Uppsalaföretaget Stardots attraherar ytterligare 10 MKR


Foto: Daniel Petrini, grundare och vd, Stardots AB

Uppsalaföretaget Stardots har nu genomfört en nyemission på 10 miljoner kronor, med VNV Global som ledande investerare. Linnéa Capital, som UIC förvaltar, investerade i Stardots redan under våren 2020. Bland övriga investerare i Stardots återfinns bland annat Uppsala universitet Invest. Stardots utvecklar en digital hälsoplattform för behandling av neurologiska sjukdomar med initialt fokus på Parkinsons sjukdom och får för tillfället skräddarsydd coachning från UIC.

Stardots utvecklar en AI-tjänst för att optimera vården för Parkinsons-patienter genom att logga utfall på testerna. Den digitala hälsoplattformen kommer att förbättra patienternas livskvalitet avsevärt, sänka behandlingskostnaderna och erbjuda stöd till kliniska prövningar. Plattformen för behandling av Parkinsons sjukdom förväntas leda till kraftigt minskade samhällskostnader samt betydligt förbättrad livskvalitet för de över 10 miljoner människor runt om i världen som lider av sjukdomen.

Stardots har fått affärsutvecklingsstöd genom UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Build och är nu aktiva i UIC Business Accelerator. Bolag som antas till UIC Business Accelerator erbjuds finansiering genom Linnéa Capital, individuell och skräddarsydd coachning, tillgång till ett brett nätverk av finansiärer, experter och partner samt möjlighet att inspireras av andra framgångsrika bolag. Under våren 2020 investerade Linnéa Capital 500 000 kr i bland annat Stardots.

– Det är oerhört tillfredställande att nu få möjlighet att kunna ta denna revolutionerande hälsoplattform till marknaden. Vi vill skapa en unik och patientfokuserad syn på vården av Parkinsons sjukdom, och plattformen kommer att erbjuda nya möjligheter för patient och vårdgivare att optimera behandlingen. Det som i slutändan verkligen räknas är betydande förbättringar av livskvaliteten för patienten, säger Daniel Petrini, grundare och vd av Stardots, i ett eget pressmeddelande.

Linnéa Capital erbjuder bolag som antas till affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator en startinvestering på upp till 500 000 kronor, med möjlighet till följdinvesteringar direkt från Linnéa Capitals investerare. Målet är att förstärka bolagens finansiella situationer och öka tillväxtmöjligheterna, samtidigt som investerare får tillgång till en bred portfölj av konkurrenskraftiga företag.

 

För mer information:
Daniel Petrini, vd
Stardots
Tel: 0707-82 70 01,
E-post: daniel.petrini@stardots.se

Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Tel: 0708-51 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap, nätverk och finansiering till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Invest. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se