Verifieringsstöd för UIC-bolag

OBS: Nedan gäller för år 2020.
Kriterier för år 2021 är ännu ej fastställda.

UIC har fått medel från Vinnova att användas som verifieringsstöd till svenska små och medelstora företag.

UIC-bolag som klassificeras som SME enligt Vinnovas guidelines kan söka verifieringsmedel hos UIC. Företag som genomfört UICs program UIC Business Startup eller UIC Business Build räknas som UIC-bolag upp till ett år efter antagning. Företag i UIC Business Accelerator räknas som UIC-bolag under tiden i programmet.

Syftet med verifieringsmedlen är att så tidigt som möjligt verifiera att det finns kunder som har behovet och kan betala för den tänkta produkten eller tjänsten.

Verifieringsmedlen är uppdelade i två faser

  • Fas 1: I första hand för kund- och marknadsverifiering
  • Fas 2: I första hand för teknik- och produktverifiering

För att söka till Fas 2 måste Fas 1 eller motsvarande kundverifiering vara genomförd.
Verifieringsaktiviteten ska genomföras innan årets slut. 

Företaget kan endast ansöka om en aktivitet per ansökan och varje ansökan får vara max 100 000 SEK. 

Typ av aktivitet kan vara exempelvis:

Externa experttjänster som är av vikt för att verifiera idén/ utveckla företaget, t ex inom juridik, regleringar, patent, teknik, marknad, design, rekrytering, optimering av nättjänster, kommunikation, upplägg av kliniska studier etc.

  • Inköp av marknadsstudier
  • Deltagaravgifter för externa utbildningar, styrelseutbildningar, säljutbildningar
  • Deltagaravgifter för mässor t ex CES, Slush…
  • Resekostnader, endast i anslutning till extern verifieringsaktivitet
  • Lön till företagets anställda entreprenörer, endast i anslutning till extern verifieringsaktivitet 

Vill du söka verifieringsmedel?

Om du önskar mer information om verifieringsmedel för UIC-bolag eller vill söka medel, hör av dig till oss.

finansiering@uic.se