Uppsala Innovation Centres nya vd utsedd

Per Bengtsson, som nu lämnar över till Niclas Stjernberg, med UICs styrelseordförande Andreas Larsson.

Niclas Stjernberg tar över UIC

Uppsala Innovation Centre, UIC, är en av världens fem bästa inkubatorer. Ny ledare för verksamheten hämtas från de egna leden då affärsutvecklaren Niclas Stjernberg tar över efter avgående Per Bengtsson.

− Vi står inför många akuta hållbarhetsutmaningar och jag är övertygad om att innovativa företag är en avgörande del av lösningen. Det är en hedersam och viktig uppgift att få ta UIC vidare i vårt arbete att hjälpa nyskapande idébärare. Jag har erfarenhet och insikter kring entreprenörskap och innovation och det ska bli kul att få använda detta, men att göra det i rollen som vd, säger Niclas Stjernberg.

Niclas har varit på UIC sedan 2019 och har varit ansvarig för programmet UIC Startup. Han tillträder den 1 november och är nu mitt i att ta del av så mycket som möjligt av Per Bengtssons kunskap och erfarenheter från hans 18 (!) år som vd för bolaget.

− Med Niclas Stjernberg får UIC en vd med bred kunskap om verksamheten och organisationen samt god insikt i vårt lokala och regionala innovationsstöd. Niclas har själv varit entreprenör vilket vi värdesätter då förståelse för idébärarnas vardag är avgörande för att vi ska kunna stötta dem på allra bästa sätt, säger Andreas Larsson, styrelseordförande i UIC.

Niclas har en civilingenjörsexamen och en masterutbildning i Industriell ledning och innovation från Uppsala universitet samt managementutbildning från University of Colorado Boulder.  Han har en bakgrund som ingenjör i flygindustrin och som entreprenör med  bolaget Boardie.

För mer information:
Andreas Larsson, styrelseordförande UIC. Telefon: 070-311 72 21, e-post andreas.larsson@stuns.se

Niclas Stjernberg, tillträdande vd UIC. Telefon: 073-029 22 06, e-post
niclas.stjernberg@uic.se 

UIC (Uppsala Innovation Centre AB)
UIC (Uppsala Innovation Centre AB) UIC erbjuder individuellt affärsutvecklingsstöd, kunskap, nätverk och finansiering till innovativa startup och tillväxtföretag inom alla branscher. Vi rankas av UBI Global som en av de fem bästa företagsinkubatorerna i världen. Vi arbetar nära näringslivet, bland annat genom ett stort nätverk av affärscoacher och ett tjugotal partner. UIC tar inga ägarandelar och ägs till lika stora delar av STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt UU Invest. Vi ingår i Vinnovas program för excellenta inkubatorer. www.uic.se