29 november 2017

OssDsign och Cavis Technologies får 1,8 Mkr vardera genom Medtech4Health

 

Uppsalaföretagen OssDsign och Cavis Technologies har båda fått 1,8 miljoner kronor genom innovationsprogrammet Medtech4Health som finansieras av Vinnova.

Tio projekt i Sverige får dela på totalt 14,3 miljoner kronor över två år genom Medtech4Healths utlysning Medicintekniska samverkansprojekt. I utlysningen eftersöktes samarbetsprojekt för utveckling av medicintekniska innovationer som löser ett kliniskt problem på ett nytt sätt. Samarbetet ska ske mellan minst två parter, exempelvis företag, universitet, hälso- och sjukvårdsorganisationer, forskningsinstitut eller andra relevanta aktörer.

OssDsignUppsala, får 1,8 miljoner kronor för att utveckla det första syntetiska, biologiskt effektiva benersättningsmaterialet för steloperationer i ryggen.
Steloperationer av två eller flera ryggkotor är en behandling av svår ryggsmärta. Medlen från utlysningen ska användas till att skapa bättre effekter för patienter med hjälp av en syntetisk biokeram som ska fungera som ett benersättningsmaterial. OssDsign ingår i UIC alumni.

Cavis TechnologiesUppsala, får 1,8 miljoner kronor för innovativ kateterledare i klinik.
Cavis Technologies har utvecklat en ny typ av kateterledare. Produkten kan göra diagnos av patienter med hjärtproblem enklare, säkrare och till en lägre kostnad än dagens alternativ. Medlen från utlysningen ska användas för att utvärdera denna i klinik och CE-märka den. Cavis Technologies har fått stöd i sin affärsutveckling genom UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Lab, och tilldelades även SKAPA-priset för Uppsala län som delades ut av Almi Företagspartner i Uppsala i augusti.

Medtech4Health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik och finansieras av Vinnova. Programmet ska vara en katalysator för att implementera fler medicintekniska idéer i vården, effektivisera hälso- och sjukvård samt stärka den medicintekniska industrin.

Se hela listan från Medtech4Health

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
UIC
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och rankas av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till startups, entreprenörer, forskare, idébärare och företagare med unika affärsidéer och som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se