Verifieringsstöd för UIC-bolag

UIC har fått medel från Vinnova att användas som verifieringsstöd till svenska små och medelstora företag.

Bolag som är antagna till något av UICs affärsutvecklingsprogram och som klassificeras som SME enligt Vinnovas guidelines kan söka verifieringsmedel hos UIC. Företag som genomfört UICs program UIC Business Startup eller UIC Business Build räknas som UIC-bolag upp till ett år efter antagning. Företag i UIC Business Accelerator räknas som UIC-bolag under tiden i programmet.

Syftet med verifieringsmedlen är finansiering för det enskilda företagets övriga externa kostnader, relaterade till de företagsspecifika verifieringsaktiviteter som krävs för att affärsutvecklingen ska bli effektiv.

Ett företag kan beviljas medel upp till 250 000 kronor uppdelat på ett antal aktiviteter. Företaget kan endast ansöka om en aktivitet per ansökan och endast skicka in en ansökan per gång.

Först när en aktivitet är klar och rapporterad, är det möjligt att skicka in en ny ansökan för en annan aktivitet.

Typ av aktivitet kan vara till exempel:

Externa experttjänster som är av vikt för att verifiera idén/ utveckla företaget, t ex inom juridik, regleringar, patent, teknik, marknad, design, rekrytering, optimering av nättjänster, kommunikation, upplägg av kliniska studier etc.

  • Inköp av marknadsstudier
  • Deltagaravgifter för externa utbildningar, styrelseutbildningar, säljutbildningar
  • Deltagaravgifter för mässor t ex CES, Slush…
  • Resekostnader, endast i anslutning till extern verifieringsaktivitet
  • Lön till företagets anställda entreprenörer, endast i anslutning till extern verifieringsaktivitet 

För mer information

Monica Hedberg
Projektchef