Havredals: Växtbaserade livsmedel med en bättre smakupplevelse

En växtbaserad burgare

Havredals sortiment sträcker sig utanför Sveriges gränser

Ett av de urvalskriterier som UIC använder i antagningsprocessen är att idén har en positiv inverkan på de Globala målen, FN:s Agenda 2030

Havredals är ett bolag vars verksamhet siktar in sig av flera av dessa mål. Bolagets affärsidé är att tillverka nästa generations växtbaserade köttalternativ på lokala grödor. Därigenom hjälper man människor att minska sin klimatpåverkan genom kortare transportsträckor och stärker samtidigt det lokala jordbruket. Såklart också med en bättre smakupplevelse.

Bolaget som deltog framgångsrikt i UIC Build 2020 utvecklar och tillhandahåller växtbaserade mejeriprodukter av havre. I sortimentet finns Havredryck original och kakao, Havrebarista och Havredryck Hädde för matlagningen.

Under 2022 breddades sortimentet i och med lanseringen av växtbaserad färs och burgare. Idag har Havredals svensk distribution från Riksgränsen i norr till Trelleborg i söder. Och som om detta inte vore nog, online, i Europa och i Japan.

Länk till Havredals hemsida