Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Matador

Besöksadress: Salagatan 16 A, 3 tr, Uppsala
Telefon: 018-56 30 00
Fax: 018-56 30 10
Hemsida: www.matador.se

Matador är en kommunikations- och designbyrå som arbetar med informations-, reklam- och designuppdrag inom företrädesvis business-to-business, utbildnings- och samhällssektorn.

Matador har verkat sedan 1999 och kan bland annat erbjuda dig kompetens inom analys, strategi, planering och mediaval, idé- och konceptutveckling, formgivning/design, copy, pr, projektledning samt produktion av reklam och information för olika media.

Några exempel på kunder som vi arbetar/har arbetat med under de senaste två åren är Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet SLU, Vetenskapsrådet, Scandidos, Mercodia, PiezoMotor, ONCOlog Medical, Olink, Statens veterinärmedicinska anstalt SVA och Landstinget i Uppsala län.

Kontaktpersoner

Shamim Bäcklund
018-56 30 25
shamim@matador.se