Uppsalabolag prisas på nationell lista


Foto: Evelina Carborn, från tidningen Företagaren som utser Sveriges 103 bästa idéer från företagare under 30

Varje år får 103 företag i hela Sverige äran att lyftas i Företagarnas topplista med unga, nytänkande och kreativa entreprenörer. De inspirerande vinnarna från Uppsala är i år två UIC-bolag: IT- företaget Nonogroup och AI företaget Spit Lab. Listan är ett samarbete mellan Företagarna och Almi.

Syftet med listan är att lyfta fram förebilder som tack vare sitt entreprenörskap bidrar till utveckling, mångfald och välfärd. Många av dessa företagare befinner sig i ett startskede av sin entreprenörsbana och i urvalsprocessen läggs därför större vikt vid idéerna och drivkraften än den senaste årsredovisningen.

Vinnarna från Uppsala län är:

  • Spit Lab; Anna Melker 30. Spit Lab har tagit fram en AI-app som via maskininlärning förutspår fertilitet i oregelbundna menscykler. Företaget ger hopp till miljontals ofrivilligt barnlösa kvinnor, med icke-invasiva metoder. På sikt ger lösningen fler möjligheten att bli gravida trots ekonomiska begränsningar.
  • nonoGroup; Anna Nilsson, 29, Matteo Ghetti, 26, Stergios Efes, 29. Nonogroup bygger 2100-talets sökmotor som inte säljer någon information och aldrig spårar användaren. Allt du gör via sökmotorn är krypterat och användaren kan enkelt ta bort all sin information med ett klick.

– Jag är tacksam och gläds över att hedras bland en så otrolig grupp entreprenörer som arbetar för att ge liv åt innovationer. Likaså skulle jag inte kunna föreställa mig min entreprenörsresa utan stödet från UIC inom affärsutveckling och mentorskap, säger Anna Melker, grundare och vd på Spit Lab.

UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, nätverk, finansiering och den kunskap som krävs för att utvecklas som en nytänkande startup eller ett tillväxtföretag, oavsett bransch. Resultatet blir kortare tid till marknad och minskade risker i tidiga och avgörande skeden.

Båda bolagen har fått affärsutvecklingsstöd genom något eller båda av UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Startup och UIC Business Build.

Läs artikeln och se hela listan i Företagaren.

 

För mer information: 
Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Tel: 0708-51 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se