Kunskap och nätverk - för snabbare tillväxt och framgång

Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats som världens 10:e bästa – och Europas
5:e bästa – företagsinkubator
 med universitetskoppling enligt UBI Global 2015. Vi stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap.

Vi erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden.

UIC vänder sig till projekt och företag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik.

Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. Vi kan se att det går bra för UIC-bolagen – nio av tio av UICs alumnbolag är fortsatt aktiva på marknaden.

 

 

UIC har kontor i Uppsala, Östhammar och Södertälje.

Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommunSLU Holding samt Uppsala universitet Holding.

UIC är medlem i Swedish Incubators & Science Parks (SISP) som är en branschorganisation för Sveriges inkubatorer och science parks. UIC ingår också i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens.