BioCell Analytica: Unik metod för analys av vattnets kvalitet

BioCell Analytica

BioCell Analytica upptäcker hälso- och miljöfarliga föroreningar

Vi står för många utmaningar ur ett miljöperspektiv, en av de absolut största är tillgången till rent dricksvatten. Det här är ett gigantiskt problem i många länder världen över, men det är också ett problem på många håll i Sverige.

BioCell Analytica är sprunget ur forskning på SLU i Uppsala och genomför effektbaserade bioanalyser för att upptäcka hälso- och miljöfarliga föroreningar i vatten. Bolaget vänder sig till aktörer i vattenbranschen, avloppsreningsverk och dricksvattenverk. Med deras metoder kan de exempelvis säkerställa att dricksvattnet inte är förorenat av hälsofarliga kemikalier och kartlägga förekomst och reningseffektivitet för miljöfarliga kemikalier i avloppsvatten. 

Det unika med BioCell Analyticas metoder är att de mäter effekten av alla i provet ingående hälsoskadliga ämnen, istället för att som tidigare mäta halten av ett fåtal utvalda kemiska ämnen. Detta ger värdefull information som kan hjälpa oss att förstå hur människors hälsa och miljön påverkas av alla kemikalier vi utsätts för samtidigt, den så kallade cocktail-effekten.

Länk till BioCell Analyticas hemsida