Verifieringsstöd för UIC-bolag

UIC har fått medel från Vinnova att användas som verifieringsstöd till svenska små och medelstora företag.

UIC-bolag som klassificeras som SME enligt Vinnovas guidelines kan söka verifieringsmedel hos UIC. Företag som genomfört UICs program UIC Business Startup eller UIC Business Build räknas som UIC-bolag upp till ett år efter antagning. Företag i UIC Business Accelerator räknas som UIC-bolag under tiden i programmet.

Syftet med verifieringsmedlen är att så tidigt som möjligt verifiera att det finns kunder som har behovet och kan betala för den tänkta produkten eller tjänsten.

Verifieringsmedlen är uppdelade i två faser

  • Fas 1: 25 000 kr, i första hand för kund- och marknadsverifiering
  • Fas 2: 50 000 kr, i första hand för teknik- och produktverifiering

För att söka till Fas 2 måste Fas 1 eller kundverifieringen vara genomförd.
Fas 2 kan sökas flera gånger.
Verifieringsaktiviteten ska genomföras inom tre månader.

Företaget kan endast ansöka om en aktivitet per ansökan. 

Typ av aktivitet kan vara exempelvis:

Externa experttjänster som är av vikt för att verifiera idén/ utveckla företaget, t ex inom juridik, regleringar, patent, teknik, marknad, design, rekrytering, optimering av nättjänster, kommunikation, upplägg av kliniska studier etc.

  • Inköp av marknadsstudier
  • Deltagaravgifter för externa utbildningar, styrelseutbildningar, säljutbildningar
  • Deltagaravgifter för mässor t ex CES, Slush…
  • Resekostnader, endast i anslutning till extern verifieringsaktivitet
  • Lön till företagets anställda entreprenörer, endast i anslutning till extern verifieringsaktivitet 

Vill du söka verifieringsmedel?

Om du önskar mer information om verifieringsmedel för UIC-bolag eller vill söka medel, hör av dig till oss.

finansiering@uic.se