Välkommen till UIC Demo Day 2020!

Vi ställer inte in – vi ställer om!

Välkommen till UIC Demo Day 2020 där du får möta vårens deltagare från affärsutvecklingsprogrammen UIC Business Startup och UIC Business Build, när de demonstrerar sina affärsidéer – digitalt!

Lär känna alla dessa spännande UIC-bolag och inspireras av innovativa idéer som är nyckeln till Sveriges välstånd. 

När? Från 11/6
Var? Här – där du är

Se alla startups pitcha

 

Pga rådande omständigheter kan vi inte bjuda in till öppet hus då ni får träffa alla innovativa bolag när de ställer ut. Därför publicerar vi filmer för att ge er chansen att inspireras av bolagen som bidrar till ett hållbart samhälle.

Se alla pitchar här!

 

Startups våren 2020

UIC Business Startup

 • Bodylitica
  Bodyliticas analys för kroppssammansättning hjälper vårdinrättningar att reducera risk och möjliggör mer välinformerade beslut om behandling.
 • Kill Cancer
  Kill Cansers diagnosmetod och behandlingar för cancer hjälper vårdinrättningar att förlänga patientens livstid genom att minska risk för sen diagnos och möjliggör tidigt ingripande på tumörer.
 • Vifoder
  Vifoder hjälper ekologiska bönder som vill bidra till mer miljövänliga metoder genom att reducera deras koldioxidutsläpp och möjliggör mer hållbara och lokala cirkulära ekonomier.
 • Clouder
  Clouders smartphoneverktyg hjälper unga yrkesverksamma att leva i nuet, genom att reducera stress och bygga självförtroende.
 • Co-Grow
  Co-Grows digitala plattform hjälper småskaliga bönder som vill sälja grönsaker på abonnemang genom att förbättra konsumentrelationen och öka vinst. co-grow.se
 • Educaora

  Educora erbjuder en digital plattform för interaktivt och spelifierat lärande. Tjänsten innehåller videos och en mängd gaming-inspirerande aktiviteter för att positivt stimulera inlärning.

 • Nordic Fiber Lab
  Nordic Fiber Lab behandlar brännskador genom ett portabelt instrument som på stället väver ett unikt brännskadeförband av nanofibrer, vilket förbättrar läkningen och utseendet av skadan.
 • Fibr
  Fibr erbjuder personifierade kostråd för att sedan även kunna erbjuda näringsrika och fiberrika mellanmål specialdesignade för konsumentens behov.

 • Isolode
  Isolode erbjuder nya generationens applikationer inom Internet of Things för att reducera ägandekostnader och möjliggöra nya affärsprocesser. Ett applikationsområde är däcktillverkare där Fleximatix erbjuder relevant information via elektronik som är implementerad i en klisteretikett som fästs på däckets insida.
 • Havredals Biodevelop
  Havredals erbjuder hälsosamma alternativ till mejeri- och köttprodukter. Produkterna återfinns redan i dag i utvalda ICA-butiker. www.havredals.se 
 • Investophant
  Investophant erbjuder ett digitalt verktyg som genom visualisering engagerar privatpersoner att lära sig investera och därmed kunna bygga upp ett tryggt och lönsamt sparande.
 • Karbonomi
  Karbonomi erbjuder ett digitalt verktyg som hjälper företag och organisationer att övergå till netto-negativa koldioxidutsläpp.
 • Linnaeus 4D
  Linnaes 4D erbjuder ett unikt simuleringsverktyg, bestående av både IOT utrustning och programvara, för att monitorera och prognostisera samt övervaka miljökonsekvenser. www.linnaeus4d.com
 • Metanova
  Metanovas plattform hjälper hållbarhetschefer inom tillverkningsindustrin som vill sälja hållbart producerade produkter genom att förenkla kommunikation och möjliggöra transparens i hela leveranskedjan.
 • Nanoform Science
  Nanoform Science producerar nanoporösa material för olika applikationer inom life science. Materialen kan utnyttjas som medicinska verktyg som förbättrar effektivitet och säkerhet inom leveransteknik och behandling, men även drastiskt reducera kontamineringsrisk i faciliteter och redskap inom vårdinrättningar. nanoformscience.se
 • Newergy
  Newergys högspänningskablar hjälper elnätsoperatörer att på ett säkert och effektivt sätt leverera el genom att förbättra pålitlighet och reducera energiförluster.
 • Origo Medical
  Origo Medical erbjuder en kliniskt testad innovativ behandling som mildrar klåda för både barn och vuxna.
 • Scientific Video Platform
  Scientific Video Platform utvecklar videoinstruktioner för vetenskapliga experiment för att hantera krisen inom reproducerbarhet.
 • Simson Consulting
  Simson Consulting erbjuder en tjänst, i form av en app och en administrativ it-plattform, som drastiskt underlättar och kvalitetssäkrar arbetet för uppdragstagare inom Socialtjänsten.
 • Swedish eNorm Software
  Swedish eNorm Softwares kundprogram hjälper offentliga organisationer som vill upprätta informationsmodeller, genom att reducera risk för icke uppfyllda regulatoriska krav och skapa ett anseende som föredöme när det kommer till metadata och regler.
 • Textcloud
  Textclouds plattform för textanalys hjälper verksamhetschefer att öka effektivitet i sina team genom att automatisera textrelaterade arbetsflöden och gör det möjligt för anställda att fokusera på viktigare uppgifter. textcloud.co
 • Wind vertical-axis turbine
  Wind vertical-axis Turbines fristående vindenergisystem hjälper kompakta system för vindturbiner att kontrollera energitillförseln för hushåll belägna i blåsiga områden genom att erbjuda installation av systemet på plats.

UIC Business Build

 • Brainzell
  Brainzells analyser av mänskliga hjärnorganoider hjälper läkemedelsföretag att skapa nya läkemedel för hjärnsjukdomar genom effektiv förutsägelse av läkemedelsresultat, vilket ökar framgången för kliniska prövningar
 • CA Holding
  CA Holding hittar yttre läckage innan de skadar fastigheten genom att bevaka högriskområden och larma fastighetsägare
 • Comple
  Comple säljer en hovrande trådbunden drönarplattform som kan användas som flygande arbetslampa för blåljuspersonal och vid vägarbeten.
 • Evolar
  Evolars elproducerande frontglas för konventionella solpaneler hjälper solpanelstillverkare som vill förbättra sin lönsamhet genom att öka panelens elutbyte med 25 % och därmed sänka deras kunders elproduktionskostnad.
 • Fleximatix
  Fleximatix gör flexibla självhäftande trådlösa sensorer som möjliggör nya tjänstedrivna affärsmodeller för ett stort antal hårda och flexibla produkter som lastpallar eller däck.
  fleximatix.se
 • Infrasonik
  Infrasonik hjälper aktörer inom metallindustrin som vill kyla på ett effektivt sätt genom att skapa en kraftig turbulens med infraljud vilket reducerar cykeltider och ökar kvalitet på slutprodukten. www.infrasonik.se
 • Linca Diagnostics
  Lincas ultrakänsliga och exakta metod för detektion av DNA mutationer hjälper kliniker och forskare att diagnostisera, välja och övervaka cancerbehandlingar.
 • Manta Wind
  Manta Winds flytande offshore vindkraftverk hjälper fiskodlingsföretag som vill minska miljöpåverkan och kostnader genom att elektrifiera anläggningarna och förbättra personalens arbetsförhållanden. mantawind.com
 • Mind intelligence Lab (Dechefr)
  Dechefr är ett riskbedömningsverktyg som hjälper analytiker som vill göra tillförlitliga riskbedömningar av individer baserat på texter genom att undvika resurskrävande metoder och använda modern tvärvetenskaplig textanalys.
 • MinFarm Bia
  MinFarms LoRaWAN Satellite Gateway hjälper nätverksintegrerare som installerar IoT-sensorer i avlägsna områden genom att integrera satellituppkoppling för att ansluta till cloud-applikationer. minfarmtech.com
 • NoNoGroup
  NoNoGroup är den första smarta sökmotorn som ger användaren full kontroll. Sökmotorn visualiserar sökresultat utan en lång lista och skyddar användarens anonymitet på internet.
 • Omicle
  Omicles forskningbaserade ruttoptimeringsalgoritmer hjälper logistikföretag att koppla beställare och transportörer för att fylla tomma lastbilar och förbättra driftseffektiviteten.
  omicle.se
 • Practise Norden Tech
  Practise Norden Tech säljer digitala lägesbildssystem som hjälper ledningsgrupper och beslutsfattare att skapa väl underbyggda beslut/effekter i krissituationer genom att visualisera kritisk information på ett enkelt och överskådligt sätt enligt gällande forskning.
 • Rider’s Position Sweden
  Rider’s Positions digitala realtidscoach hjälper ryttare som vill förbättra sin kommunikation med hästen genom att ge feedback på hur de sitter i sadeln och skapar därmed en bättre ridupplevelse för både ryttare och häst. ridersposition.com
 • SciFree
  SciFrees tekniska infrastruktur hjälper forskare och universitetsbibliotek som vill minska sin arbetsbörda för publicering och uppnå öppen åtkomst genom att automatisera delar av arbetsflödet vid publicering. www.scientificfreedom.org
 • Sunthetics
  Sunthetics har utvecklat en teknik för att binda koldioxid från luften och med hjälp av högtemperatursolfångare omvandla koldioxiden till ett flytande bränsle. www.maston.se

 • Thyni & Viketoft Innovation
  Thyni och Viketoft Innovation skapar molnbaserade smarta laddnings- och energihanteringssystem som optimerar laddning av elfordon och nyttjandet av tillgänglig effekt.

Våra affärsutvecklingsprogram