Unikt partnerskap skapar nya möjligheter för tillväxtbolag

NOME är ett prestigefyllt program som strävar efter att omvandla nordiska life science-startups till internationellt erkända framgångar. Nu har UIC ingått ett partnerskap med NOME och bolaget Stardots har i tuff konkurrens valts ut som ett av fyra nordiska bolag till höstens intagning, där endast nio bolag nådde granskningen av många sökande. UIC är nu ett av tre utvalda inkubatorer i Sverige att inleda samarbete med NOME.

Foto: Daniel Petrini, vd på Stardots som har blivit antagna till NOME, Nordic Mentor Network for Entrepreneurship
Foto: Daniel Petrini, vd på Stardots

Stardots är ett framstående life science-företag med banbrytande forskning och avancerad teknologi. De utvecklar mjukvaruplattformar för digitala biomarkörer, behandlingsoptimering och diagnos med ett initialt fokus på neurologi och Parkinsons sjukdom. Genom det exklusiva programmet Nordic Mentor Network for Entrepreneurship, NOME, får Stardots nu tillgång till råd och stöd från en grupp utvalda seniora mentorer, unika investerarmatchmaking-event samt tillgång till ett värdefullt nätverk och expertkunskap. Detta öppnar upp möjligheter till potentiella partner och investerare i USA.

Daniel Petrini, vd på Stardots uttrycker stolthet över att ha blivit antagna till NOME och ser fram emot att samarbeta med de framstående mentorerna, utvalda bland de bästa life science-experterna i Norden och Tyskland.

— Jag är hedrad över att Stardots får den här möjligheten och jag är väldigt stolt över teamet som tagit oss så här långt.

Daniel Petrini, vd på Stardots.

UIC har etablerat ett unikt partnerskap med NOME, vilket innebär att de nu är en av endast tre svenska inkubatorer med detta privilegium. Detta partnerskap ger utvalda bolag tillgång till ett nätverk av erfarna mentorer, investerarmatchmaking-events, en resa till den amerikanska marknaden och andra värdefulla resurser. UICs roll är att hjälpa till att screena och slussa bolag till NOME och bolagen får ta del av programmet kostnadsfritt.

UICs partnerskap med NOME gör att vi nu kan erbjuda life science-startups fler möjligheter, utöver de branschinriktade stödinsatser vi redan ger lokalt. Det här partnerskapet öppnar fler dörrar för de bolag som antas till NOME-programmet med ytterligare möjlighet till skräddarsydd coachning inom internationalisering, kapitalanskaffning och expertis inom en rad specifika områden.

säger Cecilia Bröms-Thell, affärsutvecklare på UIC.

Bakom NOME står The Novo Nordisk Foundation, Medicon Village, KI Innovations AB, Turku Business Region, Oslo Cancer Cluster Incubator, Aleap, Vertical, Accelerace och UIC, som gemensamt erbjuder en unik kombination av life science-expertis och entreprenörskunskap.

* Stardots har deltagit i UICs affärsutvecklingsprogram för tillväxtbolag, UIC Accelerator, i tre år och är antagna till Swedish Scaleups.

,