Fler än 1200 idéer

UIC har funnits sedan 1999. Fler än 1 200 idéer och bolag har fått stöd av oss. Nio av tio bolag som går vårt eget sista affärsutvecklingsprogram, UIC Accelerator, fortsätter sin verksamhet och skapar tillväxt. UIC-bolagen har ofta lösningar på samhällets stora hållbarhetsutmaningar inom exempelvis automation, hälsa och energi. Här presenterar vi ett urval av dessa lösningar.

UIC Selected

Alla som har gått UICs program är våra alumner. Av dessa lyfter vi fram 2-3 bolag per år som är särskilt intressanta, företag som genomfört våra program på ett mycket bra sätt och har en stark utveckling. Det är UICs styrelse som nominerar Selected-bolagen.