Verifieringsstöd

Exempel på möjliga verifieringsaktiviteter:

 • Rekrytering och teambildning
 • Tillgång till nätverk och kapital
 • Juridik, t.ex. hjälp med avtal
 • Kommunikation och design
 • IP strategi
 • Inköp av marknadsstudier
 • Utbildningar som stärker operativt genomförande (sälj, styrelsearbete, affärsutveckling, etc.)
 • Stöd till marknadsaktiviteter: Resekostnader och deltagaravgifter till mässor, kund- och partnermöten, kapitalförsörjning

Exempel på ej godkända aktiviteter:

 • Prototyp- och produktutveckling
 • Lön i inkubatorbolaget
 • Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella tillgångar t.ex. avgifter för patentansökan, utrustning, inventarier etc.

Verifieringsaktiviteten utförs av en extern konsult som UIC anlitar. Det innebär att ni inte behöver hantera några fakturor.

Kvalifikationskrav för ansökan

 • Bolaget är aktivt i ett av UIC affärsutvecklings program
 • Registrerat aktiebolag med F-skatt sedel

Ansökan

För att kunna ansöka om verifieringsmedel behöver du ha pratat med oss innan. Till ansökan bifogas offert från den konsult du önskar ska utföra tjänsten. Du behöver alltså själv föreslå en leverantör, men vi hjälper gärna till med förslag. UICs partner har specialerbjudanden för UIC-bolag.

Företaget kan endast ansöka om en verifieringsaktivitet per ansökan. Stödet räknas som stadsstöd.

Rapportering

Efter genomförd verifiering ska konsulten lämna en skriftlig rapport som delas med företaget och er kontaktperson på UIC. Bolaget skriver också en kort rapport där ni beskriver utfallet av aktiviteten.