Verifieringsstöd för UIC-bolag

 

Nu finns möjlighet för UIC-bolag att ansöka om att ta in externa experttjänster för upp till 75 000 kr som är av vikt för att verifiera en affärsidé eller på annat sätt utveckla företaget.

Exempel på möjliga verifieringsaktiviteter:

 • Rekrytering o teambildning
 • Tillgång till nätverk och kapital
 • Juridik, tex. hjälp med avtal
 • Kommunikation och design
 • IP strategi
 • Inköp av marknadsstudier
 • Utbildningar som stärker operativt genomförande (sälj, styrelsearbete, affärsutveckling, etc.)
 • Stöd till marknadsaktiviteter: Resekostnader och deltagaravgifter till mässor, kund- och partnermöten, kapitalförsörjning

Exempel på ej godkända aktiviteter:

 • Prototyp- och produktutveckling
 • Lön i inkubatorbolaget
 • Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella tillgångar t. ex. avgifter för patentansökan, utrustning, inventarier etc.

Verifieringsaktiviteten utförs av en extern konsult som UIC anlitar. Det innebär att ni inte behöver hantera några fakturor.

Kvalifikationskrav för ansökan

 • Bolaget är antaget till UIC (UIC-bolag), max ett år har gått från start av senaste program
 • Registrerat aktiebolag

Ansökan

Till ansökan bifogas offert från den konsult du önskar ska utföra tjänsten. Du behöver alltså själv föreslå en leverantör, men vi hjälper gärna till med förslag. UICs partner har specialerbjudanden för UIC-bolag.

Företaget kan endast ansöka om en verifieringsaktivitet per ansökan och varje ansökan får omfatta tjänster till ett värde av max 75 000 SEK. Stödet räknas som stadsstöd.

För att ansöka om verifieringsmedel för UIC-bolag, klicka här.

Rapportering

Efter genomförd verifiering ska konsulten lämna en skriftlig rapport som delas med företaget och er kontaktperson på UIC. Bolaget skriver också en kort rapport där ni beskriver utfallet av aktiviteten.

Vill du söka verifieringsmedel?

Om du önskar mer information om verifieringsmedel för UIC-bolag eller vill söka medel, hör av dig till oss.

Ansök

UICs partner