsammans genererar framgång och vinnande team.

Uttr
www.uttr.se

Erbjuder ett revolutionerande sätt att genomföra marknadsundersökningar på och når ut till respondenter som faktiskt representerar samhället genom att erbjuda smarta incitament.

African Opportunities

Utvecklar ett bolag för att förse Afrikas landsbygd utanför elnätet med förnybar, kraftfull och pålitlig el och samtidigt gynna lokalt företagande genom att skapa en marknad för hållbar biomassa.

Kickake

Gör det enkelt och effektivt för E-handlare att stärka sitt varumärke och nå ut till sin målgrupp.

Cavis Technologies

Utvecklar en innovativ kateter för förbättrad diagnos av hjärtproblem.

RHM i Hållnäs
www.rhm.se

Ingen mänsklig administration mellan sälj och produktion.

3DNA

Erbjuder service och ett reagenskit för genexpressionsanalys med spatiell upplösning direkt i morfologiskt bevarade vävnader. 3DNA erbjuder kundanpassade och verifierade paneler av gener som kan analyseras samtidigt i en reaktion. Kunden får ett reagenskit och utför första steget själv.

Advanced Aerobic Technology Sweden

Tillhandahåller en komplett långsiktig och hygieniskt säker sanitetslösning där näringsämnen och mull återförs till jorden. Produkten är en mobil och modulär lösning anpassad för såväl akut uppkomna sanitetsbehov vid katastrofer och återuppbyggnadsfaser eller miljöförbättrande åtgärder.

Nipla Consulting

Tillhandahåller visuella verktyg för tränare, ledare och utbildare.

AppStockholm
www.appstockholm.se

Appstockholm gör appar inom coaching, mental träning och ledarskap, se www.ledarappen.se, www.coachappen.se, www.mindtrip.se.

ResearchMate
www.researchmate.se

ResearchMate är ett enkelt och smart webbverktyg för alla som processar stora digitala textmängder i sitt arbete och som vill bli mer systematiska och effektiva. ResearchMate hjälper till att reducera information, hålla reda på de källor som använts och kan användas på alla slags operativsystem och enheter.

Psymbios

Psymbios är en livscoach som hjälper människor att må bättre. Psymbios använder sig av den senaste tekniken inom maskinlärning och kunskap från psykologisk forskning för att ge människor kunskapen och verktygen de behöver för att själva förbättra och följa upp sitt välmående.

OptimalJournal
www.optimaljournal.se

Ger användaren möjlighet att skapa en egen personligt skräddarsydd träningsdagbok och/eller kostdagbok och få den i tryckt form hemskickad. Träningsdagboken är ett allmänt känt framgångsrecept för att mäta progression och få synliga resultat som tar användaren framåt i sin utveckling mot personliga målsättningar inom bland annat hälsa, träning och livsstilsförändringar.

Idefusion

Business intelligence mellan människor, företag och Universitet i uppkopplade miljöer.

add details
www.adddetails.se

Erbjuder gardiner som tillval i köpprocessen för nyproducerade bostadsrätter och småhus. Kunden får gardinstänger monterade och måttsydda gardiner levererade vid tillträdet.

Solinstrålning

Utvecklar ett verktyg för projektering och planering av solcellsinstallationer.

UAW Holding
www.400contacts.com

Erbjuder mentorprogrammet 400contacts som syftar till att ge flyktingar deras första jobb i Sverige genom matchning med en kvalificerad mentor.

Fröken Lo
www.frokenlo.se

Fröken Lo erbjuder material som stimulerar små barns personliga och språkliga utveckling på ett lekfullt sätt.

Pure Effect
www.pureeffect.se

Bioteknologisk rengöring för hemmet som gör rent på riktigt, på naturens egna villkor. Produkterna baseras på en aktiv bakteriekultur – unikt tuff mot smuts och samtidigt snäll mot människor och vår miljö. Den gröna tekniken är välbeprövad inom professionell rengöring sedan 15 år.

Hidros Therapeutics International

Utvecklar en metod för att nedreglera mängden svett som produceras av svettkörteln hos patienter med hyperhidros (överdriven svettning), för att reducera svettningen till en normal nivå.

Symptoms Europe

Skapar ökad hälsa snabbare och säkrare samt till lägre kostnad jämfört med idag. Symptoms ger värdebaserad vård som fokuserar på patienten. Symptoms är en gratis tjänst som finansieras av vårdgivare.

Boardie
www.boardie.se

Boardie är en komplementprodukt till befintliga skidliftar som dels erbjuder liftanvändare en bekvämare liftupplevelse, samtidigt som produkten även erbjuder möjlighet till reklamintäkter för skidanläggningen.

Akretus
www.akretus.se

Studentkonsultbolaget för de gröna näringarna. Akretus tillgängliggör kunskapen hos studenterna på Sveriges Lantbruksuniversitet för omvärlden.

Magström

Erbjuder UMPZERO, den senaste tekniken inom magnetiseringsutrustning. Med patenterad teknologi, uppnår generatorer prestanda utan motstycke.

Vafrisk +60

Med syfte att tillgodose äldre populationens välbefinnande, kan Vafrisk +60 med utgångspunkt från senaste forskning erbjuda gruppträning i kombination med matlagningskurser som leds av sjukgymnaster och dietister med kunskaper inom äldres fysiska hälsa och nutrition.

Fourth State Systems
www.fourthstatesystem.se

Utvecklar nydanande teknik för snabb, kontinuerlig och skonsam blodgasmätning med målet att kraftigt förbättra vårdkvaliteten i modern neonatalvård.

FMTP Power
www.fmtppower.com

Erbjuder produkter, utbildningar och konsultation som ökar kontrollen över nätet och därmed lönsamheten för t ex elkraftsindustrin. Produkten GridEx är en digital multimeter för Smart Grid, och överbryggar gapet mellan traditionell elkraftteknik och ny digital kommunikation. Komplex data omvandlas till lättolkade beslutsunderlag för ökad tillförlitlighet och förbättrat systemutnyttjande.

Mercodia
www.mercodia.se

Ett svenskt världsledande företag som utvecklar antikroppsbaserade tester. Specialister på ELISA inom forskningsområden som diabetes, fetma och kardiovaskulära sjukdomar. Mercodia erbjuder också tester både för humana prover och djurmodeller.

Blykalla reaktorer Stockholm / Lead Cold
www.leadcold.com

Utvecklar små blykylda kärnkraftverk för produktion av el och värme i arktiska regioner.

Ancsafe
www.ancsafe.se

Ancsafes produkt Toweranchor erbjuder ett sätt att använda fallskydd utan att behöva klättra upp och förankra fallskydden.

F3 SNOW Technologies

Utvecklar nästa generations snötillverknings utrustning för att garantera snötillgången oavsett rådande väder och temperatur förhållanden året runt.

Svensk Vård & Kompentesutveckling i Stockholm
www.svok.se

Erbjuder gymnasial vuxenutbildning och kvalificerad kompetensutveckling inom ramen för hälso- och sjukvård samt vård och omsorg.

HASP

Systemet för haptikstödd kirurgiplanering (HASP) är ett verktyg för kirurger att planera rekonstuktioner av medfödda och förvärvade defekteer i huvud- och halsregionen.  Fördelar är ökad kirurgisk precision vilket ger bättre läkning, funktion och estetik, samt kortare operationstid med minskad morbiditet och lägre kostnader.

Barnens rörelsebyrå/SOMP-I
www.barnensrorelsebyra.se/www.somp-it.se

Structured Observation of Motor Performance in Infants (SOMP-I) är en unik metod för att mäta barns motoriska utveckling under första levnadsåret. Metoden bygger på moderna teorier om motorisk utveckling och har till syfte att identifiera barn med motoriska problem tidigt för att möjliggöra tidig intervention.

HANG

Ett internationellt hotellkoncept för ”the young minded generation”.

Emplicure
www.emplicure.com

Utvecklar nya läkemedelsprodukter med stort medicinskt behov med hjälp av innovativa lösningar för redan befintliga läkemedelssubstanser.

ATM Notation
www.atmnotation.com

Bolagets notationer för spel, rörelser och processer har samma roll för idrotter som noter haft för musik och vad ritningar inneburit för teknik och arkitektur. Inlärning går snabbare, överskådligheten ökar, överföring av färdigheter möjliggörs och utveckling förenklas.

IN Uppsala
www.inuppsala.strikingly.com

Internationellt socialt nätverk för expats och deras familjer i Uppsala. Skapar en internationellt användarvänlig kommunikationsplattform som är lättillgänglig för alla som flyttat hit för arbete, studier och nya erfarenheter. Gör Uppsala mer internationellt genom att organisera olika användbara evenemang, möten och workshops.

RehabVetNet

Tillhandahåller veterinärmedicinsk information på nätet.

Connecting People

Erbjuder företag att kommunicera sitt budskap – vision, strategier och mål – till anställda genom olika event evenemang för att uppnå väsentligt högre effektivitet och produktivitet som i sin tur medför ökad lönsamhet.

Vivifram (fd. FöräldraFokus)
www.foraldrafokus.nu

FöräldraFokus-metoden stödjer föräldrar med att skapa bra förutsättningar för inlärningen hos sina barn.

PeePointer

En produkt som underhåller kroggästerna under deras toalettbesök samtidigt den håller urinoarerna  rena.

Kontigo Care
www.kontigocare.com

Utvecklar mHealth verktyg för att bidra till en vidareutveckling inom vårdsektorn. Det med hjälp av tekniska, mobila hjälpmedel och interaktiva system med komplexa uppgifter i mjuka miljöer för att på distans kunna mäta och/eller övervaka samt påverka patienter och klienter med olika kliniska behov.

MicroRapidConsulting
www.microrapidconsulting.se

Att som kontrakterat laboratorium tillhandahålla konsulter och tjänster inom farmaceutisk mikrobiologi, aseptisk tillverkning av läkemedel, farmaceutiska vattensystem, frystorkning och formulering av bioteknologiska läkemedel till Life
Science sektorn.

Arvid ®
www.prosodi.se

Arvid R är en internetbaserad e-hälsoplattform, utvecklad genom klinisk forskning för att stödja personer med en funktionsnedsättande stamning. Tjänsten är avsedd att successivt utvecklas för en internationell marknad, olika språkområden. Arvid R fungerar både som egenträning och behandlingshjälpmedel. Arvid R utvecklas för Iphone/Ipad och senare för Android.

Azure Dragon Travel
www.azuredragontravel.com

 Azure Dragon Travel vill genom sina tjänster och erbjudanden skapa en bättre upplevelse för den kinesiske gästen i Sverige, samtidigt som ökad lönsamhet genereras för den svenska besöksnäringen.

Swetrade Pharmaceuticals
www.swetradepharma.com

Swetrade Pharmaceuticals utvecklar och marknadsför internationellt ett antiseptikum  med potentiell  användning vid desinfektion av såväl intakt hud som av infekterade akuta och kroniska hudsår.

Noviga Research
www.novigaresearch.com

Utvecklar nya mer effektiva läkemedel för behandling av cancer.

Assyriska FF, ungdom

Bårsta IP Sports & Science, när idrott, miljö och modern forskning når höga höjder.

noBoundaries
www.noboundaries.se

noBoundaries erbjuder en smidig och intuitiv inlärningslösning för dyslektiker som studerar på högskolenivå. Visionen är att högre studier ska bli ett realistiskt alternativ för dyslektiker som vill nå sin fulla potential.

KLARA

Specialistenhet KLARA erbjuder en sammanhållen process i syfte att rusta och lotsa deltagare med psykisk ohälsa mot arbetslivet genom individuella insatser.

CaptiGel
www.captigel.com

Erbjuder en patenterad teknologi för att kapsla in mikroorganismer eller bioaktiva substanser för  ökad lagringsstabilitet och kontrollerad frisättning.

Genagon Therapeutics (fd. Adera)

Erbjuder ett system för att identifiera interaktioner på cellytan samt utvecklar läkemedel av typen biologicals inom indikationsområden som cachexia, benmetastaser och immune check-point inhibitorer.

ProAktiv Resurs Sverige
www.proaktivresurs.se

Den ”praktiska” handboken om NPF – visst går det att förbättra tillvaron. En bok som föräldrar och anhöriga kan finna tips och råd för att kunna hjälpa och stödja sina familjemedlemmar som har fått en neuropsykiatrisk diagnos.

Psilox
www.psilox.com

Med ett initialt fokus på den professionella dentalmarknaden kommersialiserar Psilox en ny typ av keramisk partikel.

Biofilm

Utvecklar nya verktyg för detektion av biofilms-bildande bakterier i laboratorie- och sjukvårdsmiljö

Molecular Fingerprint Sweden
www.molfing.com

Erbjuder spektroskopiska metoder för identifiering av biomarkörer för tidig diagnostisering av sjukdomar som till exempel Alzheimer.

Ilya Pharma AB
www.ilyapharma.se

Utvecklar ett koncept baserat på genmodifierade bakterier för mer effektiv sårläkning.

Elean

En digital utbildningsplattform inom patenträtt och kommersialisering av patent som i första hand är riktad mot doktorander och forskare.

Adventure Box Technology fd Happy L-Lord
www.adventurebox.com

En ny svensk spelstudio som skapar Adventure Box –  initialt ett gratis superviralt socialamedier-integrerat multispelar roll- (RPG) och emperiebyggarspel som spelas i 3D i webbläsaren.

iCellate Medical
www.icellate.se

Bedriver tillämpad forskning samt utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer egna innovativa medicintekniska produkter och relaterade tjänster inom området cirkulerande tumörcells- (CTC) detektering och karakterisering i cancerforskning, kliniska prövningar och diagnos.

Indicio Technologies
indicio.com

Indicio Technologies tillhandahåller en mjukvara för analys och prognostisering av aggregerad försäljning, marknads- och makroekonomisk utveckling. Indicio automatiserar användningen av avancerade statistiska modeller som byggs av professorer och doktorander inom akademin. Med hjälp av Indicio kan beslutsfattare inom industri och finans applicera de senaste prognos-modellerna från akademin utan förkunskaper i statistik. På så sätt överbryggar Indicio det stora kunskapsgap som tidigare funnits mellan akademi och näringsliv när det kommer till prognostisering. Resultatet är radikalt förbättrade planeringsmöjligheter för svenska och internationella industriföretag och finansiella institutioner.

Cykelkompis
www.cykelkompis.nu

Cykelkompis syftar till att underlätta och motivera valet av cykeln genom att hjälpa cyklister med vardagliga problem som kan uppstå.
Den hjälper användaren att hitta till närmsta pump eller verkstad, men också att tillhandahålla denne med all nödvändig information som kan komma till nytta för en cyklist.

Wahoo Development
www.wahoo.se

Utvecklar ett utvärderingssystem som kan integreras i mobila applikationer.

HelpOut
www.helpout.nu

HelpOut är en marknadsplats för tjänster som hittar hjälp åt privatpersoner när de mest behöver den. HelpOut förmedlar behovet till personer i omgivningen som kan komma till undsättning just då.

Flippad Historia
www.flippadhistoria.se

Flippad Historia är framtidens läromedel. Med en digital plattform innehållande videoklipp och interaktiva övningar erbjuder tjänsten eleverna ett roligt och spännande sätt att lära. Det unika IT-verktyget för lärare frigör mer tid för dem att vara just lärare.

Lina Design
www.bockenbo.se

Designs and sells exclusive collapsible figures / products based on ancient traditions but in modernised form.

Co-ed Collaboration for Education

Offers a fun and easy way to learn. University students can practice, compete and test their knowledge before exams.

OneLab
www.onelab.se

Förmedlar blodprover online och hjälper privatpersoner att förstå vad som händer i kroppen samt vad man bör fokusera på för att må bra.

VA Nutrition
www.violaadamsson.se

Utvecklar livsmedelskoncept.

Två-Con
www.2-con.se

Mekanisk verkstad med legotillverkning och teknisk uppdragsverksamhet inom processindustrin, främst livsmedelsbranschen. Två-Con erbjuder projektering, konstruktion, service och underhåll på maskiner, industriella processer och industrianläggningar.

SMIREKO
www.smireko.se

En problemlösande mekanisk/smidesverkstad med lång erfarenhet av konstruktion, tillverkning och reparation av kunders produkter i stål, rostfritt, hardox och aluminium. Även uthyrning av väderskydd till byggarbetsplatser.

Romantic Sweden
www.bokaromanticsweden.se

Ett 20 tal företagare i Älvkarleby samarbetar under varumärket Romantic Sweden. Besökaren erbjuds alltifrån stjärnhimmelspromenader till matlagningskurser och förnyafester.

Polymore
www.polymore.se

Polymore är en av världens ledande tillverkare av polymerupplösare för användning inom vattenbehandlingsprocesser och avloppsreningsverk.

Nordic Ortopedica
www.nordicortopedica.se

Tillhandahåller ett brett utbud av ortopedtekniska produkter till konkurrenskraftiga priser. Använder den senaste CAD/CAM tekniken.

Minimera.se
www.minimera.se

Säljer och köper begagnade barn- och mammakläder online enligt ett nytt koncept.

Ljus & Papper

Design, tillverkning och export av visuellt mångsidiga displaylösningar för mat.

Linnaeus Creativity Centre
www.linnaeuscreativity.se

Ett händelserikt besöksmål med överraskande kunskap och lustfyllt lärande för svenska och utländska besökare som är öppna, lekfulla och vetgiriga.

MrsHyper
www.mrshyper.se

Skapar självstärkande produkter för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis adhd och Aspergers syndrom.

Hymes

Utvecklar och tillverkar energibesparande magnetlager till vattenkraftverk.

Glosboken
www.glosboken.se

Glosboken är ett internet-baserat verktyg där elever på ett effektivt och roligt sätt lär sig nya glosor.

Epidemi form och produktion
www.annachristians.se

Designar, tillverkar och säljer egen kollektion inredningsdetaljer och konstföremål i betong.

Electric Generation
www.electricgeneration.se

Småskalig förnybar el för avbrottsfri kraftförsörjning.

Cray Innovation
www.crayinnovation.com

Utvecklar en ny in vitro diagnostiseringsmetod för att förutsäga risk för cancer.

Cenvigo
www.cenvigo.com

Cenvigos sensor och analysmetod analyserar sömn och oroligheter under natten, med vår hjälp kan vården arbeta proaktivt istället för reaktivt med sömn och allmänhälsa.

Bioflow Systems

Utvecklar ett modellsystem av ett blodkärl som bidrar till färre djurförsök.

Rentag (Ridzén Innovation)
www.rentag.se

Erbjuder tjänster för att underlätta och skapa en tryggare bostadsmarknad i Uppsala för den som vill hyra ut sin bostad. Det gör det tryggare för både hyresgäst och uthyrare som annars riskerar att råka ut för bedrägerier.

Idenious
www.idenious.se

En webbaserad tjänst som sammankopplar forskare och företag.

EnvirohealthMatters
www.envirohealthmatters.org

Har som mål att skydda människans hälsa och välmående genom att ifrågasätta normen och söka lösningar som utvecklingen av ett enkelt IT-system som besvarar den livsviktiga frågan: ”Är denna produkt säker för mig och för mina barn?”

eFlag

Ett miljötekniskt IT-bolag som arbetar med affärsutveckling och hållbarhet riktad mot detaljhandel och slutkonsumenter. Visionen är att standardisera och reformera branschen genom digitala lösningar och därmed kunna skapa ekonomisk lönsamhet och förbättrat CSR-arbete för deras kunder.

B2B Animex

Erbjuder produktion av ”explainer video” för företag och privatpersoner.

5V till 5P
www.piaanderson.se

Med den webbaserade gör-det-själv-modellen, 5V till 5P, hittar företagare svaren på sin Vision, affärsidé (Vad, till Vem och Varför) och företagets Värderingar. Här finns dessutom riktlinjer för andra frågor som rör varumärket, vad Promotion, Personal-, Pris-, Produkter- och Plats ska kännetecknas av för att kunderna ska bli överraskat nöjda och för att företagets vision ska uppnås.

WeGoGreen
www.wegogreen.se

WeGoGreen hjälper företag att utveckla och implementera en handlingsplan inom energi- och resurseffektivisering. Med WeGoGreens analysverktyg kan företag effektivisera sin användning inom energi, vatten och avfall med målet att sänka sina kostnader och förbättra sin miljöprestanda.

Linnea Omsorg
www.linneaomsorg.se

Linnea Omsorg tillhandahåller individuellt anpassade behandlingsalternativ för ungdomar och vuxna med behov av särskilt stöd.  Våra verksamheter är HVB hem, daglig verksamhet, personlig assistans och gruppbostad för vuxna enligt LSS.

Frija
www.frija.se

Frija erbjuder plattformen Ung Livsstil som tillhandahåller kunskap om och verktyg för en hållbar livsstil för barn och unga genom både förebyggande och åtgärdande aktiviteter. Bland annat: e-learning, utbildning av skolpersonal samt föreläsningar för skolpersonal, elever och föräldrar.

Flyttanbud
www.flyttanbud.se

Erbjuder privatpersoner ett skräddarsytt pris för sin flytt.  Kunden fotograferar bohaget som ska flyttas och Flyttanbud.se beräknar tidsåtgång och volym. Informationen skickas som underlag till flyttfirmor som sedan lämnar offert till kunden

Exscale Biospecimen Solutions
www.exscalebio.com

Utvecklar och säljer reagens och automationslösningar för storskalig extraktion av vävnadsprov.

Course it matters
www.courseitmatters.se

Course it matters påminner om IKEAS ”platta paket” men för eLearning. Ger steg för steg -instruktioner och förslag på byggdelar så att småföretagaren kan göra sin egen högkvalitativa webbkurs på ett prisvärt, enkelt och snabbt sätt.

Visualize your Science
www.visualizeyourscience.com

Lär forskare att visuellt kommunicera sin forskning med bättre och effektivare bilder.

ÅAC Microtec
www.aacmicrotec.com

Utvecklar en ny generation små och kraftfulla satelliter

Wilhelmsen & Sandlund
www.wilhelmsensandlund.se

Wilhelmsen & Sandlund designar och säljer läderprodukter för stadsliv och mobila datorenheter. Verksamheten bygger på en nordisk tradition av hantverk och läderbearbetning där den enkla och avskalade designen står i centrum.

WeatherTech Scandinavia
www.weathertech.se

Erbjuder lösningar och tjänster som maximerar lönsamheten i väderberoende verksamheter (vindkraftparker, fastighetsföretag etc)

VixiMed
www.viximed.se

Utveckla och sälja ett system för fjärrgranskning och utbildning i sjukvården

Visual Health

Företagets produkter ger en pedagogisk och visuell bild av hälsan kopplat till livsstilen. Genom konkreta och beprövade metoder som används för att motivera till förbättrad livsstil och hälsa.

Viogard

Miljöanpassad ytbehandling mot påväxt i bland annat marina miljöer

Vidilab
www.vidilab.se

Veterinärmedicinskt företag som utvecklar metoder för diagnostisering av parasiter

Resorbable Devices
www.ligatie.com

Utvecklar bioresorberbara implantat som möjliggör enklare, säkrare och snabbare kirurgi.

Vegafish
www.vegafish.com

Vegafish kommersialiserar ett nytt koncept inom ekologisk fisk- och växtproduktion. Genom att kombinera fiskodling och växtodling i slutna recirkulerande system med växtätande fiskarter och genom att placera dessa i en kontrollerad växthusmiljö elimineras många miljöproblem som i nuläget hindrar nyetablering av fiskodlingar.

Vecta Biosystems
www.vectabiosystems.com

Utvecklar en DNA diagnostik för kostnadseffektiva och snabba provsvar på plats

VBN Components
www.vbncomponents.com

Erbjuder komponenter i höghållfasta metaller gjorda med en friformningsteknik (3D-printning) som ger möjligheten att framställa komplicerade detaljer snabbt och utan spill.

Valueguard
www.valueguard.se

Lösning för säkring av och handel med värden på fastighetsmarknaden

Uprise Enterprise

Erbjuder effektivare e-handelslösningar till små och medelstora företag med funktioner för nätverkande försäljning.

Uppsala Nuclear Irradiation Centre (UNIC)/ TSL

Erbjuder bestrålningstjänster till forskning och industri för att skapa tillförlitlig elektronik för rymd och flyg.

Uppdaga

Multi- och hyperspektrala kameror i undersöknings-, kartläggnings- och övervakningssystem

TMF – The Matrix Fuel

Konceptet riktar sig mot reklamproducerande och reklarmförmedlande företag. TMF är en prisvärd Internetbaserad marknadsföringsplattform, vilket integrerar Internet med mobila och stationära platta återvinningsbara skärmar.

Tjinga

Webbaserad förmedling av grannära tjänster.

Theravac Pharmaceuticals

Utvecklar terapeutiska vacciner mot allergi och cancer.

The Yacht Week
www.theyachtweek.com

Erbjuder seglingsevent i Medelhavet för studenter i västra Europa. En pionjär inom yachtingbranschen som använder sig av modern webbaserad network marketing i kombination med automatiserat boknings- och betalningssystem.

Swedish Environmental Markets (SEM)

Utveckla och kommersialisera nya och innovativa teknologier inom återvinningsområdet

Svensk e-identitet
www.e-identitet.se

Svensk e-identitet erbjuder enkla, säkra och kostnadseffektiva tjänster för elektronisk identifiering av användare vid inloggning. Tjänsterna är flexibla och dynamiska och fungerar för ”allt från blogg till bank”

Street Media 7
www.streetmedia7.com

Utvecklar spel för mobiltelefoner

Strandberg Guitars
www.strandbergguitars.com

Utvecklar och säljer gitarrer som gör det möjligt att spela längre och bättre genom låg vikt och ergonomisk utformning.

Sprint Bioscience
www.sprintbioscience.com

Utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancer och tumörmetabolism. Inom detta område har Sprint Bioscience ett gediget kunnande och en världsledande position.

Spotted Buffalo

Ger tillgång till fläckiga bufflar för religiösa riter med hjälp av genteknik

Spiber Technologies
www.spiber.se

Material baserat på spindeltrådsprotein för medicinska och/eller industriella applikationer

Spherofix
www.spherofix.se

En enkel mekanisk uppfinning som fixerar två prylar mot varandra på godtyckligt avstånd, i godtycklig vinkel

Solarena

Solcellsmätning för FoU och produktion inom solcellsområdet

Skynode

Automatisk nyhetsbevakning på ett billigt, flexibelt och effektivt sätt. Exempelvis går det till och med att beställa bevakning på hyreskontrakt på lägenheter för att komma först i bostadskön.

Show & Pay
www.showandpay.com

Safe and easy E-shopping, without security codes

Sesamintillskott

Sesamintillskott i fiskfoder

Sensidose
www.sensidose.se

Utvecklar en patenterad teknik för individuell dosering av vanliga läkemedel

Sensebit
www.sensebit.se

System för billig och effektiv elektronisk trafikräkning/-styrning

SecuraCharge

Säkra (kort-) transaktioner på webben och antikeyloggersystem

SCS Engingeering
www.scsengineering.se

Ska kommersialisera en produkt för att upptäcka korrosion i tidiga stadier och visa när ett i förväg bestämt korrosionsdjup uppstått på konstruktioner i mark, vatten och betong.

ScanTunes

ScanTunes erbjuder en mobilapplikation för att koppla musik till produkter med en streckkod. Data om hur musik associeras till produkter kan av externa parter användas till tonsättning av reklam och marknadsföring.

Scandinavian CRO
www.scro.se

Ett företag med huvudsakligt fokus på klinisk prövningsledning och monitorering av kliniska studier. Företaget kan ansvara för delar av eller hela studier och erbjuder även tjänster inom bland annat medical writing, data management och statistik. Vid behov kan våra konsulter hyras in för att sitta på plats hos kund

ScandiDos
www.scandidos.com

Utvecklar ett unikt mätsystem inom strålterapiområdet för behandling av cancer

SandScribe

Utvecklar ett innovativt öppet programpaket för kemisk analys och visualisering

Salipro Biotech
www.salipro.com

Utvecklar nanopartiklar som ökar lösligheten av hydrofoba ämnen med användningsområden inom t.ex. kosmetika, läkemedelsutveckling och vaccinationer

Rätt Spår
www.rattspar.se

Kvalitetssäkringssystem för behandling inom vård och omsorg.

Rotundus
www.rotundus.se

Erbjuder en extremt tålig robot som ett alternativ till väktare och dyr traditionell bevakningsteknik

RM Medic-Tech
www.rm-medic-tech.com

Erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive produktlösningar och utbildning inom medicinsk teknik med fokus på Positron Emission Tomography, PET.

Ridgeview Diagnostics
www.ridgeviewdiagnostics.com

Exploatera diagnostiska möjligheter baserat på realtidsmätande teknik

Replico Medical

Utvecklar diagnostiska kit för förbättrade analyser av mikroorganismer orsakande feber och tropiska sjukdomar

Relivia

Kommersialisera en steril injicerbar viskös lösning som kan lindra artros hos djur (häst, hund) och människa

Regency paintball
www.regencypaintball.com

Utvecklar innovativ utrustning (markör/pistol/gevär) och tillbehör för paintball

Radio Tradio
www.radiotradio.se

Utvecklar nya koncept och produkter inom webbaserad ekonomi- och finansradio

Quixel
www.quixel.com

Utveckling och försäljning av grafikteknologisk mjuk- och hårdvara

QPS Sweden

Erbjuder skräddarsydda prekliniska kontraktsforskningstjänster som hjälper kunden att utvärdera läkemedelskandidater inom neurologi och smärta

QAcc

Tillhandahåller produkter och tjänster för kontroll och kvalitetssäkring av ekonomisk redovisning för företag och andra organisationer.

Q-linea
www.qlinea.com

Utveckla och sälja applikationer och system för detektion av bland annat biologiska stridsmedel

Prosilico
www.prosilico.com

Genom nyutvecklad datorbaserad prediktionsmetodologi och rådgivande expertis kan traditionella labbstudier inom ADME (absorption, distribution, metabolism och excretion) ersättas, resultat och beslut tidigareläggas samt känsligheten och tillförlitligheten ökas. Detta ger stora besparingar av tid och kostnader samt bättre urval i läkemedelsutvecklingsprocessen

ProOx

Erbjuder nya metoder för inflammationsbestämning grundad på långvarig forskning.

ProForestry Sweden

Utvecklar nyckelinnovationer för lönsammare skogsföryngring; snytbaggeskydd – MultiPro

Prizm
www.prizm.se

Sprungna utifrån både HoReCa och Medtech branschen, utvecklar Prizm AB produkter och processer som skall lösa ett problem eller hitta alternativa användningsområden. All verksamhet bedrivs med ett miljövänligt och ekonomiskt fokus. Först ut är ett nytt säkert skärbrädesystem för professionella användare.

PrimeCell
www.primecell.se

Erbjuder en serviceplattform för att ta fram cellkulturer för in vitro-studier.

Pretarget
www.pretarget.se

Pretargets programvara gör det möjligt att beräkna avkastningen på internetreklam och att optimera reklam för rätt kundgrupper.

Pophunters Film & TV
www.pophunters.com

Utvecklar interaktiv informationsfilm för utbildning i större organisationer

Plotagon
www.plotagon.com

Plotagon simulerar filmskapandeprocessen i en webbaserad plattform som låter konsumenter göra egna filmer.

Plick
www.getplick.com

Social marknadsplats för att köpa, sälja och upptäcka second hand, vintage och mode.

Plantarum
www.plantarum.se

Plantarum bringar glädje och harmoni till arbetsplatser och hem genom att skapa innovativa och unika ekosystem, som utgörs av vatten, växtväggar och fiskar till människor som bor och arbetar i urbana miljöer

Pharem Biotech
www.pharem.se

Affärsidén är att erbjuda ny teknik för rening av läkemedel i vattenmiljöer.

PhacoTreat
www.phacotreat.com

Utvecklar en behandling för att förhindra efterstarr vid gråstarroperationer

PEPTONIC Medical
www.peptonicmedical.se

Utvecklar med hjälp av peptiden oxytocin en produkt för behandling av vaginal atrofi

Pelago Bioscience
www.pelagobio.com

Erbjuder Target Engagement studier av läkemedelskandidaters interaktion med målproteiner i celler och vävnader med den patenterade CETSA™ metoden.

PCG Solutions
www.viedoc.com

Utvecklar och marknadsför mjukvarubaserade verktyg för kliniska prövningar och patientregister till läkemedelsindustrin samt till hälso- och sjukvård.

ParkCell
www.parkcell.se

Utvecklar cellbaserad behandlingsmetod och diagnostik för Parkinsons sjukdom. ParkCells produkt återställer en endogen produktion av signalmolekyler i hjärnan och diagnostiken bygger på novell biomarkör.

Pargo
www.pargo.se

Samlar in stora mängder information och data för att leverera datatjänster som underlättar vid parkering.

Authenticateit
www.authenticateit.com

Authenticateit är en gratis smartphone-app som varnar om en produkt är potentiellt osäker, oauktoriserad eller förfalskad genom att skanna produktens streck-kod. Authenticateit-appen finns tillgänglig för nedladdning på iTunes och Google Play.

OT Chemistry (acquired by Recipharm)
www.ontargetchemistry.com

CRO (Contract Research Organization) främst inom preklinisk forskning, tyngdpunkten ligger på kemi (syntes och analytisk). Företaget bedriver även konsultverksamhet till forskningsbolag.

OssDsign
www.ossdsign.com

OssDsign utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och tjänster globalt för behandling av svåra bendefekter, till att börja med inom skall-området. Företagets vision är att bli uppfattad av patienter och vårdgivare som den ledande leverantören inom valda satsningsområden.

Opinionsbyrån
www.opinionsbyran.se

Utveckla verktyg att förändra köpbeteende hos konsumenter

Operose
www.operose.se

Erbjuder arbetskläder designade för kvinnor med anpassad passform och nytänkande praktiska lösningar.

Open Eye
www.openeyegroup.com

Metod för social förändringsverksamhet i organisationer

OneDay Sweden
www.onedaysweden.com

Överbryggar gapet mellan studenters sökande efter framtida arbetsgivare och företagens behov av långsiktig investering i humankapital. Detta görs genom Employer Branding-filmer på en IT-baserad plattform där även en inblick av vilka val och vägar som akademiker man ska ta för att nå sitt drömjobb.

Oncotargeting cancer

Affärsidén är att utveckla läkemedelssubstanser för målstyrd cancerbehandling.

Omnicore
www.omnicore.se

Myactive är Omnicores lösning för att samla all träning i mobilen. Myactive underlättar för den tränande att loggföra och dela sin träning, samtidigt som kopplingen till instruktören erbjuder anläggningar ett kraftfullt verktyg att förlänga och förstärka kundrelationen

Olligon

Utvecklar metod för fermentering av spannmål till nya livsmedel. Köpt av Cerealia Foods

Olink
www.olink.com

Utvecklar banbrytande teknologi för biomolekulär analys

Offspring Biosciences
www.offspringbiosciences.se

Erbjuder tjänster för att med så kallad molekylär-patologisk analys skapa information till kunder inom främst läkemedels- och biotechindustrin vilken hjälper dem att fatta korrekta beslut för snabbare och mer effektiv och resurssparande utveckling av nya läkemedel

Odingo

Portal innehållande mobil-till-mobil-spel samt tillkopplade highscore-listor

Nutrifact

Vetenskaplig profilering av kosttillskott

Novortex
www.novortex.com

Utvecklar produkter till sjukhus och vårdcentraler som gör vården snabbare, enklare och effektivare

Novel Medic

Novel Medic erbjuder kontraktstillverkning i renrum.

Novavax (fd Isconova)
www.isconova.se

Utvecklar adjuvans för framställning av vacciner

Novandi Chemistry
www.novandi.se

Affärsidén är att tillhandahålla förstklassiga isotopmärkta föreningar med lagerhållning, kvalitetskontroll, stabilitetsstudier, dispensering, skeppning och technology transfer

Nova Diamant
www.novadiamant.com

Utvecklar en ny metod för tillverkning av diamantverktyg

Northern Light Pharmaceuticals
www.nlpab.com

NLP är ett svenskt läkemedelsbolag. NLPs kärnkompetens är preklinisk och tidig klinisk utveckling av innovativa läkemedel vid behandling av smärta och neurologiska sjukdomar

Ninwise

Kommersialiserar produkter som förenklar och effektiviserar operationer på sjukhus.

Night Node Software
www.nightnode.se

Night Node är en liten indie studio som utvecklar spel till datorer. Under 2014 lanserades spelet Orbital Gear.

Ngenic
www.ngenic.se

Intelligent styrning av uppvärmningssystem i villor och byggnader.

NanoSpace
www.nanospace.se

Utvecklar mikrosystemkomponenter till rymdfarkoster

Nanologica
www.nanologica.com

Utvecklar och säljer en ny familj av nanoporösa metalloxider med tillämpningar inom katalys, drug delivery och akustik

N4 Sverige
www.n4.nu

Erbjuder kostnadseffektiv drift och underhåll på laboratoriesystem och utrustningar samt support och utveckling för verksamheter inom forsknings- och tillverkningsindustrin

Månbas Alpha

Kommersialisering av en revolutionerande lösning på transport och lagring av vätgas i stor skala där ersättning av bensin är det största användningsområdet

MultusMEMS

Arbetar med mikroelektromekaniska system och har som en unik produkt en miniatyriserad multistabil aktuator

Modular Streams
www.modularstreams.com

Mjukvarubolag som via sin egenutvecklade plattform Infomap:r möjliggör textanalys av sociala medier, nyhetsflöden och webbsidor. Plattformen gör det möjligt att analysera styrkan hos varumärken, hur stor efterfrågan är och vilka fördelar respektive brister allmänheten upplever hos ett företags produkter eller tjänster.

Modelomics
www.modelomics.se

Kommersialisera tjänster inom bioinformatik och statistisk modellering

MLREHAB
www.mlrehab.se

Utvecklar en internationellt influerad case managementmetodik som ger nya möjligheter inom området socialt arbete

MITM – Man In The Middle
www.mitm.se

Utveckla ett journalsystem, baserat på öppen källkod, med inbyggt interaktivt beslutsstöd för sjukvården

MicroDrive
microdrive.phosdev.se

Utvecklar och kommersialiserar nya processer och produkter kring biodrivmedelsproduktion.

MiaLin

Affärsidén är att sälja inspirerande och unika träningskläder för kvinnor

Admescope Sweden
www.admescope.com

Specialiserat CRO som erbjuder metabolism utredningar i alla faser av läkemedelsutvecklingen i syfte att öka förståelse kring metabolismen och därmed supporta utvecklingen av säkra och effektiva läkemedel.

Mechanical attack
www.mechanicalattack.com

Konstruerar och tillverkar låsforcerande verktyg för enklare och snabbare insats vid framförallt räddningsaktioner.

MAR creative
www.fhonetics.com

Design av kläder och accessoarer inom street- och surfområdet

M-powerment Solutions

Bidrar med nya lösningar för att förbättra kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt öka möjligheterna att klara de framtida demografiska utmaningarna.

Featherway Robotics

Ämnar tillverka och sälja mycket lättviktiga och kompakta industrirobotar till tillverkningsföretag och serviceindustrin. Med innovativa lösningar förväntas industrirobotarna vara mycket attraktiva på marknaden och dessutom ha möjlighet att sörja för behovet på flertalet oexploaterade marknader.

Lumini Systems
www.luminisystems.se

Ny visualiseringsteknik till mörkerseendesystem för bilar/lastbilar

Linear

Utvecklar en helt ny modulär ridsadel

Svensk Tradition
www.svensktradition.se

Bocken Bo och Tuppen Ture mfl – designar och säljer exklusiva hopfällbara figurer/produkter baserade på gamla traditioner, men i uppdaterad form.

lifeQfocus
www.lifeqfocus.se

Webbsida för tjänster inom livskvalitet.

LeanStruct
www.leanstruct.se

Erbjuder en elektronisk lösning för byggnadsritningar som minskar risken för fel under byggnadsarbeten

LARM

Kommersialiserar produkt som gör operationer snabbare och mindre kostsamma samt ger mindre postoperativa behandlingar.

Lacum

Kommersialisera innovation rörande tågväxlar som tål vinterförhållanden bättre.

Kradle Life Sciences
www.kradle-ls.com

Försäljning av medicinska och farmaceutiska produkter, främst i Afrika.

Carbonext
www.carbonext.se

Förädlar energigaser och får designade kolstrukturer, vätgas och värme som handelsvara. Under rätt förutsättningar reducerar processen koldioxid i atmosfären. Tekniken är dynamisk, skalbar och passar inom många kontexter samt genererar ekonomi, hållbar utveckling och miljöeffekter i flera led.

Klarspråkskollen
www.klarsprakskollen.se

Utveckla och sälja en tjänst som ska underlätta för bland annat myndighetsanställda att skriva texter på vårdad och begriplig svenska

KLAHAS Technologies

Att användas för kvalitetsmätningar i livsmedelsindustrin eller mätningar av farliga gaser.

From Scandinavia (Kings of Sweden)
www.kingsofsweden.com

Kings of Sweden är en webbutik med skandinaviska inrednings-, design- och lifestyleprodukter för en internationell marknad.

KAM Care Design
www.kamcaredesign.se

Ekologiska omvårdnadsprodukter för neonatalvård

JonDeTech
www.jondetech.com

Har en unik teknologi och produkt för att mäta värmeflöde och värmestrålning

Integrated Antennas
www.iantennas.com

Affärsidén är att vara ett kunskapsintensivt teknikbolag som i nära anknytning med kunder utvecklar produkter och delsystem

Inossia
www.inossia.com

Erbjuder ett mer elastiskt bencement med lägre komplikationsrisk och anpassat för smärtlindring och stabilisering av benbrott i bensköra patienter.

Ingenjörsfirma Tommy Leindahl (ITL)
www.iftl.se

ITL erbjuder maskiner och system för produktionsförbättringar och tekniklösningar framför allt inom läkemedel och GMP produktion.

Immuneed

Erbjuder avancerad immunologisk/immuntoxikologisk profilering av monoklonala antikroppar och andra biologiska läkemedel i humant helblod.

Imint, Image Intelligence
www.imint.se

Utvecklar en programvara som förbättrar och automatiserar arbetet att analysera videobilder som skickas från pilotlösa flygplan (UAV), och kan även stabilisera filmer tagna med smarta mobiler.

IgImmune

Behandling av Candidainfektioner med speciella antikroppar

Husförsegling grön
husforsegling.se

Erbjuder och applicerar ett miljögodkänt, beständigt material för hustak och isolering mot radon.

HRM Skandinavia
www.skandinavia.se

Utvecklar musiktekniska hjälpmedel.

Hjälpsam
www.hjalpsam.com

Erbjuder hjälpmedel för att förenkla vardagen för aktiva seniorer och personer med funktionsnedsättningar.

Hikari Bio
www.hikaribio.se

Utvecklar en ny teknologi för proteindetektion och kvantifiering i gelbaserad proteomik, med tusenfaldig förbättring i känslighet och dynamisk räckvidd.

Hexicon
www.hexicon.eu

Utvecklar en effektiv flytande plattform som kombinerar och nyttjar olika energikällor tillgängliga till havs.

Hela hälsan
www.hela-halsan.se

Ett innovativt behandlingskoncept med inriktning på multipelproblematik och habilitering

Gymklocka

Affärsidén är att med smarta försäljningskanaler erbjuda styrketränare roligare och effektivare träning genom att visualisera resultaten och analysera rörelser.

Guru Audio
www.guruaudio.com

Utvecklar och säljer exklusiva högtalare för hifi och professionell användning

Grätz Bodbacka
www.gratzbodbacka.se

Utveckling och försäljning av datorprogram

Gradientech
www.gradientech.se

Utvecklar ett nytt verktyg för att kunna studera signaler i kroppen som styr blodkärlsbildning. Metoden kan också användas för att ta fram ny kunskap om hur bland annat tumör- och nervceller växer.

Foodfiles (fd Good Food Practice)
www.good-food-practice.com

Utvärdering och verifiering av hälsoeffekter av livsmedel

Golvon Badrumsrenoveringar
www.golvon.se

Golvon erbjuder totalentreprenad för golvläggning med specialkompetens inom golvavjämning.

Genetta Soft
www.genettasoft.com

Programvara för bioinformatik och kemoinformatik

GeneICE

Erbjuder genetisk vägledning att tillämpas inför fosterdiagnostik eller för patienter med konstaterat ökad risk för genetiska sjukdomar.

Game Installations Rinman
www.gameinstallationsrinman.com

Hur ska man få barn och ungdomar att röra sig mer? Fenix är ett rörelsestyrt dataspel för två tävlande lag med mycket musik och spännande utmaningar och ett effektivt medel mot övervikt och stillasittande.

Fröken Smart
www.frokensmart.se

Utveckla och sälja designade bruksföremål som underlättar i vardagen

Frontline Diagnostics

Utvecklar ett system för snabb diagnostik inom akut- och primärvård

Frobozz
www.frobozz.se

Utvecklar programsystem utifrån geologiska data för oljeindustrin

Freelway
www.gofreel.se

Freelway utvecklar och driver tjänsten Gofreel. Gofreel är en webbaserad tjänst som samordnar transporter för privatpersoner, företag, organisationer, kommuner och landsting. Syftet är att minska utsläpp och kostnader för interna och upphandlade transporter.

FociDose

Utvecklar en mer effektiv metod för mätning av strålskador vid cancerterapi för att optimera stråldosen efter patienten

Flow

Ett plastiskt ljudformat tillsammans med en mjukvarusynthesizer för grafisk skulptering av instrumentklanger

FLIP

Gör animerad film som skapar brett intresse för nya vetenskapliga rön

FixtImage

Arbetar med en metod för autentiering av digitala bilder

Fingertrycksavläsning

Ny metod för snabb och säker fingertrycksavläsning

FIKOMA

Utveckla och sälja ett verktyg som gör det enkelt för företagare att ta fram en miljö- och kvalitetssäkring och därmed kvalificera sig för att lämna anbud där beställaren ställer sådana krav

Fecit EU Care
www.fecit.se

Förmedling av vårdtjänster inom EU

Facilitate Partner
www.facilitatepartner.se

Facilitate Partner står bakom varumärket Anna PS, ett nytt underklädeskoncept på marknaden. Verkar också som konsultverksamhet inom produktionsstyrning samt ledarskapsutveckling.

Eyetrap
www.eyetrap.se

Lysande inom- och utomhuskonst konstruerad av etsad och/eller laserskuren Plexi med inmonterad led-belysning

Expektra
www.expektra.se

Utveckla och sälja kundspecifika informationstjänster till aktörer på energimarknaden, med fokus på riskhantering inom elhandel

EvoMediCon
www.evomedicon.com

EvoMediCon optimerar era leads till riktiga läkemedelskandidater, med en agil projektmodell inom läkemedelsdesign

Eribis Pharmaceuticals
www.eribispharma.se

Utvecklar ett nytt peptidläkemedel för indikationer inom hjärta/kärl området

Ergoled

Erbjuder ergonomiska hjälpmedel för användare av laptop.

Episentec
www.episentec.com

Utveckling och marknadsföring av reagens, tillbehör och teknologier för förbättrade biosensor-analyser

Electroengine
www.electroengine.se

Utvecklar ett nytt koncept och teknologi för framtidens elbilar

EIR Technology

Produktion av högkvalitativt fosforgödselmedel som utvinns ur aska

effluxiQ
www.effluxiq.se

Nytt reningskoncept av enskilda avlopp som reducerar övergödning.

EduQuality
www.eduquality.se

Kommersialisera en digital samarbetsplattform för utbildare med syfte att höja kvaliteten i den svenska skolan och högre utbildningen

EcoQual

Arbetar med kvalitetsstyrningssystem för livsmedelsindustrin

Easy Soft
www.easysoft.nu

Erbjuder ett system för elektronisk signering

E2 Forestry

Utvecklar en ny typ av flisningskniv med avsevärt bättre nötningsbeständighet för användning i produktion av träflis som en förnyelsebar energikälla

Functional Food Additives (DUTTAL)

Utvecklar och kommersialiserar ”Functional Food Ingredients” som reducerar fetma

Dosimetrix
www.dosimetrix.se

Dosberäkning för externa strålningskällor, strålskydd och målsökande radionuklider

Doctor Entertainment
www.doctorentertainment.com

Utvecklar spel till datorer och spelkonsoler. Genom att kombinera digital distribution och innovativ teknik gör de det finansiellt möjligt att kliva upp i värdekedjan och behålla immateriella rättigheter inom bolaget.

Brighter Two (fd. Division By Zero)
www.jdome.com

Utvecklar jDome BikeAround, som gör det möjligt att cykla i en virtuell miljö. JDome BikeAround används bland annat av personer på demensboenden som kan cykelträna med hemstadens gator projicerade på skärmen.

DiaSpect Medical
www.diaspect.eu

Utvecklar kostnadseffektiva system för mätning av kliniska parametrar i helblod

DermMatrix

Långtidsverkande lokal smärtlindring av sår

Denator
www.denator.com

Utvecklar innovativa instrument och engångsartiklar för att kvalitetssäkra biologiska prover för effektivare diagnostik och läkemedelsutveckling

PSD insight

System för diagnosbaserat underhåll för industri

Cureos
www.cureos.com

Kommersialisera ett kraftfullt programvaruverktyg för analys och optimering av strålterapi

cSens

Utvecklar diagnostiska kit med en ny markör att användas vid cancerbehandling

Convertus
www.convertus.se

Har tagit fram ledande tekniker och produkter för maskinöversättning av text samt automatisk språkgranskning och terminologikontroll

Concrete Vision
www.concretevision.se

I miljöer som gruvindustrin sammanställa komplex information till ett beslutsunderlag som visualiseras interaktivt

Comtrack

Använder sig av sin teknikplattform för bl a utveckling av en ny generation cyklar – ”smartbikes”

Compumine
www.compumine.com

IT-företag som verkar inom läkemedelsindustrin och utvecklar och säljer programvaran Rule Discovery System

Co-ed Collaboration for Education

Co-ed erbjuder ett roligt och smidigt sätt att lära. Universitetsstudenter kan träna, tävla och testa sina kunskaper inför tentamen.

ChromoGenics
www.chromogenics.com

ChromoGenics är tekniskt ledande inom utveckling av smarta fönster som sparar energi och ökar komfort i byggnader. ConverLight – bolagets elektrokroma plastfolie – kan styras att bli ljusare eller mörkare när man tillför svar elektriskt ström.

Chemovix
www.chemovix.com

Erbjuder en mjukvara (LabGear) som hjälper forskare att planera, genomföra och utvärdera komplicerade tekniska, kemiska försök och på så vis generera mer data av högre kvalitet

Chemnotia
www.chemnotia.com

Erbjuder support med planering och problemlösning inom syntetisk kemi samt tillhandahåller kompetens inom utveckling av mjukvaruverktyg för kemister

Ch’ant’ebi

Tillverkar och säljer egendesignade ryggsäckar som underlättar vardagen.

Cellic

Dos/respons mätningar på cellnivå med elektricitet

Cavidi
www.cavidi.se

Cavidis nya teknologi förbättrar diagnosen och därmed effektiviteten av HIV-behandling i länder med hög prevalens. Cavidi gör att mer och bättre vård kan levereras till en lägre kostnad.

Capture Device

Arbetar inom området medicin/teknik med instrument för separeringssystem

Butong
www.butong.se

Utvecklar innovativa processer med betong och levererar helhetslösningar med wow-faktor. Betong som du aldrig sett det innan du besökt butong.se

Brain Shuttle

Affärsidén är att kunna erbjuda en teknologi för att öka upptaget av läkemedel i hjärnan (passagen över blod-hjärnbarriären), framför allt för proteinläkemedel

Bokklubb på nätet

Affärsidén är en internetbaserad bokcirkel och nav för alla världens litteraturintresserade

Blueflow
www.blueflow.se

Utvecklar ett mobiltelefonbaserat, trådlöst system för bränsleoptimering och färddatainformation för båtar

bitCycle
www.bitcycle.com

Kommersialiserar underhållande och kreativa applikationer för mobiltelefoner

BiQ Pharma
www.biqpharma.com

BiQ Pharma erbjuder läkemedelsbolag projektledning, analysverksamhet och kvalitetssäkring för mer effektiv produkt- och processutveckling.

Bioimics

Utvecklar en ny generation av antibiotika riktade mot RNA molekyler i bakterier

Biogasgenerator

Affärsidén är att leverera anläggningar för privatbruk för att återvinna värmevärdet i hushållsavfall

BioChromix
www.biochromix.com

BioChromix utvecklar unika produkter för diagnos av Alzheimers sjukdom i ett så tidigt skede som möjligt

Bio Hyos

Utveckling av hyaluronsyra med hög viskositet för användning främst inom det biomedicinska området

Binsto
www.binsto.com

En innovativ spelutvecklingsstudio. Binsto utvecklar främst spel för smarta telefoner men även för konsoler. Bolaget har en unik möjlighet att marknadsföra sina egna spel genom ett flertal teknikrelaterade hemsidor med ett betydande besöksantal

Bergström & Hellqvist
www.bergstrom-hellqvist.com

Utvecklar kunskap och arbetssätt i livsmedelsföretag bland annat gällande kvalitetssäkring och miljöhänsyn

Belysningsprojekt

Affärsidén är att erbjuda ett sladdlöst belysningskoncept.

Become Star

Affärsidén är att erbjuda en marknadsföringsplats på webben till de som drömmer om att ge ut en CD.

Beactica
www.beactica.com

Kvalificerat metodstöd avseende upptäckt, optimering och utveckling av nya läkemedel

B-Jobwear

Affärsidén är att kommersialisera en ny typ av innovativa bekväma arbetskläder

AwakePartner
www.awakepartner.se

AwakePartner – sömnväktaren! Varnar till exempel en förare av ett motorfordon om hon/han skulle nicka till bakom ratten. AwakePartner kan på så sätt rädda trafikanter från en livsfarlig situation

Avtalsguiden

Juristtjänster avtal, konsultation mm på nätet.

Arsoft

Ny och kostnadseffektiv teknik för effektreglering i låg- och högspänningstillämpningar

AroCell
www.arocell.com

Kommersialisering av biomarkörer för uppföljning av cancerbehandling

ARBEXA industrier
www.arbexa.com

Utvecklar instrument för bilddiagnostik

APR Technologies
www.aprtec.com

Utvecklar ett sensorsystem för biobränsle samt ett miniatyriserat temperaturreglersystem för rymd och industri

Anti-Snore Partner Sweden
www.eezyflow.com

Utvecklar Med-Tech device mot snarkning

Annonsutrymme.se
www.annonsutrymme.se

Annonsutrymme är en marknadsplats för köpare och säljare av annonser. Där kan marknadschefer överblicka marknaden och annonsförmedlare kan lägga mindre tid på sälj och fokusera på att göra sin media till en attraktiv kanal.

Animech Technologies
www.animechtechnologies.com

Tydliggör kundens produktutbud etc. genom hela livscykeln med hjälp av visuell interaktiv information.

AniMar Diagnostics

Utvecklar innovativa produkter för diagnostik inom veterinärmarknaden

Analytical Proof
www.analyticalproof.se

Använder modern analytisk kemi för att göra en fullständig profilering av ett prov som kan vara till exempel en ölbatch. Det framtagna molekylära fingeravtrycket kan användas för bland annat kvalitetssäkring

Amino Acid Analysis Center

Utför kvantitativ aminosyraanalys av bland annat läkemedelsrelaterade produkter.

Alpha Biotech

Idkar forsknings- och innovationsverksamhet inom det medicintekniska fältet med tyngdpunkt på utveckling av serologiska kit för diagnostik av fästingöverförda infektioner

Airwaterwell
www.airwaterwell.com

Utveckling av världens kostnadseffektivaste luftavfuktningsteknik

Airwatergreen
www.airwatergreen.com

Erbjuder produkter som hjälper fastighetsförvaltare och ägare av ledningsnät att spara drift- och underhållskostnader genom att effektivare behandla luften i sina anläggningar och möjliggöra temperatursänkningar.

Agriprim
www.agriprim.com

IT-företag och informationsföretag specialiserat på lantbruks- och livsmedelssektorn. Äger medieföretaget Jordbruksaktuellt

Agilent Technologies (fd Halo Genomics)
www.halogenomics.com

Utvecklar metoder för provpreparering i samband med genetiska sekvenseringsanalyser

Affärsinspiration

Kommersialiserar produkt som får små företag att växa inom hantverksyrket

Adster

Kommersialiserar en interaktiv hemsida där företag kan hitta rätt design för affärsrelaterade syften.

ADME EX
www.admeex.se

Erbjuder kundanpassade studier med hög kvalitet inom ADME (Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion) samt modellering av farmakokinetik och dynamik för effektivare läkemedelsutveckling

Adduct Analys
www.adductanalys.com

TailorDose™ är en ny patenterad teknologi som möjliggör individuell dosjustering av cytostatika utifrån mätning av specifikt bildade biomarkörer i ett enskilt blodprov.

AcouTrap

Utvecklar teknik för att sortera/fånga in celler och mikropartiklar med hjälp av ultraljud

Acanova
www.bioagri.se

Utvecklar teknik för värmebehandling av utsäde, som avknoppats till bolaget SeedGard, nu kallat ThermoSeed.

3H Biomedical
www.3hbiomedical.com

Primärceller och cellbaserade produkter som biologiskt verktyg för life science forskning och läkemedelsscreening.

123on
www.123on.com

123on erbjuder användare runt om i världen ett unikt sätt att personifiera sin telefon med video istället för traditionell ringsignal vid inkommande samtal, till exempel med videoklipp från olika sporter eller annan personlig favorit.

Din sökning gav inga resultat
Söktips:
  • Kontrollera stavningen.
  • Försök använda minst tre ord
  • Använd fler ord.
Visa mer UIC-bolag