Växtzon – samarbete för fler storföretag i östra Mellansverige

Fler företag i östra Mellansverige med en omsättning på 100 miljoner kronor. Det är målet för nio företagsinkubatorer och science parks i Linköping, Uppsala, Eskilstuna, Norrköping, Strängnäs, Västerås och Örebro som har tilldelats totalt 38 miljoner kronor av Tillväxtverket.

UIC ska, tillsammans med de övriga aktörerna i regionalfondsprojektet, öka antalet storföretag genom att öppna regiongränserna och dela med sig av kunskap, nätverk och riskkapital. Projektet Växtzon kommer att pågå till 2018 och är ett gemensamt acceleratorprogram inom östra Mellansverige.

Jag är glad över att UIC är med i detta samarbete för fler storföretag i östra Mellansverige. Det kommer att skapa helt nya möjligheter till expansion för befintliga innovativa bolag i regionen. Vår gemensamma målsättning är att göra regionen till Sveriges bästa när det gäller att tillvarata och utveckla befintliga tillväxtbolag.

Per Bengtsson, vd UIC

Tillväxt i fokus

Genom att öppna upp regiongränserna och dela med sig av kompetens, expertis, nätverk och riskkapital ska fler tillväxtbolag kunna uppnå en omsättning på 100 miljoner kronor.

Bakom projektet Växtzon står följande företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige: Uppsala Innovation Centre, Create Business Incubator, Inkubera, Mjärdevi Science Park, Munktell Science Park, Norrköping Science Park, Strängnäs Business Park, Vreta Kluster och Västerås Science Park.

Nätverk & event, Tillväxtsupport och Växtzon Accelerator.

  • Nätverk & event är öppet för dig som vill ta del av aktiviteter som stärker dig och ditt företags kompetens och nätverk.
  • Tillväxtsupport är ett individuellt stöd till företag där vi gemensamt tar fram en handlingsplan för att förverkliga era förväntningar.
  • Växtzon Accelerator tar sig an de verkliga tillväxtraketerna som kraftigt vill öka sin omsättning och behöver ett skräddarsytt stöd. Hit handplockar vi vi rätt kompetens, kunskap och nätverk.

För mer info om Växtzon, kontakta

Michael Camitz
Projektledare