Toggle menu Sök
Toggle menu Sök
 • Akademiska Hus

  Akademiska Hus bygger, utvecklar och förvaltar miljöer för utbildning forskning och innovation från Luleå i norr till Malmö i söder. Som partner till UIC kommer Akademiska Hus att aktivt bidra till att projekt och företag inom UIC:s affärsutvecklingsprogram får stöd i sin utveckling genom att exempelvis erbjuda rådgivning och fördelaktiga hyresalternativ.

 • Devex Mekatronik

  Välkommen till oss på Devex Mekatronik! Vår affärsidé är att vara en strategisk resurs inom produktutveckling. Vi hjälper dig med allt ifrån mindre utredningar till helhetslösningar, från idé till färdig CE märkt produkt. Helt enligt dina önskemål. Vi kan vara din utvecklingsavdelning och genom vår samlade kompetens spar du värdefull tid i ditt utvecklingsprojekt. Vi Läs mer

 • Knowit

    Knowit Uppsala är en del av Knowit-koncernen med över 2200 anställda över hela norden. I Uppsala har vi fokus på att hjälpa företag och organisationer att utveckla sina affärer, effektivisera sina processer och fatta rätt investeringsbeslut inom digital transformation och produktutveckling Våra tjänster inkluderar bl.a. IT-strategi, konceptutveckling, verifiering av koncept, digital transformationsstrategi,  mål- och Läs mer

 • Awapatent

  Awapatent är ett ledande konsultföretag inom immaterialrätt – intellectual property rights – med närvaro i både Europa och Asien (under varumärket AWA Asia). Med specialistkompetens inom juridik och teknik hjälper vi våra kunder att göra affärer av sina idéer och innovationer. Startup-tjänster Startup-tjänster – IP för det nyfödda företaget – är ett enklare sätt för Läs mer

 • EU – Europeiska regionala utvecklingsfonden

  Växtzon 1 är ett regionalfondsprojekt finansierat av Tillväxtverket där målet är att fler företag i östra Mellansverige ska kunna uppnå en omsättning på 100 miljoner kronor. I projektet ingår åtta företagsinkubatorer och science parks: Create Business Incubator, Munktell Science Park, LEAD, Norrköping Science Park, Uppsala Innovation Centre, Vreta Kluster, Västerås Science Park och Inkubera. Ambitionen Läs mer

 • UU Innovation

  Samarbeten för utveckling och innovation – så kan UU Innovation hjälpa till UU Innovation är Uppsala universitetets centrala enhet för innovationsstöd. Våra affärsrådgivare, patentrådgivare och projektledare har mångårig erfarenhet från både forskning och näringsliv. Vi ger stöd till enskilda forskare och studenter som vill undersöka och utveckla den kommersiella potentialen hos sina forskningsresultat och idéer. Här Läs mer

 • Biovation Park

  Acturum Life Science driver Biovation Park, en ny life science park som växer fram i AstraZenecas tidigare forskningslokaler i Södertälje. Acturum Life Science är del av Acturum Development AB som är samägt av FAM, Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag och byggbolaget PEAB. Biovation Park erbjuder laboratorier och kontor med komplett inredning, forskningsutrustning, ett stort antal kemikalier och en Läs mer

 • Vasakronan

  Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag. I Uppsala har Vasakronan ca 500 000 kvm bostäder samt ca 280.000 kvm kommersiella lokaler. Av de kommersiella lokalerna, som mestadels består av kontor och butiker, finns också Uppsala Science Park. Idag finns ca 140 företag på området. En av Vasakronans uppgifter är att i Uppsala Science Park stödja innovationssystemet. Vi har Läs mer

 • Uppsala Kommun

  Uppsala kommun Uppsala kommun arbetar för att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Arbetet bedrivs utifrån ett näringslivsprogram och en handlingsplan med målet att skapa 70000 nya jobb till 2050. För att nå detta behövs tillväxt i befintliga företag, att fler företag etablerar sig och nya företag startas. Arbetet berör interna processer i kommunen men främst Läs mer

 • Uppsala BIO

  Uppsalas life science sektor är en fantastisk tillgång, för regionen, för Sverige och för världen. Ska den förbli internationellt konkurrenskraftig verksamhet som utvecklar, producerar och säljer produkter för hela världen, en verksamhet som ger jobb och intäkter i regionen, måste vi varje dag bli lite bättre. Vi vet att det inte är enkelt. Konkurrensen är Läs mer