Unik möjlighet för startups inom vårdsektorn att utvärdera sina innovationer

En ny process har tagits fram för att erbjuda startups inom hälso- och sjukvårdssektorn en möjlighet att testa sina innovationer. Fokus ligger på företags tidiga prototyper och användarbarheten utvärderas. Genom ett nära samarbete mellan flera aktörer i Uppsala har ett första pilotprojekt genomförts med startupen Readily och ytterligare en startup är på väg in för att få möjlighet att validera sin lösning. Målet är att erbjuda möjligheten för fler bolag inom vårdsektorn.

Foto: Liza Löf, vd och Magnus Molin, CTO på Readily.

En utmaning för startups inom vårdsektorn är möjligheten att testa sina produkter på sjukvården och i kliniker. Först måste innovationer testas i testmiljö innan nästa steg, på människor. En avsaknad av testbäddar har lett till att det är svårt för startups att komma in på marknaden, något som det nu kan bli ändring på. Under våren samarbetade UIC tillsammans med Region Uppsala Innovation och andra aktörer fram en ny process, där startupen Readily fick testa sin teknik i KTC:s labbmiljöer tillsammans med utvald vårdpersonal.

Vi är väldigt tacksamma för att vi fick delta som pilotprojekt då det har gett oss insikter som vi inte hade fått utan den här möjligheten. Utvärderingen var en ovärderlig erfarenhet för Readily. Återkopplingen på vår prototyp gör att vi kommer att kunna förbättra produktionen och handhavandet av vårt testchip. Det här innebär att vi kan ta vår detektionsteknik vidare till nästa steg i utvecklingen.

Liza Löf, grundare och vd på Readily.

Readily utvecklar ett snabbt, enkelt och känsligt test för virusdetektion som möjliggör snabbdiagnostik i sjukhusmiljö såväl som i områden där det är långt till vården. Syftet är att ta reda på vilken luftvägsinfektion patienten har drabbats av och hur det kan botas. Svaret kommer inom 15 minuter vilket möjliggör för effektiv behandling och möjlighet att ta emot fler patienter.

Det finns ett stort behov både för företagen och hälso-och sjukvården att träffas tidigt i utvecklingen av produkter och tjänster. Företagen får viktig feedback från sina framtida användare under produktutvecklingen och hälso-och sjukvården får produkter och tjänster som är skräddarsydda för vården, alltså vinst för båda parter. Vi på Forsknings- och innovationsavdelningen fungerar som en oberoende part och ser bla. till att alla inblandade är väl förberedda och vet vad som skall göras både innan under och efter utvärderingen.

Maria Jansdotter Hagerud, projektledare på Region Uppsala Innovation.
Readily test KTC_UIC

Foto: Magnus Molin visar Readilys teknik.

Genom ett nära samarbete mellan Uppsala Innovation Centre (UIC), Region Uppsala Innovation, Almi, Kliniskt träningscentrum (KTC), Uppsala universitet Innovation och STUNS Life Science är målet att skapa ett nav och möjligheter för startups inom hälso- och sjukvårdssektorn att utveckla och validera sina banbrytande lösningar. Projektet medfinansieras genom projektet BIO-X Accelerate (STUNS Life Science), Tillväxtverket och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

UIC antar innovativa affärsidéer från alla branscher kontinuerligt och erbjuder affärsutvecklingsstöd, kompetens och nätverk.

För mer information:
Maria Jansdotter, Projektledare
Region Uppsala Innovation
Mobil: +46 73-8670378
E-post: maria.jansdotter.hagerud@regionuppsala.se

Cecilia Bröms-Thell, Affärsutvecklare Life Science
UIC
Mobil: 076-143 20 04
E-post: cecilia.broms-thell@uic.se