Uppsalaföretaget Graphmatech ökar sin omsättning med Swedish Scaleups


Bild: Dr Mamoun Taher, grundare och vd på Graphmatech

Uppsalaföretaget Graphmatech har nu antagits till Swedish Scaleups som stöttar innovativa bolag i östra Mellansverige att växa ännu snabbare. Tillsammans erbjuder UIC och ytterligare nio företagsinkubatorer och science parks en unik tillgång till affärsutveckling och skräddarsydd support såsom, kompetens och nätverk för att snabbare skala upp företagets verksamhet.

Graphmatech har utvecklat separatorer som förhindrar att grafenflingor blandar ihop sig och därav förlorar sina egenskaper. Resultatet är hybrid-grafenmaterialet Aros Graphene, som ska kunna bevara grafenets fördelaktiga egenskaper även vid storskalig produktion. Hybridmaterialet kan användas som additiv till andra material för att utöka till exempel deras elektriska, termiska och mekaniska egenskaper.

I Swedish Scaleups får innovativa bolag tillgång till specialiserad kunskap utifrån företagets unika behov inom områden som juridik, ekonomi, marknadsföring, ledarskap eller teknik. Vi erbjuder hjälp med kompetensutveckling, kapitalanskaffning, internationalisering och hur ditt företag kan arbeta med hållbarhet.

– Vi är glada över att ha antagit Graphmatech till vårt Scaleup-program för 2020. Programmet söker företag med en innovativ, internationell skalbar affärsmodell och med en förväntad snabb tillväxt för de kommande tre åren. Dessa företag är inte lätta att identifiera men Graphmatech uppfyller alla dessa kriterier. Vi förväntar oss att Graphmatech är en banbrytare i materialindustrin med sina innovativa lösningar, säger Michael Camitz, projektledare Swedish Scaleups.

Vi ställde tre frågor till Dr Mamoun Taher för att få veta mer om hans affärsresa.

Hur kom du på din affärsidé och vad gör du på Graphmatech?

– Idén var baserad på min tidigare forskning på avdelningen för oorganisk kemi vid Ångström-laboratoriet. Den främsta drivkraften och motivationen har varit att ta det fantastiska materialet grafen från laboratoriet till full industriell produktion på ett kostnadseffektivt sätt. Det började med att upptäcka och patentera Aros Graphene som möjliggör stabilisering av grafen och därmed praktisk implementering i industriell skala. 

Vilka utmaningar har du stött på och vilket stöd har du fått hittills?

– Att förvandla innovationer till företag utan att möta utmaningar är omöjligt. Bland de utmaningar vi ställts inför hör marknadsintroduktionen av ett nytt material på en etablerad marknad, där nya material behöver tid att utvärderas. Grafen har haussats sedan Nobelpriset 2010, och det har varit många oseriösa aktörer som försökt erbjuda diverse svarta pulver som grafen, vilket har medfört att materialets rykte till viss del har fått sig en törn. Att arbeta upp det förtroendet tar tid. Denna utmaning bemöter vi genom att arbeta nära våra kunder och partners, samt att erbjuda vår djupa expertis inom grafen. Vi ser ett enormt stort intresse och nyfikenhet för grafen som material och dess egenskaper. Vi har fått mycket stöd från olika aktörer i Sverige, bl.a Uppsala universitet, Uppsala universitets innovationskontor (UUI), Vinnova, InnoEnergy, Energimyndigheten och olika inkubatorer som SynerLeap, Ignite Sweden och Sting.

Vad har ni på gång nu och hur ser planerna ut för framtiden?

– Nu driver vi många intressanta kundprojekt inom tre olika affärsområden: polymerkompositer, metallkompositer och tillsatser till batterier. Vi bygger också pilotlinjer för Aros Graphene, polymerkompositer och metallkompositer. Vårt uppdrag är att lösa industriella problem med vår grafenteknologi och som även stödjer vår vision; att bli världsledande inom grafenteknik.

Kriterierna för att antas till Swedish Scaleups är att företaget ska ha över 10 anställda och ha en potential för en organisk tillväxt över 20 % under tre år. Dessutom ska företagets produkt, tjänst eller affärsmodell vara innovativ. Bolagen erbjuds en nuläges- och hållbarhetsanalys, en genomarbetad plan för tillväxt samt möjlighet att följa upp utvecklingen med hjälp av en handplockad advisory board.

 

För mer information: 
Dr Mamoun Taher, grundare och vd
Graphmatech
Tel: 0735-51 30 54
E-post: mamoun.taher@graphmatech.com

Michael Camitz, projektledare Swedish Scaleups
UIC
Tel: 0705-10 17 44
E-post: michael.camitz@uic.se

Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Tel: 0708-51 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se