Uppsalföretaget Airwatergreen växer med Swedish Scaleups


Foto: Airwatergreen. Jonas Wamstad

Uppsalabaserade Airwatergreen har blivit antagna till affärsutvecklingsprogrammet Scaleup för att få stöttning av UIC med skräddarsydd rådgivning, kunskap och nätverkande genom samverkansprojektet Swedish Scaleups.  Swedish Scaleups stöttar innovativa bolag i östra Mellansverige att växa ännu snabbare. Airwatergreen befinner sig i en expansionsfas med fortsatt tillväxt i Europa.

UIC ingår i Swedish Scaleups som stöttar innovativa bolag i östra Mellansverige att växa ännu snabbare. Scaleup riktar sig till mogna bolag som är redo att skala upp på allvar och satsa mot en kraftig tillväxt. Programmet är helt branschoberoende och skräddarsys efter företagens behov med fokus på kapitalanskaffning och internationalisering. Tillsammans erbjuder tio företagsinkubatorer och science parks en unik tillgång till skräddarsydd support för att snabbare skala upp företagets verksamhet.

Airwatergreens teknologi gör det möjligt att sänka energiförbrukningen relaterad till avfuktning av luft med en egen patenterad och innovativ teknologi. Produkterna används nu med stor framgång för att säkra klimatet i byggnader för att undvika korrosion och mögel som annars medför stora kostnader att hantera.  

– Vi uppskattar verkligen den stöttning som UIC erbjuder! Vi är idag UIC Alumn efter att tidigare ha varit ett av UICs startup bolag. Även under expansionsfasen behöver små-och medelstora företag assistans med rådgivning, etablering av kontakter i andra länder som exempel. Vi har mötts av stort intresse i Europa och får idag förfrågningar där man ser möjligheten att sänka sin energiförbrukning och sitt CO2 belastning, säger Bo Tiderman, vd på Airwatergreen.

Resultaten från test och och ett stort antal installationer hos kunder visar på en halverad energiförbrukning eller mer. Samtidigt har många kunder kunnat sänka sin totala energiförbrukning rejält eftersom avfuktarna är lika effektiva vid låga temperaturer. Många svenska kyrkor har som exempel kunna sänka sin totala energiförbrukning med över 80 % på detta sätt.

 

För mer information: 
Bo Tiderman, vd
Airwatergreen
Tel: 0705-81 82 72
E-post: bo.tiderman@airwatergreen.com 

Michael Camitz, projektledare Swedish Scaleups
UIC
Tel: 0705-10 17 44
E-post: michael.camitz@uic.se

Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Tel: 0708-51 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande start-ups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se

Om Swedish Scaleups
Swedish Scaleups är ett samverkansprojekt för innovativa bolag i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro som är redo skala upp. Projektet är en del av samverkansprojektet Växtzon som delfinansieras av EUs regionala utvecklingsfond, som startade 2013. Genom Swedish Scaleups får bolag kostnadsfri tillgång till den samlade kompetensen från tio företagsinkubatorer och science parks samt kontaktytor till storbolag och akademi. Parterna i projektet är UIC, Eskilstuna kommun, Create, Västerås Science Park, Inkubera, Alfred Nobel Science Park, Norrköping Science Park, Vreta Kluster, LEAD samt Science Park Mjärdevi. www.swedishscaleups.se