Över 1 000 startups och tillväxtföretag har utvecklats hos UIC med 4,3 mdr i investeringar

 

Den internationellt topprankade företagsinkubatorn och acceleratorn UIC, Uppsala Innovation Centre, firar 20 år i år. Totalt 1 011 innovativa startups och tillväxtföretag har fått stöd i arbetet med att starta, utveckla eller skala upp sin verksamhet genom UICs affärsutvecklingsprogram. Av dessa är 388 aktiebolag och tillsammans har de sedan starten 1999 fått finansiering på 4,3 miljarder kronor.

Under 20 år har UIC gett affärsutvecklingsstöd till ett stort antal entreprenörer och företag med innovativa affärsidéer med internationell potential.

Sedan starten 1999 har 1 011 startups och tillväxtföretag inom olika branscher och faser fått stöd i arbetet med att starta företag, verifiera att affärsidén har marknadspotential, bygga ett konkurrenskraftigt företag eller att skala upp verksamheten och komma in på en internationell marknad. Sammanlagt har 3 017 affärsidéer utvärderats av UIC till och med 2018.

Intresset från investerare har varit stort. Totalt 4,3 miljarder kronor har investerats i bolag inom UIC sett till ägarkapital, bidrag och lån under perioden 1999-2018.

– Att vi har haft förmånen att träffa och vägleda över 1 000 blivande och etablerade företag är både hedersamt och inspirerande. Vi har på nära håll fått följa många spännande företagsresor och bidragit till att fler företag med stark tillväxt utvecklas. Något som har varit avgörande för våra och bolagens framgångar är vårt nära samarbete med näringslivet, innovationsstödsystemet och vår egen erfarenhet av att driva och utveckla tillväxtföretag,
säger Per Bengtsson, vd på UIC.

 

Framgångar hos de företag som antagits till UICs anpassade affärsutvecklingsprogram från idéfas till uppskalning och internationell marknad har också bidragit till att UIC i dag rankas som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. Det visar också den höga överlevnadsgraden bland UICs alumnbolag där 9 av 10 tillväxtföretag är fortsatt aktiva på marknaden och växer.

UICs resa till topprankad företagsinkubator

 

UIC bildades 1999 och fokus låg då på att kombinera affärsutvecklingsstöd med att erbjuda lokaler, det vill säga en mer traditionell form av företagsinkubator.

2004 övergick allt fokus till affärsutvecklingsstöd för företagen inom UIC, och erbjudandet av lokaler upphörde. Nätverket av UIC-partner och affärscoacher i näringslivet som vägleder och bidrar till UIC-bolagens utveckling växte fram. Samtidigt togs beslutet att UIC ska vara en oberoende samarbetspartner till UIC-bolagen och inte ta några ägarandelar. Den framgångsrika UIC-modellen hade nu formats.

UIC kom senare att växa geografiskt och valdes 2012 till företagsinkubator i Södertälje efter att Astra Zeneca lade ner sin forskning och utveckling i kommunen. Framgångarna ledde också till internationell uppmärksamhet då UIC 2014 rankades som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global, vilket senare följdes av en 10:e placering 2015 och en 4:e placering 2018.

Några framgångsfaktorer som varit avgörande för UICs och UIC-bolagens framgångar är: UICs anpassade affärsutvecklingsprogram för innovativa startups och tillväxtföretag, ett erfaret UIC-team, ett stort nätverk av UIC-partner och handplockade affärscoacher aktiva i näringslivet, ett brett kontaktnät av bland annat investerare samt ett innovationsstödsystem som arbetar tillsammans för att regionens företag ska lyckas och växa.

Några särskilt uppmärksammade företag som utvecklats med stöd av UIC under åren

 

 

Läs även UNTs artikel om miljarder skäl att fira 20 år!

Tack till våra samarbetspartners!

Tack till alla som firar med oss!