5 november 2018

Helene Adalberth och Nascent Invest investerar i preVet


Det svenska horsetechbolaget preVet tar in externt kapital från investmentbolaget Nascent Invest och fd Klarnachefen Helene Adalberth. Investeringen innebär att Uppsalabaserade preVet går från ett inkubatorbolag på UIC (Uppsala Innovation Centre), till en offensiv heltidssatsning där både grundaren Jenny Gagnér och investeraren Helene Adalberth kommer arbeta heltid i bolaget.

Rätt diagnos och behandling kräver att veterinären får rätt information. Bristande eller felaktig information från hästägaren kan bidra till att hästar inte får rätt vård. En muntlig sjukdomshistoria som enda underlag, kan således vara otillräcklig. Ca 50% av försäkringsbolagens kostnader för skadeersättningar på häst rör hälta. Hältutredningar kan pågå under flera år och utökad kunskap samt dokumentation från hästägare har stor betydelse för att minska dessa kostnader.

preVet har skapat ett dokumentations- och kommunikationsverktyg för hästägare, veterinärer och andra yrkesverksamma i hästbranschen. Den hjälper hästägare att samla hästens viktiga information och dagliga aktiviteter på ett ställe – alltid tillgängligt i mobilen. Genom ett knapptryck delas historik och aktuell status innehållande bild, video och text med veterinär. Appen innehåller kunskapsbank med faktagranskad information, pedagogiska instruktionsfilmer, där veterinärer och andra experter medverkar, samt enkel tillgång till kunskapssajten HästSverige.se.

– Som hästägare har jag upplevt ett stort behov av att underlätta kommunikationen med veterinär så att viktig information om hästen alltid når fram. Min vision är därför att vi ska skapa en branschstandard för detta, säger preVets grundare Jenny Gagnér. 

– Efter 10 år på Klarna har jag lärt mig massor om smarta digitala lösningar som jag nu ska få applicera på min hobby. Jag är själv ganska nybliven hästägare och preVet hjälper mig verkligen i  in hästvardag. Att jobba med hästar och tech ihop är en drömkombination jag inte kunde tacka nej till, säger Helene Adalberth, product manager hos preVet.

– Vi investerar i entreprenörer som har goda kunskaper om sin bransch och som brinner för sin produkt. Jenny och Helene är två hårt arbetande entreprenörer som passar perfekt in i vår investeringsprofil. Deras energi smittar av sig och vi ser fram emot att bidra till deras framgångsrika entreprenörsresa, säger Nascents vd Erik Gozzi. 

preVet har fått stöd i sin affärsutveckling genom företagsinkubatorn och acceleratorn UICs program UIC Business Startup och UIC Business Lab (idag UIC Business Build). 

För mer information: 
Stina Thor, marknads- och kommunikationschef
UIC
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se 

Jenny Gagnér, vd och grundare
preVet
Tel: 073-512 28 57
E-post: jenny@prevet.se

Om preVet
preVet AB grundades 2017 av Jenny Gagnér. En app för hästägare och webblösning för veterinär lanserades under 2018. Idag pågår ett Vinnovaprojekt tillsammans med Hästkliniken och Ambulatoriska kliniken vid Universitetsdjursjukhuset vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. För mer information se www.prevet.se. Lansering av motsvarande tjänst för smådjur är planerad att  ske under 2019.

Om Nascent Invest
Nascent Invest är ett Stockholmsbaserat investmentbolag som grundades 2015. Bolaget investerar primärt i digitala teknikbolag med säte utanför Stockholm. Bolaget drivs av VD Erik Gozzi.

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se