UIC ny partner till Ung Företagsamhet i Uppsala

Ung Företagsamhet är en ideell utbildningsorganisation som utbildar grundskole- och gymnasieelever i entreprenörskap. Företagsinkubatorn och acceleratorn UIC har nu gått in som partner till Ung Företagsamhet för att bidra till att fler ungdomar blir intresserade av entreprenörskap.

UIC, Uppsala Innovation Centre, arbetar för att främja entreprenörskap i Uppsala län och går nu med som regional partner till Ung Företagsamhet, som är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som utbildar gymnasieelever i entreprenörskap.

– Vi är oerhört stolta över att UIC har valt att bli samarbetsparter till Ung Företagsamhet i Uppsala län. Våra UF-lärare kommer nu kunna få utbildning och kunskap om UIC och deras fantastiska verksamhet inom entreprenörskap. Vi ser också fram emot att våra UF-företag ska bli inspirerade av UIC-bolagens framgångar, säger Sofi Lahyani, regionchef Ung Företagsamhet i Uppsala län.

UIC rankas som världens fjärde bästa företagsinkubator med universitetskoppling och kommer att dela med sig av sin expertis inom affärsutveckling till lärare som driver UF-satsningen i länets skolor, och även som tidigare engagera sig som rådgivare till UF-elever.

– Vi ser fram emot att dela med oss av vår expertis inom affärsutveckling till lärare och elever inom UF, och ser det som en naturlig del i vårt arbete för att fler tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad ska utvecklas. UF gör en viktig insats för att ungdomar tidigt ska få upp ögonen för entreprenörskap, och stärker dem i deras kreativitet och företagsamhet, säger Per Bengtsson, vd på företagsinkubatorn och acceleratorn UIC.

 

För mer information: 
Vedrana Ilic, marknadskoordinator
UIC
Tel: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se